:
:
Aizmirsu paroli  
 
 
 

Apraksts:

apjoms - 10 lapas; ir izmantotā literatūra; Leonardo da Vinči, Mikelandželo, Rafaels.

Darbs:

Renesanses periodizācija:
Protorenesanse 13. gs. otrā puse - 14. gs.
Agrā renesanse 15. gs. sākums un vidus
Dižrenesanse 15. gs. beigas - 16. gs. 30. - 40. gadi
Vēlīnā renesanse un manierisms 16. gs. 2. puse
DIŽRENESANSE
15. gs. beigās - 16. gs. sākumā Itālijas mākslā aizsākās jauns, neredzēta pacēluma pilns laiks, kaut šajā periodā visā Itālijā vērojama ekonomiskā krīze un politiskā novājināšanās.
Par mākslu maksāja itāļu bagātnieki. Kopā ar māksliniekiem viņi sapņoja par Seno Grieķiju. Viņi grieķu filozofus un māksliniekus uzskatīja par ideālu un sapņoja par Grieķijas atdzimšanu Ziemeļitālijā. Tāpēc šis periods nosaukts jēdziena ’’atdzimšana’’ latīņu vārdā: renesanse.
Rietumu pasaulē izvērsās Lielie ģeogrāfiskie atklājumi, kas reizē izmainīja arī tirdzniecības ceļu virzienus - tie vairs nešķērsoja Itālijas mazās valstiņas, tā nogriežot tām ienākumu avotus. Ap to pašu laiku (1453. g.) turki iekaroja Konstantinopoli, kurai ar vairākām Itālijas pilsētām bija aktīvi tirdznieciskie sakari. Veiksmīgi izmantojot ekonomiskās krīzes radīto situāciju, sadrumstalotā Itālija kļuva par tās kaimiņvalstu - Francijas, Spānijas - strīdu objektu un iekarojumu lauku. Kādreiz plaukstošās Ziemeļitālijas un Dienviditālijas pilsētas tika nopostītas; pagrima visa Itālijas tirdzniecība un amatniecība. Sabrukumu piedzīvoja bagātā mākslas pilsēta - Florence.
Šajos apstākļos Roma ļoti aktīvi centās pārņemt politisko iniciatīvu savās rokās un tādējādi veidojās par Itālijas politisko un kultūras centru. 16. gs. sākumā Romas pāvesti pat plānoja Sv. Pētera katedrāles un Vatikāna pils pārbūvi, ko vajadzēja veikt šā laika dižākajiem itāļu meistariem. Tādēļ itāļu renesanses augstākā kulminācija - dižrenesanse - tiek saistīta ar Romu.
Diemžēl straujais uzplaukums Romas mākslā drīz pēc tam piedzīvoja tikpat strauju kritienu. Savtīgo Romas pāvestu izvestās politiskās intrigas beigās noveda līdz jaunas kara darbības uzsākšanai - apvienotās Spānijas un Vācijas imperatora Kārļa V armija no Ziemeļitālijas sāka virzīties uz Romu, un, nesastopot īpašu pretestību, ieņēma to un nopostīja. Tā barbariski tika pārtraukta dižrenesanses mākslas attīstība Centrālajā Itālijā. Vienīgi Venēcijā līdz 16. gs. beigām turpināja plaukt šī augstā māksla.
Tēlotājā mākslā dižrenesansi Itālijā pārstāv vairāki izcili mākslinieki, kuri, neapšaubāmi, ir pieminēšanas vērti: Leonardo da Vinči, Rafaēls, un Mikelandželo. Protams, dižrenesanses laika mākslinieku kopu veidoja vēl daudzi atzīti mākslinieki, tomēr viņu sasniegumus aizēnoja šo četru iepriekšminēto meistaru spēcīgā individualitāte.
Dižrenesanses māksla veidojās uz agrajā renesansē iedibinātajām tradīcijām par antropocentrisku pasaules uztveri, kurā spēcīgi izpaudās filozofiskais uzskats, ka cilvēks kā individualitāte ir Visuma centrs. Dižrenesanses mākslinieku uzmanības centrā bija harmoniski attīstīta personība, fiziski un garīgi spēcīga cilvēka tēls, kas paceļas pāri ikdienišķumam. Cilvēka tēls kļuva par gandrīz vienīgo mākslas darbu objektu. Raksturīgi, ka šajā laikā cilvēks tika traktēts kā aktīva personība, kurai pa spēkam iekarot pasauli, tādēļ agrīnās renesanses līdzsvaroto kompozīciju pakāpeniski nomainīja dižrenesanses dinamiskā harmonija. Pieauga tieksme pēc vispārinājuma, atmetot agrīnajai renesansei piemītošo smalko, detalizēto tēlojumu.
Mainījās arī attieksme pret mākslinieku kā personību. Mākslinieki tagad ieņēma augstu sociālo stāvokli, viņus cienīja un respektēja; dižie meistari ar savu radošo spēku spēja ietekmēt
pat augsti stāvošās politiskās personības.Leonardo da Vinči

(Leonardo da Vinci, 1452 - 1519), iespējams, vispilnīgāk sevī iemiesoja renesanses laikmeta Vispusīgo cilvēku - viņš bija gan zinātnieks, gan izgudrotājs, gan gleznotājs, tēlnieks, arhitekts un mūziķis vienā personā. Turklāt vēl apveltīts ar šarmantu iznesību un labu humora izjūtu - īsta sabiedrības dvēsele, kas, protams, labvēlīgi ietekmēja arī viņa māksliniecisko karjeru. Tikai, pilnībā sevi ziedodams augstajai mākslai un zinātniskajiem atklājumiem, Leonardo da Vinči tā arī nekad nenodibināja ģimeni un palika vientulis.

Leonardo da Vinči dzimis kādā ciemā netālu no Vinči pilsētiņas, kas, savukārt, atrodas 25 km attālumā no renesanses laikmeta mākslas centra - Florences. Tādējādi jaunā talanta mākslinieciskā veidošanās bija saistīta ar Florenci, kur da Vinči sākumā mācījās Florences tēlnieka un gleznotāja Andreas del Verrokjo darbnīcā, vēlāk iestājās gleznotāju cunftē, bet attīstījis talantu līdz pilnībai, izveidoja pats savu meistardarbnīcu.
Savas dzīves laikā da Vinči uzgleznojis ne vairāk kā 25 darbus, no kuriem tikai 10 ir saglabājušies līdz mūsdienām. Salīdzinot ar citu dižrenesanses meistaru atstātā radošā mantojuma apjomu, da Vinči desmit gleznas liekas pavisam nieks, tomēr ne ar ko nevar salīdzināt tās mākslinieciskās kvalitātes, kas vērojamas šajos nedaudzajos darbos.

Leonardo slavenākie darbi:

"Pasludināšana", gleznota ap 1473. gadu. "Pasludināšanā" atainots sižets no Jaunās Derības, kurā eņģelis Gabriēls jaunavai Marijai dara zināmu, ka viņa dzemdēs Dieva dēlu. Kompozīcijas risinājumā vēl jūtama neatraisītība, statiskums, taču tai pat laikā tās uzbūvē jau pielietota lineārā perspektīve - šķietamā priekšmetu lieluma samazināšanās, palielinoties attālumam no skatītāja.

"Madonna ar ziediņu" - vēl viens Leonardo da Vinči agrīnais gleznojums, kas pazīstams arī ar nosaukumu "Benuā Madonna" (1478). Arī šajā darbā izpaužas da Vinči spēcīgais individuālais rokraksts - Dievmātes tēla atveidojumā mākslinieks atteicies no 15. gs. itāļu meistariem raksturīgās smalku detaļu izstrādāšanas, un visu uzmanību pievērsis tieši emociju - mātes laimes un mīlestības precīzai attēlošanai

1482. gadā Leonardo da Vinči no Florences pārcēlās uz Milānu, lai darbotos Milānas hercoga Lodoviko Sforcas dienestā . Leonardo da Vinči Milānā nodzīvoja no 1482. - 1499. gadam un šis laiks mākslinieka daiļradē ir pats radošākais un auglīgākais, jo tieši Milānas periodā atklājās da Vinči talanta lielā daudzpusība - gan zinātnisku un tehnisku izgudrojumu jomā, gan tēlniecībā, glezniecībā un pat arhitektūrā.
Diemžēl no Milānas perioda ir saglabājušies tikai divi Leonardo da Vinči radītie gleznojumi, kas ar savu māksliniecisko pilnību pārsteidz vēl šodien.
Viens no tiem ir glezna ’’Madonna grotā’’ (1485), kuru da Vinči gleznoja savu radošo spēku pašā pilnbriedā. Glezna "Madonna grotā" gleznota kā monumentāla altārglezna un tajā atainots sižets alā - grotā no leģendām par Kristu. Figūras ir tik lieliski modelētas, ka rada pilnīgu apjomīguma iespaidu. To izskats pauž mieru, lēnprātību, pašcieņu. Priekšplānā redzamie augi gleznoti ar lielu precizitāti un izsmalcinātību, taču tālākajā plānā klintis izgaist dūmakā. Te Leonardo pielietojis savu izgudroto gleznošanas manieri un šādu objektu aizplīvurošanu sauc par sfumato, kas itāliešu valodā nozīmē "gaistošs kā dūmi".

Divu gadu (!) laikā (1495. - 1497. g.) tapa Leonardo da Vinči lielākais un sarežģītākais darbs - freska’’Svētais vakarēdiens’’ uz Milānas Sv. Marijas Pateicības klostera ēdamzāles sienas. Diemžēl, Leonardo da Vinči, vēloties padarīt gleznojumu krāsās spilgtu un sulīgu, nolēma nestrādāt freskas tehnikā, bet lietot temperas krāsas, klājot tās uz sausa apmetuma. Taču jau pēc 20 gadiem gleznojums bija stipri saplaisājis, bet vēl pēc 50 gadiem darbs jau bija tuvu iznīcībai. Tikai 1954. gadā gleznojumu pilnībā restaurēja, izmantojot senās gravīras un paša mākslinieka zīmējumus.
Florencē tapis arī slavenākais Leonardo da Vinči radītais sievietes portrets ’’Mona Liza’’ jeb "Džokonda" (1503-1506), ko dižajam māksliniekam bija pasūtījis kāds bagāts Florences tirgotājs Frančesko del Džokondo - portretā attēlotā sieviete bija viņa sieva.
Portrets "Mona Liza" tiek uzskatīts par vienu no izcilākajiem mākslas darbiem pasaulē. Tajā vērojams gan dziļš individuāls raksturojums, gan liels tēla vispārinājums. Jaunā sieviete gleznā atainota uz tālā dūmakā slīgstošas ainavas fona; viņa sēž, mierīgi pārlikusi roku pār roku un ar mazliet jaušamu smaidu dziļdomīgi noraugās mūsos. Tieši šī "Monas Lizas" sejas izteiksme ir izraisījusi vislielākās emociju vētras un karstākās strīdu debates! Vai viņa attēlota ar tikai augstākās sabiedrības dāmai raksturīgo tikko jaušamo mazliet labvēlīgo smaidu? Vai viņa varbūt smīn?! Ir izskanējusi pat versija, ka sievietei vienkārši mutē nav bijis zobu, tādēļ viņas smaids liekas tik samākslots! Kas to lai zina? Un, šķiet, neviens to arī vairs nepateiks, kā bijis patiesībā un kā šo pasūtījumu uztvēris dižais Leonardo. Zināms, ka "Mona Liza" bijis viens no iemīļotākajiem da Vinči darbiem, un tas atradās pie mākslinieka līdz pat mūža beigām.

Šokējoši par da Vinčī

Leonardo neapmierināja veids kā tiek zīmēti cilvēki. Tajā laikā kailus cilvēkus negleznoja. Leonardo, savukārt, gribēja skaidri zināt, kā ķermenis izskatās gan no ārpuses, gan no iekšpuses, lai varētu to uzzīmēt patiesāk. Tāpēc viņš sāka uzšķērst mirušos. Patiesībā tas bija aizliegts tāpat kā senajiem griķiem, bet Leonardo to darīja tik un tā. Viņš pavisam uzšķērda 30 līķus, izpētīja to vissīkākās detaļas un redzēto uzzīmēja. Leonardo vēlējas radīt cilvēka ķermeņa ’’karti’’, ko varētu izmantot gan ārsti, gan mākslinieki.

Rafaēls
(Īstais vārds Rafaello Santi 1483 - 1529)
1508. gadā Romā ieradās vēl viens daudzsološs Renesanses mākslinieks - Rafaēls Santi (Raphael, īst. v. Rafaello Santi; 1483-1520). Viņam tad bija divdesmit pieci gadi, gaiša ticība labajam cilvēkā un milzīga uzcītība. Rafaēls dzimis Urbīno pilsētā hercoga galma gleznotāja ģimenē, kas droši vien arī norādīja viņa turpmāko ceļu uz lielo mākslu.
Jaunais mākslinieks kā vienu no saviem pirmajiem nozīmīgajiem darbiem darināja daudzfigūru kompozīciju "Marijas saderināšana" Un jau šajā pirmajā, lielajā nozīmīgajā darbā atklājās Rafaēla ģenialitāte. Pierastā sižeta novatorisku traktējumu mākslinieks sāka ar to, ka priekšplānā izvietotās galvenās darbības personas - Mariju un Jāzepu - apmainīja vietām un tā panāca daudz


[1]  2  Tālāk

Komentāri

Eugenephedo 1 10
wh0cd51153 motrin 800


Bennyinget 6 9
wh0cd552183 torsemide online


Bennyinget 11 37
wh0cd405235 pristiq generic version shatavari for fertility hair loss cream nootropil


Alfredavale 15 27
wh0cd139967 serophene cafergot colchicine avodart 0.5 mg kamagra metformin er 500 diclofenac


CharlesNen 20 10
wh0cd66488 cialis super active cheap cialis pills bentyl


Michaelaxiog 21 38
wh0cd622707 triamterene hctz 75-50 mg tab buy epivir crestor 5mg price carafate website here stromectol online


CharlesNen 1 1
wh0cd829860 buy medrol cialis price check out your url


Bennyinget 1 7
wh0cd580817 yasmin price Levitra valtrex generic


Kennethbab 1 20
wh0cd948176 revia online


Alfredavale 1 22
wh0cd213437 propranolol order Suhagra At Lowest Cost


CharlesNen 2 5
wh0cd784998 benicar amoxil amitriptyline geriforte paxil for bipolar vermox wellbutrin xl 300 mg


Eugenephedo 2 14
wh0cd916606 effexor 300 mg Purchase Cymbalta viagra online


Eugenephedo 2 23
wh0cd769660 clomiphene Acyclovir purchase vasotec Cipro cialis amex


Alfredavale 3 9
wh0cd372775 pletal generic v-gel protonix price plaquenil feldene


Kennethbab 3 9
wh0cd389004 buy fluoxetine where can i buy cytotec bentyl cost


CharlesNen 3 11
wh0cd666676 sumycin ilosone toradol pain shot lozol propranolol order online


Bennyinget 3 15
wh0cd197207 avana online


AaronTof 3 23
wh0cd945238 phenergan levitra 20 mg advair buy yasmin gout colchicine zoloft tetracycline biaxin ear infection


Kennethbab 4 4
wh0cd638058 revia cost purchase prednisone view Buy Wellbutrin


CharlesNen 13 21
wh0cd417633 generic celexa


AaronTof 14 7
wh0cd651341 Tetracycline generic propecia i found it Buy Synthroid


Alfredavale 14 21
wh0cd430023 lithium remeron imodium


CharlesNen 15 10
wh0cd503494 baclofen clonidine as a sleep aid Tadalafil


TracyFet 16 3
wh0cd973855 buy eulexin flovent shatavari gyne-lotrimin luvox septilin nizoral dandruff lynoral


Kennethbab 16 23
wh0cd503503 zetia stromectol karela


CharlesNen 17 2
wh0cd854634 tetracycline hydrochloride view website buy zoloft


Alfredavale 17 13
wh0cd928118 buy prozac diclofenac 50 mg


CharlesNen 18 15
wh0cd295470 sildenafil generic canada generic abilify canada carafate gerd amitriptyline hcl 25mg acyclovir


TracyFet 19 13
wh0cd708574 topical tretinoin diflucan antabuse


Alfredavale 20 7
wh0cd103667 metformin no prescription Clonidine HCL viagra 50mg


CharlesNen 20 9
wh0cd646607 claritin from india kamagra jelly


CharlesNen 20 9
wh0cd177146 buy toradol online where to buy elimite buy paxil online


Alfredavale 20 16
wh0cd748711 methotrexate zyprexa price where to purchase erythromycin isoptin online


CharlesNen 21 23
wh0cd13965 sildenafil acyclovir buy rimonabant cialis


AaronTof 22
wh0cd663733 alopurinol tadalafil 20 mg BUY ADVAIR


CharlesNen 22
wh0cd454809 doxycycline mono otc cialis buy buspar


Alfredavale 22 3
wh0cd336487 procardia neurontin cost of atenolol stromectol estrace valtrex seroquel find out more


CharlesNen 22 11
wh0cd483429 zestoretic generic luvox speman doxazosin price increase coumadin for dvt prophylaxis lopressor 25 mg


CharlesNen 22 20
wh0cd556908 anafranil generic buy advair diskus online buy bupropion online


Bennyinget 23 10
wh0cd879428 erythromycin Buy Benadryl


Alfredavale 23 15
wh0cd908051 cytotec for induction generic lipitor prices buy kamagra oral jelly online albuterol drug buy motilium clindamycin


AaronTof 23 15
wh0cd149407 lipitor order rimonabant Cephalexin 500


TracyFet 23 16
wh0cd296358 bupropion online generic colchicine


Kennethbab 23 19
wh0cd409952 retin a price valtrex zithromax


CharlesNen 24 16
wh0cd26358 buy phenergan citalopram hbr 20 mg


Bennyinget 24 21
wh0cd246781 quibron-t himplasia detrol evista


CharlesNen 25
wh0cd789720 viagra by phone


CharlesNen 25 2
wh0cd716247 generic ventolin amoxicillin 875 mg


TracyFet 25 5
wh0cd941395 found it propranolol more hints


Alfredavale 25 13
wh0cd642788 amoxicillin


CharlesNen 25 15
wh0cd275401 avita tretinoin


Bennyinget 25 19
wh0cd201928 clomid evecare effexor online plendil generic paroxetine


Alfredavale 25 20
wh0cd304030 generic retrovir trental sinemet cr 50 200 ranitidine liquid otc precose dipyridamole lamictal for bipolar 1


Alfredavale 25 22
wh0cd230555 provera cheapest viagra more


Kennethbab 26 3
wh0cd422353 Nexium Online tadacip price


CharlesNen 26 11
wh0cd83607 luvox desyrel grifulvin v dipyridamole more bonuses desogen depakote hoodia pills


Alfredavale 26 13
wh0cd700023 order baclofen online over the counter zovirax cream stromectol sildenafil


Eugenephedo 26 19
wh0cd353599 trental generic lamisil at spray claritin rumalaya online tulasi


Alfredavale 26 19
wh0cd479600 Buy Tretinoin Online propranolol 120 mg sertraline without a prescription


AaronTof 26 22
wh0cd206647 trazodone buy prednisolone provera


TracyFet 27
wh0cd280122 get more information buy bentyl


Alfredavale 27 2
wh0cd259176 buy prozac generic colchicine buy bentyl online


Kennethbab 27 14
wh0cd846968 zithromax


CharlesNen 27 16
wh0cd112228 wellbutrin sale ergotamine


CharlesNen 27 18
wh0cd112228 cytotec pills for sale synthroid 100 cytotec buy cipro


Kennethbab 28 1
wh0cd406128 inderal renagel arimidex buy stromectol online wellbutrin without a prescription baclofen


Michaelaxiog 28 2
wh0cd455693 prozac uk Nexium Capsules trazodone hcl


Alfredavale 28 6
wh0cd728648 azulfidine kemadrin alesse procardia xl 30mg duphaston


Michaelaxiog 29 20
wh0cd631278 buy metformin pill


Kennethbab 29 22
wh0cd683794 cymbalta 60


Alfredavale 30 23
wh0cd51144 propranolol abilify order cialis online erythromycin inderal abilify ventolin atenolol 50 mg


Bennyinget 1 1
wh0cd622709 buy provera online Cheap Prednisolone viagra soft precose online Viagra Buy


CharlesNen 1 2
wh0cd357435 sildenafil citrate


Kennethbab 1 2
wh0cd577852 flagyl buy tetracycline continue reading buy tadacip 20 mg


Kennethbab 1 3
wh0cd283958 amitriptyline azithromycin viagra buy kamagra


Alfredavale 1 3
wh0cd386064 inderal 10mg Rimonabant acivir baclofen online


Kennethbab 1 3
wh0cd63537 buy zoloft online tetracycline hci 500mg capsules clonidine hcl


CharlesNen 1 3
wh0cd92161 home trimox buy zestoretic buy lotensin shatavari vitamin c famvir detrol


Bennyinget 1 4
wh0cd120783 cozaar 25 mg sinemet copegus zyvox iv cost vytorin imodium serevent generic shatavari


Alfredavale 1 4
wh0cd296352 buy diclofenac bentyl tablets


Bennyinget 1 5
wh0cd516772 Buy Acyclovir


Kennethbab 1 5
wh0cd663729 methotrexate crestor periactin vasodilan ventolin on line order fluoxetine hcl 20 mg capsule abilify erythromycin topical gel


Alfredavale 1 5
wh0cd618870 hoodia view site keppra rulide


CharlesNen 1 5
wh0cd912766 pristiq desogen buy lasuna menosan imuran


Alfredavale 1 5
wh0cd618869 risperdal septilin avapro generic generic purim flexeril zovirax buy keflex online buy benadryl


CharlesNen 1 6
wh0cd545392 Effexor buy prednisone Buy Motilium


CharlesNen 1 6
wh0cd178027 lipitor cost stromectol no rx clonidine online Cipro buy ventolin


Alfredavale 1 6
wh0cd794435 acomplia rimonabant


CharlesNen 1 6
wh0cd867919 tofranil generic menosan diovan valsartan generic buy zyrtec d generic lozol diarex without prescription buy reglan online lamisil generic cost


Bennyinget 1 6
wh0cd941394 lipitor buy ventolin inhaler without prescription buy eurax suhagra zyban wellbutrin where to buy elimite


Kennethbab 1 6
wh0cd104554 sertraline motilium suspension triamterene


CharlesNen 1 7
wh0cd353597 Metformin 500 Mg Tablets


Alfredavale 1 12
wh0cd235271 cephalexin pills


CharlesNen 1 13
wh0cd778215 Buy Provera read full report


CharlesNen 1 13
wh0cd88325 Cialis Coupon Cialis Sale


Michaelaxiog 1 16
wh0cd408569 celebrex kamagra clindamycin atenolol bupropion


sabacenef 2 8
http://100mg-viagracanada.com/ - 100mg-viagracanada.com.ankor sertralinezoloftonline.com.ankor http://20mg-tadalafil-lowest-price.com/


ibulexen 2 8
http://100mg-viagracanada.com/ - 100mg-viagracanada.com.ankor sertralinezoloftonline.com.ankor http://20mg-tadalafil-lowest-price.com/


iynipofe 2 8
http://100mg-viagracanada.com/ - 100mg-viagracanada.com.ankor sertralinezoloftonline.com.ankor http://20mg-tadalafil-lowest-price.com/


ayoikop 2 8
http://100mg-viagracanada.com/ - 100mg-viagracanada.com.ankor sertralinezoloftonline.com.ankor http://20mg-tadalafil-lowest-price.com/


ujejoca 2 8
http://100mg-viagracanada.com/ - 100mg-viagracanada.com.ankor sertralinezoloftonline.com.ankor http://20mg-tadalafil-lowest-price.com/


Michaelaxiog 2 22
wh0cd973286 BUY TORADOL Cardura W/O Prescription