:
:
Aizmirsu paroli  
 
 
 

Apraksts:

WORD Microsoft WORD lietosana

Darbs:

4. ATSAUČU VEIDOŠANA
Ja jūs vēlaties savam WORD dokumentam vienā vai vairākās vietās pievienot kādu paskaidrojumu, piezīmi, komentāru vai varbūt iztulkot svešvalodā uzrakstītu frāzi, tad pievienojiet tekstam atsauci. To varat izdarīt:
• ieklikšķinot vajadzīgajā vietā teksta kursoru;
• izvēloties INSERT/FOOTNOTE… Jūs iegūsiet dialoga lodziņu:
Sadaļā INSERT izvēlaties vietu, kurā tiks ievietota atsauce; FOOTNOTE nozīmē, ka atsauce būs tās pašas lappuses apakšējā daļā, ENDNOTE nozīmē, ka atsauces teksts būs lasāms sekcijas vai visa dokumenta beigās.
Sadaļā NUMBERING izvēlaties AUTO NUMBERING, ja vēlaties atsauces numurēt, bet CUSTOM MARK, ja numurēšana nav vai arī izvēlaties nepieciešama. Lodziņā ierakstiet kādu simbolu no tastatūras no piedāvātā simbolu saraksta (par simbolu ievietošanu tekstā lasiet nākamajā nodaļā).
Nospiežot pogu OPTIONS… iegūsiet logu NOTE OPTIONS, kurā varat precizēt atsauču novietojumu, numerācijas veidu un tml.4. Lappušu NUMURI

Ja vēlaties lapā ielikt lappušu numurus, izvēlaties INSERT/PAGE NUMBERSLodziņā POSITION izvēlaties, kur ievietot numurus- lapas augšā vai apakšā. Lodziņā ALIGNMENT izvēlaties līdzinājumu. Ja ieklikšķināsiet kāsīti pretī SHOW NUMBER ON FIRST PAGE, tad 1.lappusē arī būs redzams numurs. Nospiežot pogu FORMAT…, iegūsiet logu PAGE NUMBER FORMAT, kurā varat uzstādīt jums vēlamās izvēles, piemēram, numuru formu.
Veiciet jums nepieciešamos uzstādījumus un aizveriet šos logus noklikšķinot pogu OK.

1. SPECIĀLIE SIMBOLI
WORD programma ļauj ievietot tekstā simbolus no simbolu bibliotēkas. Izvēloties komandu INSERT/SYMBOL, ieraudzīsiet loguLodziņā FONT izvēlaties vienu no piedāvātajiem sarakstiem. Tad uzklikšķinot uz izraudzītā simboliņa, varat to apskatīties nedaudz palielinātu. Ja vēlaties to ievietot savā dokumentā, nospiediet pogu INSERT, ja negribat- izvēlaties citu vai aizverat dialoga lodziņu nospiežot CANCEL.
Šajā logā ir otra nodaļa SPECIAL CHARACTERS. Tajā varat atrast taustiņu kombinācijas, kuras lietojot iespējams ievietot simbolus tekstā neatverot šo dialoga logu.

2. DATUMA UN LAIKA IEVIETOŠANA
Lai ievietotu savā dokumentā patreizējās dienas datumu vai šī brīža laiku, izpildiet komandu INSERT/DATE AND TIME. Atvērsies logs, kurā jūs izvēlēsieties vēlamo datuma vai laika formu no piedāvātā saraksta.
Drukājot šo dokumentu, tajā vienmēr būs attiecīgā brīža datums vai laiks.

3. GATAVU ATTĒLU IEVIETOŠANA TEKSTĀ
WORD piedāvā attēlu bibliotēku CLIP GALLERY. Katrs attēls atrodas savā failā ar atšķirīgu nosaukumu un paplašinājumu “.WMF”. Lai ievietotu attēlu izvēlaties INSERT/PICTURE/CLIP ART. Atvērsies logs:


Attēli ir sakārtoti kategorijās, varat vispirms izvēlēties kategoriju, tad atbilstošo attēlu, vai arī uzklikšķiniet uz ALL CATEGORIES un izvēlaties uzreiz no visiem attēliem.
Kad attēls ir ievietots WORD dokumentā, varat mainīt tā izmērus, ielikt rāmī, pārvietot vai izmest to.
Lai mainītu izmērus, uzklikšķiniet uz attēla (iezīmējiet).
Šādi iezīmētam attēlam jūs varat mainīt izmērus velkot ar peli aiz kvadrātiņiem. Velkot aiz stūriem attēla proporcijas vienmēr saglabāsies, velkot aiz malām, proporcijas mainīsies

4. UZRAKSTU VEIDOŠANA AR WORD ART
MICROSOFT WORD piedāvā speciālu programmiņu WORD ART, ar kuras palīdzību varat veidot interesantus uzrakstus vai noformēt atsevišķas frāzes. Lai sāktu darboties ar šo programmu:
Izvēlaties Insert/Picture…/Word Art;
Noklikšķiniet pogu no zīmēšanas rīku rindas.
Iegūsiet šādu logu:


Izvēloties kādu no piedāvātajiem stiliem, jūs iegūsiet lodziņu,
kurā ievadīt savu tekstu. Kad teksts ir ievadīts lodziņā un pēc tam ievietots dokumentā, varat to pārveidot, izmantojot WORD ART teksta formatēšanas rīku rindu:To iegūst, ja tekstiņu iezīmē. Jūs varat izmainīt tekstu, izvēlēties citu novietojumu, dažādos leņķos pagriezt tekstu, mainīt līdzinājumu, logā FORMAT WORD ART veikt dažādus uzstādījumus.

5. MICROSOFT EQUATION
Bieži vien tekstā nepieciešams ievietot matemātiskus simbolus vai dažādas matemātiskas izteiksmes. Lielu daļu no tām var izveidot ievietojot tekstā speciālos simbolus ar komandas INSERT/SIMBOL palīdzību. Taču, piemēram, izteiksmes vai izmantojot jau zināmas darbības izveidot nav iespējams. MS WORD sastāvā pieejama grafiska formulu veidošanas pakete MS EQUATION 3.0, kura jums var noderēt gan ļoti nelielu matemātisku izteiksmju veidošanai (kā tikko pieminētās), gan liela apjoma matemātisku vai tehnisku rakstu veidošanai.
Lai izsauktu formulu rakstīšanas režīmu, izpildiet komandu INSERT/OBJECT…/ MICROSOFT EQUATION 3.0 vai arī uzklikšķiniet uz pogas , ja tā ir pievienota kādai no rīku rindām. Tā rezultātā izmainīsies jūsu ekrāna izskats: būs mainījusies komandu rinda, nebūs pieejamas standarta un formatēšanas rīku rindas, parādīsies jauns lodziņš EQUATION, kas satur visas nepieciešamās pogas formulu rakstīšanai, būs iezīmēts apgabals, kurā notiks formulas ievadīšana.


Formulas simbolu ievadīšanas paņēmieni:
• ievadīšana no klaviatūras;
• EQUATION lodziņa augšējās rindas pogu lietošana (gandrīz visi šie simboli pieejami arī ar SIMBOL loga palīdzību);
• EQUATION apakšējās rindas šablonu lietošana, kas ne tikai ievada nepieciešamo simbolu, bet arī organizē tālāku formulas ievadīšanu tā saucamajā ligzdā.
Tāpat kā rakstiskajā režīmā arī veidojot formulas nākošais simbols tiks ievadīts vietā, kurā mirgo kursors. Kursora pārvietošanu formulas iekšpusē varat veikt sekojoši:
• ieklikšķināt ar peli vajadzīgajā vietā;
• pārvietojoties ar tastatūras bultiņu taustiņiem;
• atkārtoti nospiežot tastatūras taustiņu TAB.
Katram no šiem pārvietošanās veidiem ir savas priekšrocības un savi trūkumi. Lietderīgi apgūt tos visus un pēc vajadzības kombinēt.
Iziešanu no formulu rakstīšanas režīma veic izpildot peles klikšķi jebkur ārpus formulas iezīmētā apgabala. Jūs iegūsiet atpakaļ tik pierasto ekrāna skatu ar visām rīku rindām.
Izmest nevajadzīgu formulu varat līdzīgi kā jebkuru teksta fragmentu vai attēlu: iezīmējiet un izpildiet komandu DELETE.
Ja vēlaties iepriekš izveidotu formulu papildināt vai labot, tad izpildiet dubultklikšķi uz tās.
Apskatīsim sīkāk darbošanos ar logu EQUATION. Uzklikšķinot uz kādas no lielajām pogām, kas apzīmē noteiktu simbolu grupiņu, atveras saraksts ar visām attiecīgajā grupiņā esošajām pogām. Uzklikšķiniet uz vajadzīgās un simbols tiks ievietots jūsu formulā.

Mazliet īpatnējāka ir augšējās rindas poga . Ar tās palīdzību iegūstamais simbols tiek saistīts ar pēdējo no iepriekš ievadītajiem burtiem.
• Sarežģītāka ir darbošanās ar EQUATION apakšējo rindu. Apgūsim to ar piemēra palīdzību, izveidojot izteiksmi :
• atveriet MS EQUATION,
• lodziņā EQUATION uzklikšķiniet uz pogas , tad uz ,
• ar šīs komandas palīdzību ir izveidota ligzda daļveida izteiksmes veidošanai, ievadiet skaitītāja un saucēja izteiksmes, pārslēdzoties starp tām ar TAB taustiņa palīdzību (varat izmēģināt arī citus veidus),
• ievadiet simbolu + , pirms tam kādā no aprakstītajiem veidiem pārvietojot kursoru aiz daļas,
• lodziņā EQUATION uzklikšķiniet uz pogas , tad uz pogas , jūs būsiet ieguvuši ligzdu integrāļa izveidošanai,
• ievadiet zemintegrāļa izteiksmi xdx,
• iepriekš pārslēdzoties, ievadiet augšējo un apakšējo integrācijas robežu,
• noklikšķiniet peles kursoru jebkurā vietā ārpus iezīmētā formulas apgabala, tādējādi izejot no formulu rakstīšanas režīma EQUATION.
Ligzdu veidošanu jūs varat savstarpēji kombinēt, t.i., ievietot vienu otrā. Piemēram, lai izveidotu sistēmu , ligzdas veidošanai lietojiet šādas EQUATION pogas:
un , tad un . Tad ievadiet nevienādības.

Šo pašu sistēmu var izveidot arī citā veidā: izveido ligzdu sistēmas veidošanai ar pogu , raksta pirmo nevienādību, tad nospiež tastatūras taustiņu ENTER, lai pārslēgtos uz citu rindu. Iegūtais rezultāts nedaudz atšķirsies no iepriekšējā.
Paketē MS EQUATION spēkā noklusētie uzstādījumi: burtu lielums, slīpie burti (ITALIC) vai normālie un tml. Šos parametrus ir iespējams mainīt tikai paša EQUATION iekšienē izmantojot komandu rindas komandas. Šeit pieminēsim tikai divas no komandkartēm – STYLE un SIZE. Ar SIZE komandas DEFINE… palīdzību varat uzstādīt sev vēlamos izmērus dažādām formulas vienībām – pamatlīmenim, kāpinātājiem, dažādām speciālajām zīmēm… Ar komandkartes STYLE palīdzību varat pārslēgties formulas iekšienē starp dažādiem iepriekš definētiem EQUATION stiliem. Pēc noklusēšanas uzstādīts stils MATH, kurā, cita starpā, nedarbojas tastatūras taustiņš tukšuma ievadīšanai. Lai formulā varētu izveidot tukšumus, jāpārslēdzas uz stilu TEXT.
Ieteikums: neveidojiet lielus formulu blokus, kas sastāv no daudzām formulu rindām. Vēlams katras formulas veidošanai izsaukt EQUATION no jauna, lai pēc tam kopējo dokumenta tekstu formatējot lielie formulu bloki neapgrūtinātu darbu.

1. LIETIŠĶĀS GRAFIKAS IZVEIDOŠANA
Diagrammas veidošanu apgūsim ar piemēra palīdzību. Sākam ar situāciju, kad dokumentā jāattēlo arī tabula ar datiem.
• Izveido tabulu.
1.GADS 2.GADS 3.GADS
Zem Egles 28392 16388 12183
Taurenītis 10945 15349 9362
Daina & Co 10879 5497 9976

• Iezīmē visu tabulu, arī kolonnu un rindu nosaukumus.
• Izsauc lietišķās grafikas programmu, uzklikšķinot uz pogas vai izpildot komandu INSERT/PICTURE/CHART. WORD programma piedāvā diagrammas pirmo variantu, vienlaicīgi attēlojot datus EXCEL tabulas fragmentam līdzīgā logā DATASHEET:Tajā pašā laikā ir izmainītas arī komandu un rīku rindas, tās ir pielāgotas darbam ar DATASHEET un lietišķo grafiku.
• Noklikšķinot ārpus aktīvās tabulas vai nospiežot ENTER grafikas veidošana ir pabeigta.
Ja jūsu mērķis ir izveidot grafiku bez datu attēlošanas dokumentā, tad novietojiet kursoru vēlamajā grafikas atrašanās vietā un izsauciet grafikas programmu kā tikko aprakstīts. Jūs ieraudzīsiet līdzīgu ainu: DATASHEET un grafiku, bet ar kaut kādiem abstraktiem programmā ievadītiem lielumiem un apzīmējumiem. Veicot izmaiņas DATASHEET tabuliņā, iegūsiet savu grafiku.

1. SEKCIJAS JĒDZIENS

Lappušu pārtraukumi – mīkstie un cietie.
Ievadot datorā garu tekstu, WORD programma pati pāriet uz jaunu lapu, kad


[1]  2  Tālāk

Komentāri

Cash Loan 18 11
payday loans online online loan best online loans instant approval direct lenders of payday loans


Assignment Helps 2 16
do my paper writing paper write my paper for me annotated bibliography assignment


Payday 5
no fax payday loans online installment loan payday loans no fax no faxing payday loan


Direct Lender Loans 6 4
direct lender payday advance greenline loans installment loans no credit installment loans online


Photo Assignment 7 19
writing a great research paper college essay prompts essay dissertation abstracts international online


JamesFlina 7 22
payday loans for bad credit payday loans bad credit payday loans bad credit online payday loans for bad credit cash loans best payday loans online easy online payday loans no credit check payday loans instant approval free webcams bbw webcam cam sites cam sites chemistry assignment help buy essays online website writes essays for you buy essay online paydayloans online instant online payday loan installment loans no credit check loan advance cash payday loan cash advance loan payday loans lenders cash advance lenders sex chat chat sex free xxx webcams chat sex cash loans cash loans payday loan direct lender quick loans best cash advance loans online bad credit payday loans direct lenders quick loan payday loan no credit check


Buy Custom Essays 11 22
college essay prompts college essays college essay help https://collegeessays.us.com - college essays


Premium Assignments 12 12
essay essay essay writer essay


Quick Loans 15 4
payday cash loan payday loan payday loan online payday advance online


Buy Essays Papers 19 17
argumentative essay help on physics homework help with history homework argumentative essay


Personal Loans 29 20
payday payday payday loans online payday


JamesFlina 30 17
payday loans payday loans online payday loans online https://paydayloans.us.org - example here


Write Essays For Me 1 1
college essay prompts college essays college essay homework online midlothian isd


Essay Write 1 3
buy essays college essays college essays college essay prompts


PamFlina 1 4
cash loans fast payday loans online payday loan application online payday loan application cash loan lenders online payday loans direct lenders payday advance loan payday loans no credit check online payday loan instant approval best payday loan online same day loans cash advance payday loan lenders payday loan lenders payday loans lenders fastest payday loan free sex webcam chat free sex webcam chat free adult webcam chat free sex webcam chat small online payday loans quick loans quick loans cash loans payday loan small payday loans fast online payday loans easy fast payday loans direct lenders payday loans online payday lenders direct lenders payday loans payday loans lenders


JamesFlina 1 5
where can i buy an essay online need help to write an essay research papers research report buy essay online help with finance homework essay online math help online free chat rooms free adult chat chat with sluts free chat rooms payday loans online instant online payday loan no credit check loans same day loan short term payday loan small payday loans no credit check loan small payday loans free sex chat cams free sex cam chat free adult cam chat free sex cam chat live show free sex webcam free webcam sex free webcam sex chat direct lender payday loans payday loans online direct lender direct lender payday loans online payday loans for bad credit


PamFlina 1 26
best payday loan online online payday loan lenders online payday loan lenders payday loan online fastest payday loan direct lender loans same day payday loans no credit check direct lender loans direct payday lenders short term loans direct lenders direct payday lenders online direct payday lenders live porn cam webcam sex chat sex webcam free sex webcam paper writing service custom essay writing custom essay writing essay writing direct lender loans direct lenders of loans payday advance no credit check direct lender loans writing services writing services paper writing service paper writing service best assignment help website write my essay for me write my essay for me write my paper


PamFlina 1 30
primary homework help vikings homework help college math homework doer buy an essays college essay prompts college essay prompts college essay prompts college essay prompts direct lender payday loans direct lender payday loans direct lender payday loans payday loan direct lender webcam pussy webcam dildo adult webcam sites sex webcam


JamesFlina 2 6
best payday loan installment loans no credit check best payday loan best payday loan direct lenders no credit check payday lenders direct easy cash payday loan easy fast payday loans direct payday lenders online cash loans online direct payday lenders direct lenders payday loans online sluts web cam porno online sex video chat cam live porn


JamesFlina 2 10
payday lenders direct direct payday lenders direct payday lenders payday lenders direct buy essays argumentative essays website that does your homework argument essays pay day loans quick cash loans direct lenders online loans best payday loans online


JamesFlina 3 30
PAYDAYLOANS.US.ORG


JamesFlina 4
loans for bad credit


Johnskype 4 1
Get the facts


Johnskype 4 2
payday express


Johnskype 4 3
online payday loans


Alfredavale 4 4
BUY CIALIS ONLINE cialis best price buy cialis online buy cialis online buy cialis online


Mikeskype 4 4
Click This Link view site


Kennethbab 4 4
doxycycline zithromax azithromycin viagra soft


CharlesNen 4 4
viagra


Bennyinget 4 4
yasmin stromectol atarax for eczema albuterol


AaronTof 4 5
albuterol amoxicillin clonidine rosacea 0.05 tretinoin cream


Mikeskype 4 6
payday loans for bad credit write my essay online


Alfredavale 4 6
cialis brand name Cialis 5mg continue reading


Mikeskype 4 8
payday loans for bad credit payday loans online


Michaelaxiog 6 21
wh0cd514880 Generic Atenolol