:
:
Aizmirsu paroli  
 
 

Socioloģija, Referāts


Organizāciju kultūra SEB Bankā

Apraksts: „Organizāciju kultūra” ir samērā jauns, bet jau popularitāti ieguvis jēdziens gan organizāciju socioloģijā, gan psiholoģijā. Šis jēdziens ļauj labāk saprast un aprakstīt organizāciju kā specifisku lielo grupu dzīvi. Latvijas...
Saturs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte ... Lasīt sīkāk
 
Referāts, Socioloģija

Iedzīvotāju raksturojums Baltijas valstīs

Apraksts: Darbā “ Iedzīvotāju raksturojums Baltijas valstīs “ esmu atspoguļojis Latvijā, Lietuvā un Igaunijā notiekošos demogrāfiskos procesus. Runājot par iedzīvotāju raksturojumu Baltijas valstīs, būtu jāiepazīstas ar šo terminu “...
Saturs: Anotācija Pagātnes demogrāfiskie procesi iespaido ne tikai Latvijas, bet arī pārējo Baltijas valstu šodienu un ir būtisks pamats etnogrāfiskiem jautājumiem. Migrācijas plūsmas Baltijas valstīs pat vairāk nekā citi demogrāfiskie... Lasīt sīkāk
 
Referāts, Socioloģija

Sociālā kopība pilsoniskās sabiedrības parametru kontekstā

Apraksts: Šajā referātā tiks aplūkots jautājums par vērtīborientācijām un dispozīcijām, kas ir aktuālas saistībā gan ar pilsoniskās sabiedrības, gan kopienas attīstību. Tāpat ir nepieciešams pieskārties vēsturiskajam mantojumam, kas lielā...
Saturs: Sociālā kopība pilsoniskās sabiedrības parametru kontekstā. 1. Valsts, indivīds un sociālas izmaiņas (politiskais līmenis) 2. Sadarbība, kooperēšanās un uzticēšanās (sabiedrības līmenis) 3. Līdzdalība, kolektīvs un ticība... Lasīt sīkāk
 
Referāts, Socioloģija

Sociālās grupas

Apraksts: Sociālo grupu iedalījums. Funkcijas..
Saturs: Group (sociology) From Wikipedia, the free encyclopedia Jump to: navigation, search In sociology, a group is usually defined as a collection of humans or animals, who share certain characteristics, interact with one another, accept expectations and... Lasīt sīkāk
 
Referāts, Socioloģija

“Zinātniski tehniskais progress un tā ietekme uz sabiedrības attīstību, 20 gadsimtā.

Apraksts: “Zinātniski tehniskais progress un tā ietekme uz sabiedrības attīstību, 20 gadsimtā.
Saturs: “Zinātniski tehniskais progress un tā ietekme uz sabiedrības attīstību, 20 gadsimtā. Lasīt sīkāk
 
Referāts, Socioloģija

Bezpajumtnieki Latvijas sabiedrībā

Apraksts: Par bezpajumtniecību kā sociālu problēmu, kāda ir tā tagadējā risināšana, kā arī kādas ir nāktones perspektīvas.
Saturs: Par bezpajumtniecību kā sociālu problēmu, kāda ir tā tagadējā risināšana, kā arī kādas ir nāktones perspektīvas. Lasīt sīkāk
 
Referāts, Socioloģija

Dzimumu līdztiesība Latvijā

Apraksts: Referāts
Saturs: Referāts Lasīt sīkāk
 
Referāts, Socioloģija

tatjana koke

Apraksts: vis aprakstits par tatjanu koki
Saturs: vis aprakstits par tatjanu koki Lasīt sīkāk
 
Referāts, Socioloģija

Narkotikas

Apraksts:
Saturs: Lasīt sīkāk
 
Referāts, Socioloģija

Smēķēšana

Apraksts:
Saturs: Lasīt sīkāk
 
Referāts, Socioloģija

Sociālo normu būtība un nozīme

Apraksts: sociālās normas ir jebkuras sabiedrības pārvaldes un pilnveidošanas neatņemama sastāvdaļa.
Saturs: sociālās normas ir jebkuras sabiedrības pārvaldes un pilnveidošanas neatņemama sastāvdaļa. Lasīt sīkāk
 
Referāts, Socioloģija

Autoritāte

Apraksts: Šinī darbā es vēlos galvenokārt apskatīt autoritātes ietekmi uz konkrētiem cilvēkiem, kā arī uz to apkārtējo vidi. Autoritāte ir pelnīta uzticība, kuru cilvēks iemantojis. Galvenais mērķis ir izpētīt cik lielā mērā autoritāte...
Saturs: Šinī darbā es vēlos galvenokārt apskatīt autoritātes ietekmi uz konkrētiem cilvēkiem, kā arī uz to apkārtējo vidi. Autoritāte ir pelnīta uzticība, kuru cilvēks iemantojis. Galvenais mērķis ir izpētīt cik lielā mērā autoritāte... Lasīt sīkāk
 
Referāts, Socioloģija

Valsts ieksejas publiskas un starptautiskas publiskas tiesibas

Apraksts: Referāts publiskajās tiesībās
Saturs: Referāts publiskajās tiesībās Lasīt sīkāk
 
Referāts, Socioloģija

Mīlestība

Apraksts: eseja par milestību!!
Saturs: eseja par milestību!! Lasīt sīkāk
 
Referāts, Socioloģija

Narkomānija

Apraksts: Īsumā viss svarīgākais par narkomāniju, tās vēsturi, sekām utt.
Saturs: Īsumā viss svarīgākais par narkomāniju, tās vēsturi, sekām utt. Lasīt sīkāk
 
Referāts, Socioloģija