:
:
Aizmirsu paroli  
 
 
 

Apraksts:

WORD Microsoft WORD lietosana

Darbs:

4. ATSAUČU VEIDOŠANA
Ja jūs vēlaties savam WORD dokumentam vienā vai vairākās vietās pievienot kādu paskaidrojumu, piezīmi, komentāru vai varbūt iztulkot svešvalodā uzrakstītu frāzi, tad pievienojiet tekstam atsauci. To varat izdarīt:
• ieklikšķinot vajadzīgajā vietā teksta kursoru;
• izvēloties INSERT/FOOTNOTE… Jūs iegūsiet dialoga lodziņu:
Sadaļā INSERT izvēlaties vietu, kurā tiks ievietota atsauce; FOOTNOTE nozīmē, ka atsauce būs tās pašas lappuses apakšējā daļā, ENDNOTE nozīmē, ka atsauces teksts būs lasāms sekcijas vai visa dokumenta beigās.
Sadaļā NUMBERING izvēlaties AUTO NUMBERING, ja vēlaties atsauces numurēt, bet CUSTOM MARK, ja numurēšana nav vai arī izvēlaties nepieciešama. Lodziņā ierakstiet kādu simbolu no tastatūras no piedāvātā simbolu saraksta (par simbolu ievietošanu tekstā lasiet nākamajā nodaļā).
Nospiežot pogu OPTIONS… iegūsiet logu NOTE OPTIONS, kurā varat precizēt atsauču novietojumu, numerācijas veidu un tml.4. Lappušu NUMURI

Ja vēlaties lapā ielikt lappušu numurus, izvēlaties INSERT/PAGE NUMBERSLodziņā POSITION izvēlaties, kur ievietot numurus- lapas augšā vai apakšā. Lodziņā ALIGNMENT izvēlaties līdzinājumu. Ja ieklikšķināsiet kāsīti pretī SHOW NUMBER ON FIRST PAGE, tad 1.lappusē arī būs redzams numurs. Nospiežot pogu FORMAT…, iegūsiet logu PAGE NUMBER FORMAT, kurā varat uzstādīt jums vēlamās izvēles, piemēram, numuru formu.
Veiciet jums nepieciešamos uzstādījumus un aizveriet šos logus noklikšķinot pogu OK.

1. SPECIĀLIE SIMBOLI
WORD programma ļauj ievietot tekstā simbolus no simbolu bibliotēkas. Izvēloties komandu INSERT/SYMBOL, ieraudzīsiet loguLodziņā FONT izvēlaties vienu no piedāvātajiem sarakstiem. Tad uzklikšķinot uz izraudzītā simboliņa, varat to apskatīties nedaudz palielinātu. Ja vēlaties to ievietot savā dokumentā, nospiediet pogu INSERT, ja negribat- izvēlaties citu vai aizverat dialoga lodziņu nospiežot CANCEL.
Šajā logā ir otra nodaļa SPECIAL CHARACTERS. Tajā varat atrast taustiņu kombinācijas, kuras lietojot iespējams ievietot simbolus tekstā neatverot šo dialoga logu.

2. DATUMA UN LAIKA IEVIETOŠANA
Lai ievietotu savā dokumentā patreizējās dienas datumu vai šī brīža laiku, izpildiet komandu INSERT/DATE AND TIME. Atvērsies logs, kurā jūs izvēlēsieties vēlamo datuma vai laika formu no piedāvātā saraksta.
Drukājot šo dokumentu, tajā vienmēr būs attiecīgā brīža datums vai laiks.

3. GATAVU ATTĒLU IEVIETOŠANA TEKSTĀ
WORD piedāvā attēlu bibliotēku CLIP GALLERY. Katrs attēls atrodas savā failā ar atšķirīgu nosaukumu un paplašinājumu “.WMF”. Lai ievietotu attēlu izvēlaties INSERT/PICTURE/CLIP ART. Atvērsies logs:


Attēli ir sakārtoti kategorijās, varat vispirms izvēlēties kategoriju, tad atbilstošo attēlu, vai arī uzklikšķiniet uz ALL CATEGORIES un izvēlaties uzreiz no visiem attēliem.
Kad attēls ir ievietots WORD dokumentā, varat mainīt tā izmērus, ielikt rāmī, pārvietot vai izmest to.
Lai mainītu izmērus, uzklikšķiniet uz attēla (iezīmējiet).
Šādi iezīmētam attēlam jūs varat mainīt izmērus velkot ar peli aiz kvadrātiņiem. Velkot aiz stūriem attēla proporcijas vienmēr saglabāsies, velkot aiz malām, proporcijas mainīsies

4. UZRAKSTU VEIDOŠANA AR WORD ART
MICROSOFT WORD piedāvā speciālu programmiņu WORD ART, ar kuras palīdzību varat veidot interesantus uzrakstus vai noformēt atsevišķas frāzes. Lai sāktu darboties ar šo programmu:
Izvēlaties Insert/Picture…/Word Art;
Noklikšķiniet pogu no zīmēšanas rīku rindas.
Iegūsiet šādu logu:


Izvēloties kādu no piedāvātajiem stiliem, jūs iegūsiet lodziņu,
kurā ievadīt savu tekstu. Kad teksts ir ievadīts lodziņā un pēc tam ievietots dokumentā, varat to pārveidot, izmantojot WORD ART teksta formatēšanas rīku rindu:To iegūst, ja tekstiņu iezīmē. Jūs varat izmainīt tekstu, izvēlēties citu novietojumu, dažādos leņķos pagriezt tekstu, mainīt līdzinājumu, logā FORMAT WORD ART veikt dažādus uzstādījumus.

5. MICROSOFT EQUATION
Bieži vien tekstā nepieciešams ievietot matemātiskus simbolus vai dažādas matemātiskas izteiksmes. Lielu daļu no tām var izveidot ievietojot tekstā speciālos simbolus ar komandas INSERT/SIMBOL palīdzību. Taču, piemēram, izteiksmes vai izmantojot jau zināmas darbības izveidot nav iespējams. MS WORD sastāvā pieejama grafiska formulu veidošanas pakete MS EQUATION 3.0, kura jums var noderēt gan ļoti nelielu matemātisku izteiksmju veidošanai (kā tikko pieminētās), gan liela apjoma matemātisku vai tehnisku rakstu veidošanai.
Lai izsauktu formulu rakstīšanas režīmu, izpildiet komandu INSERT/OBJECT…/ MICROSOFT EQUATION 3.0 vai arī uzklikšķiniet uz pogas , ja tā ir pievienota kādai no rīku rindām. Tā rezultātā izmainīsies jūsu ekrāna izskats: būs mainījusies komandu rinda, nebūs pieejamas standarta un formatēšanas rīku rindas, parādīsies jauns lodziņš EQUATION, kas satur visas nepieciešamās pogas formulu rakstīšanai, būs iezīmēts apgabals, kurā notiks formulas ievadīšana.


Formulas simbolu ievadīšanas paņēmieni:
• ievadīšana no klaviatūras;
• EQUATION lodziņa augšējās rindas pogu lietošana (gandrīz visi šie simboli pieejami arī ar SIMBOL loga palīdzību);
• EQUATION apakšējās rindas šablonu lietošana, kas ne tikai ievada nepieciešamo simbolu, bet arī organizē tālāku formulas ievadīšanu tā saucamajā ligzdā.
Tāpat kā rakstiskajā režīmā arī veidojot formulas nākošais simbols tiks ievadīts vietā, kurā mirgo kursors. Kursora pārvietošanu formulas iekšpusē varat veikt sekojoši:
• ieklikšķināt ar peli vajadzīgajā vietā;
• pārvietojoties ar tastatūras bultiņu taustiņiem;
• atkārtoti nospiežot tastatūras taustiņu TAB.
Katram no šiem pārvietošanās veidiem ir savas priekšrocības un savi trūkumi. Lietderīgi apgūt tos visus un pēc vajadzības kombinēt.
Iziešanu no formulu rakstīšanas režīma veic izpildot peles klikšķi jebkur ārpus formulas iezīmētā apgabala. Jūs iegūsiet atpakaļ tik pierasto ekrāna skatu ar visām rīku rindām.
Izmest nevajadzīgu formulu varat līdzīgi kā jebkuru teksta fragmentu vai attēlu: iezīmējiet un izpildiet komandu DELETE.
Ja vēlaties iepriekš izveidotu formulu papildināt vai labot, tad izpildiet dubultklikšķi uz tās.
Apskatīsim sīkāk darbošanos ar logu EQUATION. Uzklikšķinot uz kādas no lielajām pogām, kas apzīmē noteiktu simbolu grupiņu, atveras saraksts ar visām attiecīgajā grupiņā esošajām pogām. Uzklikšķiniet uz vajadzīgās un simbols tiks ievietots jūsu formulā.

Mazliet īpatnējāka ir augšējās rindas poga . Ar tās palīdzību iegūstamais simbols tiek saistīts ar pēdējo no iepriekš ievadītajiem burtiem.
• Sarežģītāka ir darbošanās ar EQUATION apakšējo rindu. Apgūsim to ar piemēra palīdzību, izveidojot izteiksmi :
• atveriet MS EQUATION,
• lodziņā EQUATION uzklikšķiniet uz pogas , tad uz ,
• ar šīs komandas palīdzību ir izveidota ligzda daļveida izteiksmes veidošanai, ievadiet skaitītāja un saucēja izteiksmes, pārslēdzoties starp tām ar TAB taustiņa palīdzību (varat izmēģināt arī citus veidus),
• ievadiet simbolu + , pirms tam kādā no aprakstītajiem veidiem pārvietojot kursoru aiz daļas,
• lodziņā EQUATION uzklikšķiniet uz pogas , tad uz pogas , jūs būsiet ieguvuši ligzdu integrāļa izveidošanai,
• ievadiet zemintegrāļa izteiksmi xdx,
• iepriekš pārslēdzoties, ievadiet augšējo un apakšējo integrācijas robežu,
• noklikšķiniet peles kursoru jebkurā vietā ārpus iezīmētā formulas apgabala, tādējādi izejot no formulu rakstīšanas režīma EQUATION.
Ligzdu veidošanu jūs varat savstarpēji kombinēt, t.i., ievietot vienu otrā. Piemēram, lai izveidotu sistēmu , ligzdas veidošanai lietojiet šādas EQUATION pogas:
un , tad un . Tad ievadiet nevienādības.

Šo pašu sistēmu var izveidot arī citā veidā: izveido ligzdu sistēmas veidošanai ar pogu , raksta pirmo nevienādību, tad nospiež tastatūras taustiņu ENTER, lai pārslēgtos uz citu rindu. Iegūtais rezultāts nedaudz atšķirsies no iepriekšējā.
Paketē MS EQUATION spēkā noklusētie uzstādījumi: burtu lielums, slīpie burti (ITALIC) vai normālie un tml. Šos parametrus ir iespējams mainīt tikai paša EQUATION iekšienē izmantojot komandu rindas komandas. Šeit pieminēsim tikai divas no komandkartēm – STYLE un SIZE. Ar SIZE komandas DEFINE… palīdzību varat uzstādīt sev vēlamos izmērus dažādām formulas vienībām – pamatlīmenim, kāpinātājiem, dažādām speciālajām zīmēm… Ar komandkartes STYLE palīdzību varat pārslēgties formulas iekšienē starp dažādiem iepriekš definētiem EQUATION stiliem. Pēc noklusēšanas uzstādīts stils MATH, kurā, cita starpā, nedarbojas tastatūras taustiņš tukšuma ievadīšanai. Lai formulā varētu izveidot tukšumus, jāpārslēdzas uz stilu TEXT.
Ieteikums: neveidojiet lielus formulu blokus, kas sastāv no daudzām formulu rindām. Vēlams katras formulas veidošanai izsaukt EQUATION no jauna, lai pēc tam kopējo dokumenta tekstu formatējot lielie formulu bloki neapgrūtinātu darbu.

1. LIETIŠĶĀS GRAFIKAS IZVEIDOŠANA
Diagrammas veidošanu apgūsim ar piemēra palīdzību. Sākam ar situāciju, kad dokumentā jāattēlo arī tabula ar datiem.
• Izveido tabulu.
1.GADS 2.GADS 3.GADS
Zem Egles 28392 16388 12183
Taurenītis 10945 15349 9362
Daina & Co 10879 5497 9976

• Iezīmē visu tabulu, arī kolonnu un rindu nosaukumus.
• Izsauc lietišķās grafikas programmu, uzklikšķinot uz pogas vai izpildot komandu INSERT/PICTURE/CHART. WORD programma piedāvā diagrammas pirmo variantu, vienlaicīgi attēlojot datus EXCEL tabulas fragmentam līdzīgā logā DATASHEET:Tajā pašā laikā ir izmainītas arī komandu un rīku rindas, tās ir pielāgotas darbam ar DATASHEET un lietišķo grafiku.
• Noklikšķinot ārpus aktīvās tabulas vai nospiežot ENTER grafikas veidošana ir pabeigta.
Ja jūsu mērķis ir izveidot grafiku bez datu attēlošanas dokumentā, tad novietojiet kursoru vēlamajā grafikas atrašanās vietā un izsauciet grafikas programmu kā tikko aprakstīts. Jūs ieraudzīsiet līdzīgu ainu: DATASHEET un grafiku, bet ar kaut kādiem abstraktiem programmā ievadītiem lielumiem un apzīmējumiem. Veicot izmaiņas DATASHEET tabuliņā, iegūsiet savu grafiku.

1. SEKCIJAS JĒDZIENS

Lappušu pārtraukumi – mīkstie un cietie.
Ievadot datorā garu tekstu, WORD programma pati pāriet uz jaunu lapu, kad


[1]  2  Tālāk