:
:
Aizmirsu paroli  
 
 

Referati iš Tiesības ĀRVALST dalyko


Itālijas valsts pārvaldes forma un tās raksturojums

Apraksts: Īss konspekts par Itālijas valsts pārvaldes formu: tiek raksturota Itālijas valdība, tās likumdošanas un tiesu vara.
Saturs: ITĀLIJA Šobrīd Itālija ir parlamentāra demokrātiska republika, kaut gan līdz 1946.gada 2.jūnijam valsts pārvaldes forma šajā valstī bija monarhija. Itālijas pamatdokuments ir konstitūcija, kas pieņemta 1948.gada 1.janvārī. Pieņemtā... Lasīt sīkāk
 
Konspekts, Tiesības ĀRVALST

Starptautiskās publiskās tiesības, līgumu tiesības špiķeris

Apraksts: Špiķeris,līgumtiesības
Saturs: LĪGUMU TIESĪBAS Starptaut tiesību nozare,kura nosaka starptaut līgumu • Noslēgšanu • Speka esamību • Dalību • Notikumu mainīšanu • Tulkosanu • Pārtraukšanu Starpt līgums-starptaut,rakstisku noslegta vienošanas starp... Lasīt sīkāk
 
Cits, Tiesības ĀRVALST

ROMAS PIRMIE LIKUMI

Apraksts: Noder referātam un arī konspektam. Aplūkots galvenais kur radās un kādi bija pirmie likumi.
Saturs: Noder referātam un arī konspektam. Aplūkots galvenais kur radās un kādi bija pirmie likumi. Lasīt sīkāk
 
Cits, Tiesības ĀRVALST

Senās Romas tiesības

Apraksts: Еще в 1835 году Эдуард Гиббон в своем Историческом обозрении римского права писал, что он с недоверчивостью принимается за изображение...
Saturs: Еще в 1835 году Эдуард Гиббон в своем Историческом обозрении римского права писал, что он с недоверчивостью принимается за изображение... Lasīt sīkāk
 
Referāts, Tiesības ĀRVALST

Kadi ir konstitucionālo tiesību avoti

Apraksts: Termiņš “tiesību avoti“ plašu izplatību guva XIX gadsimtā. Tā izcelsme gan tiek saistīta ar daudz senākiem laikiem. Pirmo reizi šo terminu esot lietojis romiešu vēsturnieks Tits Līvijs, nosaucot XII tabululikumu par fons omnis publici et...
Saturs: Termiņš “tiesību avoti“ plašu izplatību guva XIX gadsimtā. Tā izcelsme gan tiek saistīta ar daudz senākiem laikiem. Pirmo reizi šo terminu esot lietojis romiešu vēsturnieks Tits Līvijs, nosaucot XII tabululikumu par fons omnis publici et... Lasīt sīkāk
 
Eseja/domraksts, Tiesības ĀRVALST

XII tabulu likumi - pirmā Romas tiesību kodifikācija

Apraksts: Darbā aplūkota XII tabulu likumu rašanās iemesli un apstākļi, kā arī pāšu likumu uzbūve, saturs un ietekme uz turpmāko tiesību nozares attīstību gan Romā, gan visā pasaulē.
Saturs: Darbā aplūkota XII tabulu likumu rašanās iemesli un apstākļi, kā arī pāšu likumu uzbūve, saturs un ietekme uz turpmāko tiesību nozares attīstību gan Romā, gan visā pasaulē. Lasīt sīkāk
 
Referāts, Tiesības ĀRVALST

Pētera I reformas Krievijā

Apraksts: Pētera I reformas Krievijā (tiesu reformas u.t.t.)
Saturs: Pētera I reformas Krievijā (tiesu reformas u.t.t.) Lasīt sīkāk
 
Referāts, Tiesības ĀRVALST