:
:
Aizmirsu paroli  
 
 

Referati iš Tiesības STARPT dalyko


Konspekts vispārīgajā valsts zinātnē

Apraksts: Konspekts vispārīgajā valsts zinātnē par sekojošo: politiskais režīms, autoritārisms, totalitārisms, demokrātija,unitāra valsts, konfederācija, federāla valsts, autonomija, kā arī īsi par leģimitāti un valsts funkcijām.
Saturs: Politiskais režīms Politiskais režīms ir metožu, paņēmienu un līdzekļu kopums politiskās varas realizēšanai, ko izmanto jeb pielieto politiskās partijas, NVO, sabiedriskās organizācijas. Valsts režīms – tikai valsts pielietotās... Lasīt sīkāk
 
Konspekts, Tiesības STARPT

Latvijas Republikas likums Par nodokļiem un nodevām

Apraksts: Latvijas Republikas Saeima 1995.gada 2.februārī pieņēma un Valsts prezidents 1995.gada 18.februārī izsludināja likumu “Par nodokļiem un nodevām”, kurš stājās spēkā ar 1995.gada 1.aprīli, un ir uzskatāms par nodokļu sistēmas...
Saturs: Ievads 3 1. Nodokļu un nodevu sistēma 4 2. Nodokļu maksātāji 10 3. Nodokļu (nodevu) administrācija 14 4. Nodokļu (nodevu) aprēķināšana, iekasēšana un atmaksāšana 17 5. Atbildība par nodokļu likumu pārkāpšanu. 22 6. Nodokļu un... Lasīt sīkāk
 
Referāts, Tiesības STARPT

Sociālā kopība pilsoniskās sabiedrības parametru kontekstā

Apraksts: Valsts, indivīds un sociālās izmaiņas. Sadarbība, kooperēšanās un uzticēšanās. Līdzdalība, kolektīvs un ticība.
Saturs: Sociālā kopība pilsoniskās sabiedrības parametru kontekstā. 1. Valsts, indivīds un sociālas izmaiņas (politiskais līmenis) 2. Sadarbība, kooperēšanās un uzticēšanās (sabiedrības līmenis) 3. Līdzdalība, kolektīvs un ticība... Lasīt sīkāk
 
Referāts, Tiesības STARPT

Cilvēktiesību pārkāpumi

Apraksts: Ievads …………………………………………………………………………......1 1. Cilvēktiesības , personas pamattiesības…...……………………………………2 2. Cilvēktiesības Eiropas Savienības ārpolitikas...
Saturs: Ievads …………………………………………………………………………......1 1. Cilvēktiesības , personas pamattiesības…...……………………………………2 2. Cilvēktiesības Eiropas Savienības ārpolitikas... Lasīt sīkāk
 
Cits, Tiesības STARPT

mana nakotnes profesija

Apraksts: manas pārdomas par nakotnes profesiju.
Saturs: manas pārdomas par nakotnes profesiju. Lasīt sīkāk
 
Eseja/domraksts, Tiesības STARPT

Satversmes tiesas statuss Latvijas Republikas Satversmē

Apraksts: 1. Ievads……………………………………………………………3 2. Latvijas Republikas starptautiski tiesiskais statuss.……………..7 3. Konstitucionālais pamats – parlamentāra demokrātija………….9 4. Tiesību...
Saturs: 1. Ievads……………………………………………………………3 2. Latvijas Republikas starptautiski tiesiskais statuss.……………..7 3. Konstitucionālais pamats – parlamentāra demokrātija………….9 4. Tiesību... Lasīt sīkāk
 
Eseja/domraksts, Tiesības STARPT