:
:
Aizmirsu paroli  
 
 

Referati iš Tiesības KRIMINAL dalyko

[1]  2  Tālāk

Kriminālprocesuāla tiesvedība

Apraksts: Darbs bāzēts uz kriminālprocesa likuma. Izskaidroti kriminālprocesuālās tiesvedības posmi.
Saturs: Saturs: IEVADS 3 KRIMINĀLLIETAS IEROSINĀŠANA 3 Materiālu vai izbeigtas krimināllietas nosūtīšana uz tiesu 4 Personas neaizskaramība 4 Prokuratūras uzraudzība kriminālprocesā 5 TIESAS SPRIEŠANA 5 Tiesa un piekritība 5 Procesa... Lasīt sīkāk
 
Referāts, Tiesības KRIMINAL

Izvarošanas izmeklēšanas mūsdienu problēmas

Apraksts: Mana izvēlētā diplomdarba tēma ir: ” Izvarošanas izmeklēšanas mūsdienu problēmas.” Izvarošanas problēma ir aktuāla ne tikai mūsu valstī, bet arī visā pasaulē. Tā kā izvarošana skar cilvēka intīmās dzīves sfēru, tad par to...
Saturs: Izvarošanas izmeklēšanas mūsdienu problēmas IEVADS. Mana izvēlētā diplomdarba tēma ir: ” Izvarošanas izmeklēšanas mūsdienu problēmas.” Izvarošanas problēma ir aktuāla ne tikai mūsu valstī, bet arī visā pasaulē. Tā kā... Lasīt sīkāk
 
Diplomdarbs, Tiesības KRIMINAL

Noziedzīgi nodarījumi ar narkotiskām vielām

Apraksts: Narkotiskās vielas. Noziedzīgi nodarījumi ar narkotiskām vielām. Noziedzīgu nodarījumu sastāvs. Noziedzīgu nodarījumu kvalificējošas pazīmes u.c.
Saturs: Ievads. Jau no seniem laikiem ir izveidojušies vairāki faktori kuri veicina narkotisku vielu aprites attistību. Protams, tas ir liels ļaunums, ko tikai varētu izgudrot cilvēce. It kā parādas jautājums, priekš kam mums tās ir... Lasīt sīkāk
 
Referāts, Tiesības KRIMINAL

Kriminālprocesa pamatnoteikumi un pamatprincipi

Apraksts: 2005.gada 21.aprīlī Saeima pieņēma Kriminālprocesa likumu, kurš tika izsludināts 2005.gada 11.maijā un stājās spēkā 2005.gada 1.oktobrī. Jaunpieņemtais likums ieviesis būtiskas izmaiņas kriminālprocesa tiesiskajā reglamentācijā un...
Saturs: SATURS IEVADS......................................................................................................................................2 1. Kriminālprocesa pamatnoteikumi un to... Lasīt sīkāk
 
Referāts, Tiesības KRIMINAL

Sods

Apraksts: Pasaulē dzīvo dažādi cilvēki ar dažādiem pasaules uzskatiem, domāšanas veidu, cilvēki atšķiras arī pēc reliģjas, rases, sociālā stāvokļa u.c. atšķirīgām pazīmēm. Vieniem patīk uzdzīvoties uz citu rēķina un atņemt otramt...
Saturs: Pasaulē dzīvo dažādi cilvēki ar dažādiem pasaules uzskatiem, domāšanas veidu, cilvēki atšķiras arī pēc reliģjas, rases, sociālā stāvokļa u.c. atšķirīgām pazīmēm. Vieniem patīk uzdzīvoties uz citu rēķina un atņemt otramt... Lasīt sīkāk
 
Eseja/domraksts, Tiesības KRIMINAL

Municipālā policija

Apraksts: Mūsdienu situācijā, kad Latvijā sāk celties noziedzības līmenis, aktuāli kļūst jautājumi par municipālās policijas darbību. Saskaņā ar mūsu valsts likumdošanu municipālā jeb pašvaldības policija savus pienākumus (funkcijas) pilda...
Saturs: SATURS IEVADS...................................................................................................................2 1. Municipālā policija un municipālās policijas darbinieks.....................................3 2. Municipālās... Lasīt sīkāk
 
Kursa darbs, Tiesības KRIMINAL

Krimināltiesībās - noziedzīga nodarījuma raksturojums

Apraksts: Šajā darbā apkopotas šādas tēmas: Noziedzīga nodarījuma raksturojums - kukuļa piesavināšanas, goda aizskaršana, dokumentu falsificēšana (viltošana), noziedzīga nodarījuma sastāva īpašības.
Saturs: Untitled

Baltijas Starptautiskā Akadēmija

Studiju programmas “Tiesību zinātnes” ... Lasīt sīkāk

 
Ieskaites darbs, Tiesības KRIMINAL

piespiedu darbs

Apraksts: IEVADS Tradicionāli tiesas visā pasaulē ir pieradušas piespriest vai nu naudas sodus vai cietumsodus, jo sabiedrības lielākajā daļā ir iesakņojies gandrīz vai stereotips - ja kādu sauc pie kriminālatbildības, tad noteikti jāseko...
Saturs: IEVADS Tradicionāli tiesas visā pasaulē ir pieradušas piespriest vai nu naudas sodus vai cietumsodus, jo sabiedrības lielākajā daļā ir iesakņojies gandrīz vai stereotips - ja kādu sauc pie kriminālatbildības, tad noteikti jāseko... Lasīt sīkāk
 
Kursa darbs, Tiesības KRIMINAL

Slepkavības tīšu miesas bojājumu nodarīšana

Apraksts: ANOTĀCIJA Kvalifikācijas darbs „Slepkavības un tīšu miesas bojājumu nodarīšanas, pārkāpjot nepieciešamās aizstāvēšanās robežas, krimināltiesiskais raksturojums” sastāv no ievada, četrām daļām, secinājumiem un...
Saturs: ANOTĀCIJA Kvalifikācijas darbs „Slepkavības un tīšu miesas bojājumu nodarīšanas, pārkāpjot nepieciešamās aizstāvēšanās robežas, krimināltiesiskais raksturojums” sastāv no ievada, četrām daļām, secinājumiem un... Lasīt sīkāk
 
Diplomdarbs, Tiesības KRIMINAL

Kriminaltiesibas

Apraksts: Krimināltiesības kā patstāvīga tiesību nozare ir vienveidīgu normu kopums, kas nosaka kriminālatbildības pamatu un principus, par noziedzīgiem atzītos nodarījumus un par to izdarīšanu paredzētos sodus, reglamentē soda noteikšanas...
Saturs: Krimināltiesības kā patstāvīga tiesību nozare ir vienveidīgu normu kopums, kas nosaka kriminālatbildības pamatu un principus, par noziedzīgiem atzītos nodarījumus un par to izdarīšanu paredzētos sodus, reglamentē soda noteikšanas... Lasīt sīkāk
 
Referāts, Tiesības KRIMINAL

kriminalmeklesana

Apraksts: KRIMINALMEKLESANA
Saturs: KRIMINALMEKLESANA Lasīt sīkāk
 
Ieskaites darbs, Tiesības KRIMINAL

kriminalmeklesana

Apraksts: KRIMINALMEKLESANA
Saturs: KRIMINALMEKLESANA Lasīt sīkāk
 
Ieskaites darbs, Tiesības KRIMINAL

kriminalmeklesana

Apraksts: KRIMINALMEKLESANA
Saturs: KRIMINALMEKLESANA Lasīt sīkāk
 
Ieskaites darbs, Tiesības KRIMINAL

kriminalmeklesana

Apraksts: atbildes krimialmeklesanaa
Saturs: atbildes krimialmeklesanaa Lasīt sīkāk
 
Ieskaites darbs, Tiesības KRIMINAL

Sodu sankcijas

Apraksts: Sodu sankcija un sodu veidi
Saturs: Sodu sankcija un sodu veidi Lasīt sīkāk
 
Kursa darbs, Tiesības KRIMINAL

[1]  2  Tālāk