Fizika internetā

619 0

SATURS

SATURS 1

IEVADS 2

1. FIZIKA INTERNETĀ 4

1.1. Informācijas meklēšana internetā 4

1.2. Fizika un astronomija interneta serveros Latvijā 4

1.3. Fizika interneta serveros ārzemēs 6

1.4. Physlets – apletu paveids fizikā 7

1.5. Tālmācība internetā un tās kritika 7

2. RĪKI INFORMATĪVĀS TELPAS VEIDOŠANAI INTERNETĀ 9

2.1. Pārlūkprogramma 9

2.2. Mājaslapu veidošanas pamati 10

2.3. HTML valodas pamatelementi 11

2.4. FrontPage rīki 11

2.5. Java un Javascript rīki 13

2.6. Darbs ar grafiku 15

2.7. Lapu ievietošana internetā 15

3. FIZIKA LPA INTRANETĀ 17

Fizikas informatīvā telpa 17

3.1.1. Auditorija 18

3.1.2. Laboratorija 18

3.1.3. Bibliotēka 19

3.1.4. Izklaide 20

3.2. Risinājumi 20

NOBEIGUMS 22

IZMANTOTIE AVOTI 23Ievads

Pateicoties datu ciparizācijai, uz viena un tā paša nesēja (diskete, kompaktdisks) un pa vienu un to pašu komunikācijas līniju var uzglabāt un apmainīties ar visdažādākās formas dokumentiem: tekstu, tabulu, grafiku, attēlu, skaņu, video, mērījumu protokolu, programmas. Tas iespaido arī mācību dokumentu uz zglabāšanu, pārraidi un apstrādi. Mācību procesā mēs sastopamies ar

-mācību grāmatu, kas satur tekstu, grafikus, attēlus un tabulas,

-pasniedzēja runāto un rakstīto tekstu,

-pasniedzēja rādītiem uzskates līdzekļiem: folijām, posteriem, audio un video ierakstiem,

-laboratorijas darbu aprakstiem,

– mērījumu protokoliem.

Līdz šim šie dokumenti tika uzglabāti savstarpēji nesavietojamā formā: teksti un attēli uz papīra, audio un video ieraksti magnetofona lentēs. Katra šāda dokumenta atvēršanai un satura vērošanai nepieciešama sava tehnika: drukāta grāmata, kodoskops, audio un videoatskaņotāji, kalkulators, dators.

Datu ciparizācija padara šos mācību dokumentus savietojamus un atveramus un vērojamus ar vienu iekārtu – datoru.

Datu ciparizācija un iespēja glabāt tos un apstrādāt ar vienu tehniku nozīmē, ka mācību dokumenti atrodas vienotā (virtuālā) telpā.

Tas ļauj izvirzīt ideju par mācību priekšmeta virtuālo telpu.

Par visplašāk pieejamo virtuālo telpu kalpo internets, kas ļauj vienotā veidā pasniegt visu elektroniskā formā esošo informāciju. Tas ir radījis iespēju integrēt visas sistēmas vienotā vidē, aiz kuras ir noslēpta katras konkrētas sistēmas kompleksitāte.

Internetā kā virtuālā datu krātuvē šodien atrodami jau milzīgi dokumentu krājumi. Visizplatītākā adresējamā virtuālās telpas sastāvdaļa ir tīmekļa lapa.

Iepazīstoties ar dažādu pasniedzēju mājas lapām, ieraugām virkni kopīgas pazīmes. Tīmekļa lapas satur vadības dokumentus (mācību programmas, kalendāros plānus), mācību tekstus, klasiskos uzskates līdzekļus – tekstu, attēlus, foto, video un jaunus uzskates līdzekļus – appletus.

Tiek veikti jau pirmie mēģinājumi veidot arī sinhroni pieejamas mācību telpas, kas balstās uz tiešraidi, kurā pasniedzējs ar apmācāmiem apmainās pa skaņas un video kanālu, pašiem atrodoties ģeogrāfiski pilnīgi dažādās vietās. Sinhronā tiešraides mācību klasē dalībnieki pulcējas iepriekš noteiktā laikā, tāpat kā klasiski izsludināta lekciju nodarbībā.

Šie novērojumi liek domāt par jauna tīmekļa telpas izveidi – mācību priekšmeta virtuālo telpu.

Kursa darbā tiek izvirzīts uzdevums izveidot asinhronu virtuālu mācību telpu fizikā. Tas nozīmē, ka šajā telpā katrs dalībnieks var ienākt jebkurā laikā, neatkarīgi no pārējiem iesaistītiem dalībniekiem.

Lai veiktu doto pētījumu, tiek izvirzīti šādi darba uzdevumi:

– iepazīties ar tīmekļa lapām, kas skar fizikas mācīšanu dažādās valstīs.,

– iepazīties ar appletu kā jaunu uzskates līdzekļa lietošanu un veidošanas paņēmieniem,

– iepazīties ar tīmekļa lapas izstrādes rīkiem: HTML valodas elementiem, FrontPage rīkiem, Java appletu veidošanu.

– izstrādāt tīmekļa lapu dažādu mācību dokumentu glabāšanai, apmaiņai un atvēršanai.

1. Fizika internetā1.1. Informācijas meklēšana internetā

Lai atrastu jau gatavas lapas par kādu no interesējošām tēmām, var izmantot speciāli izveidotus interneta meklētājus. Tādi ir arī lielākajiem no Latvijas portāliem http://www.delfi.lv, http://ww.apollo.lv, http://ww.latnet.lv vai arī speciālo http://www.search.lv.

httpMeklējot noteiktu informāciju, var ievadīt arī vairākus atslēgvārdus, tad atrasto lapu skaits var būt mazāks nekā vispārīgā gadījumā un vairāk atbilstošs konkrētais tēmai.

. Kā ātrs meklētājs ārzemju lapām darbojas http://www.google.com. Tiešām šādu interneta lapu ir daudz, taču jārēķinās ar to, ka daļā lapu var būt tikai norādes uz citām lapām.

Ja meklē animācijas fizikā, par atslēgvārdiem var uzrādīt “Physlets”, “Java applets”. Var izmantot arī citus meklētājus http://ww.altavista.com, http://ww.yahoo.com .

Meklēšanas nosacījumu uzrādīšanai ērti izmantot loģiskos operatorus. Lai sasaistītu informāciju izmanto AND< OR< NOT un (+), (-) zīmes. Šie operatori palīdz precīzāk definēt meklēšanas kritēriju. AND apvieno vārdus, kuriem jābūt meklēšanas rezultātā. Ja vajadzīgs tikai viens no vārdiem, jāizmanto OR. NOT jeb – zīme pirms ievadītā vārda norāda, ka šim vārdam noteikti nav jāietilpst rezultātos. Pluss pirms ievadītā vārda nozīmē, ka šim vārdam noteikti jāietilpst atrastajās lapās.1.2. Fizika un astronomija interneta serveros Latvijā

Latvijas interneta lapās vēl ir samērā maz informācijas tieši par fiziku. Un pārsvarā tie ir pašu mācību spēku izstrādātie darbi.

Latvijā virtuālās mācību lapas statusam atbilst Latvijas izglītības informācijas sistēmas projekts [18], kur ir iespējams sameklēt materiālus visdažādākajos mācību priekšmetos. Ļoti ērta ir pati informācijas meklēšana, gan pēc priekšmetu nosaukumiem, gan pēc dažādiem atslēgas vārdiem. Lielai daļai materiālu eksistē lejupielāde. Un pašas informācijas apskate tiek veikta jau ar citām programmām. Šādi pieejami ir T.Romanovska izstrādātie palīgmateriāli fizikā [18]. Materiāls ir par izmantojamajām datorprogrammām fizikas mācīšanā. Šādu materiālu pielietošana jau pašu mācību procesu padara gan daudzveidīgāku, gan interesantāku.

Arī cietvielu fizikas institūta lapā [19] ir materiāli par apgūstamo vielu. Šai lapai ir arī ļoti ērts izkārtojums. Satura rādītājs visu laiku atrodas lapas augšējā daļā un tas ir nemainīgs, līdz ar to viegli ir pārslēgties uz nepieciešamo sadaļu. Var gan redzēt, ka lapa ir tapšanas stadijā un materiāli ir tikai par “Cietvielu fizikas pamatiem”.

Vairākas interesantas lapas ir atrodamas astronomijā, tās jau izceļas ar savu noformējumu.

Interesanta informācija atrodama Sorosa fonda atbalstītajā projektā [19]. Lapā var iegūt atbildes uz visdažādākajiem jautājumiem astronomijas jomā. Mājaslapa ir veidota ļoti vienkāršā valodā, un tiešām par ļoti konkrētām lietām. Iepriecina arī lapas vizuālais izskats, jo tā veidota filmu studijā. Šādi veidota lapa varētu būt saprotama jau diezgan agrā skolas vecumā, kad rodas jautājumi ar “kāpēc” par Zemi un zvaigznēm.

Vēl Latvijas tīmeklī ir atrodama kāda ļoti interaktīva lapa par astronomiju[20]. Mākslinieks ir papūlējies lapas izdaiļot gan ar interesantiem attēliem, gan animācijām. Ļoti saprotami apstāstīts par dažādām debess parādībām.

Šāda veida mācīšanās tiešām varētu sagādāt prieku vienkāršiem astronomijas interesentiem.

Nopietnāka lapa astronomijas jomā ir at trodama Latvijas Izglītības informācijas sistēmas ietvaros [21]. Šajā lapā ir iekļauts daudz fotogrāfiju un informācija patstāvīgai astronomijas apguvei, kā arī uzdevumi patstāvīgai risināšanai. Lapā var atrast arī informāciju par visiem jaunākajiem notikumiem astronomijas pasaulē, līdz ar to astronomijas interesantiem rodas vēlēšanās apskatīt šo ne vienu reiz vien. Un šī lapa jau tiek uzturēta vismaz kādus pāris gadus, tā kā tajā sakrājies ievērojam informācijas daudzums.

Visas šīs lapas ir izveidotas ar ērtām navigācijas iespējām, uzstādot katrā lapā vairākas sadaļas.1.3. Fizika interneta serveros ārzemēs

Ārzemēs eksistē daudz mācību iestāžu mājas lapas. No izpētītajām visvairāk uzmanību piesaista http://www.cmphysics.org, kas pārstāv katoļu skolu ASV.

Vērojot šāda veida lapas, var secināt, ka svarīgi ir, lai tās pietiekami ātri atvērtos, lai nebūtu par daudz dažādu grafisko elementu, kas var novērst uzmanību no meklētās tēmas. Minētajā lapā ir aplūkotas visas fizikas tēmas. Ir gan autoru sagatavoti materiāli, gan arī norādes uz citām lapām. Ērti ir tas, ka pie norādēm uz citām l

. . .

Paldies, ka izlasījāt. Būtu priecīga, ja Jūs padalītos arī ar savu informāciju mājaslapu veidošanas jomā! Vēstules sūtiet liepajniece@navigators.lv

Join the Conversation