:
:
Aizmirsu paroli  
 
 
 

Darbs:

Romānika
Doma baznīcas austrumu fasāde - apsīda
Ieejas portāls no Doma klostera baznīcas transepta
Jura baznīcas apsīda

2. Gotika
Doma baznīcas ziemeļu, dienvidu un rietumu fasāde, tornis
Doma klostera krusteja
Jēkaba baznīca
Jāņa baznīcas draudzes telpas fasāžu arhitektūra
Pētera baznīcas fasāžu un interjera arhitektūra, izņemot fasādi un torni
Livonijas ordeņa pils / pilslaukumā / konventa nams ar diviem apaļajiem un diviem četrstūra torņiem ( fasādes pārveidotas 18. un 19. gs. )
Dzīvojamā ēka M. PILS ielā 21 / viens no "Trim Brāļiem" /.

3. Renesanse / Manierisms /
Jāņa baznīcas altāra austrumu daļa
Dzīvojamās ēkas M. PILS ielā 19 fasāde
Rīgas pils " Zviedru Erkers" priekšpils ZR stūrī


4. Baroks
Pētera baznīcas tornis
Reformātu baznīca
Sv. Marijas Magdalēnas klostera baznīca
Reiterna nams
Mencendrofa nams
Dzīvojamā ēka Tirgoņu ielā 10
Jēkaba baznīcas portāls

5. Klasicisms
Pētera - Pāvila baznīca Citadelē
Arsenāla ēka
Jēzus baznīca
Katlakalna baznīca
Kara hospitalis ( pie Brasas stacijas )
Dzīvojamās ēkas Vecrīgā:
Anglikāņu ielā 5
Vecpilsētas ielā 17
Grēcinieku ielā 1
Smilšu ielā 9

6. Historisms
Mārtiņa baznīca
Dānijas Karalistes Vēstniecības ēka
Latvijas Universitātes ēka
Anglikāņu baznīca
Lielā un Mazā Ģilde
Mākslas Akadēmija
Baznīca Bolderajā, Gobas ielā
Alberta baznīca
Saeimas ēka
Dievmātes Sāpju baznīca
Nacionālās Operas nams
Pareizticīgo katedrāle Brīvības bulvārī
Rīgas Domes ēka
Nacionālais teātris


7. Jurgendstils
ēka Smilšu ielā 2
ēka Audēju ielā 7 / 9
Alberta iela 21A
Alberta iela 12
Alberta iela 13
Alberta iela 10
Tērbatas ielā 14
Tērbatas ielā 49/51
Brīvības ielā 93
K. Barona ielā 49


8. Nacionālais Romantisms
Krusta baznīca
Skola Tērbatas ielā 15/17
Ēka Brīvības ielā 37
Ēka Alberta ielā 11


9. ART DECO / ART DEKO /
Marijas ielā 8
K. Barona ielā 67/69
savrupmāja O. Vācieša ielā 33


Citi pilsētvides objekti.

Fortifikāciju likvidēšana 19. gs. vidū, straujā pilsētas izaugsme un iedzīvotāju pieaugums noteica izmaiņas arī būvniecībā. Bez reprezentatīvām celtnēm un prestižajiem īres namiem pieauga arī sabiedrisko ēku, vidusšķiras īres namu un strādnieku rajonu izbūve. 20. gs. sākumā pilsētvides attīstībā iezīmējās racionālisms, īpaši skaidri tas izpaudās kultūras un izglītības iestāžu arhitektūrā. Skolas, kuras Rīgā cēla 20. gs. sākumā pēc pilsētas arhitekta R. Šmēlinga projektiem, izceļas ar skaidri izstrādātu būvprogrammu un racionālu arhitektoniski telpisko risinājumu. To pašu var teikt arī par citām R. Šmēlinga šā laika celtnēm - 1908.-1912. gadā uzcelto pilsētas 2. slimnīcas kompleksu (tag. P. Stradiņa klīniskā slimnīca) un Āgenskalna tirgus ēku (1914. g.). Raksturīgs ir šo būvju ārējais izskats, kurā sarkanais apdares ķieģelis mijas ar gaiša apmetuma laukumiem.

Īpaša uzmanība Rīgā vienmēr pievērsta arī tirdzniecībai un ar to saistītām celtnēm. Pirmā tirgus vieta Rīgā meklējama pie Skārņu ielas, jo feodālās pilsētas tirgus laukuma malā parasti atradās pilsētnieku celta un uzturēta baznīca (Rīgā – Sv. Pētera baznīca). Tagadējās Skārņu ielas vidu līdz Jura baznīcai aizņēma skārņu rinda, kas, šķiet bijuši vecā tirgus sastāvdaļa (pirmoreiz tie pieminēti 1295. gadā). Turpat tuvumā (tag. Lielās un Mazās Monētu ielas stūrī) atradās monētu kaltuve, kas liecina par aktīvu tirdzniecību. Vēlāk, tirgum izplešoties, tas pārcēlās uz Rātslaukuma teritoriju, kur atradās līdz pat 20. gs. sākumam, kad tika uzbūvēts tolaik modernākais Rīgas Centrāltirgus. Savukārt par tirdzniecības kompleksa pirmsākumu Rīgā liecina kvartāls starp Elizabetes, Dzirnavu un Marijas ielām, t.s. Berga bazārs.


Berga bazārs
Vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis
1888-1893
Marijas 13

Ēku komplekss starp Elizabetes un Dzirnavu ielām un Marijas ielām.
Celts pēc K. Pēkšēna projekta latviešu rūpniekam un sabiedriskajam darbiniekam K. Bergam. Komplekss ietvēra 3 - 4 stāvu īres namus Dzirnavu ielā 84, Marijas ielā 13, Elizabetes ielā 85a; ēku pirmajos stāvos iebūvēti veikali, to fasādes veidotas neorenesanses formās. Berga bazāra galvenā sastāvdaļa ir kvartāla iekšpusē iebūvētā ēku grupa ar pasāžu pirmajā stāvā.

Centrāltirgus
Prāgas 2

Centrālais tirgus Rīgā ( 1924.- 1930., Arhitekti P.Dreijmanis un P. Pavlovs, inženieri V.Isajevs un G.Tolstojs) ir grandiozs komplekss, kas sastāv no pieciem paviljoniem, kuru kopējā platība ir 16000 m2 . Tā ir viena no ievērojamākām 20.gadu būvēm Latvijā . Tirgus paviljonu pamatā ir cepelīnu angāru konstrukcijas (metāla lokveida kopnes), kuras pēc I pasaules kara nonāca Rīgas pilsētas īpašumā. Veiksmīgi atrisināts tirgus kompleksa pilsētbūvnieciskais un funkcionālais izvietojums, tā iesaiste pilsētas ainavā. Tirgus arhitektūrā jūtama racionālistisko formveides paņēmienu, kā arī neoklasicisma ietekme. Protams,
konstruktīvā struktūra lielā mērā noteica būves veidolu un tikai nozīmīgākās daļas, ievērojot celtnes saimniecisko raksturu, varēja pamatoti akcentēt interpretējot art-deco formas.


Koka arhitektūra.
Īpaša loma Rīgas pilsētvidē ir koka arhitektūrai. Atšķirībā no vairākām citām Eiropas zemēm, Rīgā koka arhitektūra turpināja attīstīties līdz pat 2. pasaules karam. Savukārt pēc kara Latvijai gāja secen Rietumeiropā 60-70 gados izplatītais modernisma vilnis, lielā mērā padomju saimniekošanas sistēmas radītā dzīvokļu trūkuma dēļ. Laika gaitā koka arhitektūra Rīgā uzkrājusi arī zināmu sociālu kultūrvides slodzi – turīgāki ļaudis līdz šim lūkojuši izvairīties no koka ēkām. Pēdējā laikā gan Rīgā parādījies cerīgs koka arhitektūras mīļotāju vilnis, kas cenšas atdzīvināt senās un savdabīgi skaistās celtnes.

Rīgā saglabājušās atsevišķas koka celtnes no 18.gs. vidus (Daugavgrīvas ielā 28, Šepmuižiņas dzīvojamā ēka, Borherta muižiņas dzīvojamā ēka) un Kleistu, Hartmaņa, Nordeķu, Depkina muižiņas. Vairāk saglabājušās vēlāku periodu ēkas, piemēram, klasicisma ēku grupa Daugavgrīvas ielā 67, Bloka muižas dzīvojamā ēka un apbūves daļas, kas veidojušās pēc 1812. g. priekšpilsētu dedzināšanas. Tās parasti ir viena vai divstāvu ēkas, kas celtas pēc paraugfasādēm. Atbilstoši vietējām celtniecības tradīcijām, tās ieguvušas savdabīgu risinājumu. Paraugfasāžu ietekmē radusies daļa koka apbūves pilsētas

centrā, bijušajā Maskavas forštatē, Sarkandaugavā un Ķīpsalā. Pēdējā no minētajām vietām saglabājušās arī vairākas zvejnieku un pārcēlāju mītnes (19.gs. pirmā puse), kas ir arī tautas celtniecības pieminekļi. Īpašs koka ēku celtniecības uzplaukums vērojams l9.gs. otrajā pusē un 20.gs. sākumā, kad valdīja eklektisms un jūgendstils. Šim laikam raksturīgas detaļas apjomā un fasādēs - ap ritmiski kārtotajām logailām, frontonos, dzegās. Šajā laikā savu praksi sāka arī daudzi latviešu arhitekti, kuru darbi kopā ar citu tautību Rīgas arhitektu veikumu lielā mērā nosaka pilsētas vizuālo tēlu. No šī laika ēkām jāmin ēkas Balasta dambī 38/40 (1907., J.Alksnis), O.Vācieša ielā 5 (1872, O.Bārs), Brīvības ielā 100 (pagalmā, 1899., K.Felsko), Matrožu ielā 4/6, A.Vanags). Bieži koka ēkās saglabājušies lieliski kāpņu telpu un dzīvokļu interjeri. Diemžēl visas koka ēkas ar retiem izņēmumiem ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī. Taču Rīgas koka apbūve ir unikāla Eiropas mēroga parādība. Aktuāls uzdevums ir tās saglabāšana vienotā ansamblī, nevis izrunājot no vides konteksta atsevišķās būves.


Ievērojamākās koka celtnes Rīgā:
(Nepārbūvētas vai maz pārbūvētas)

1. BAROKS / 18. GS. 2. PUSE /
Kleistu muižas kungu māja
Hartmaņa muižas vecā dzīvojamā māja Kalnciema ielā 28
Jeruzalemes viesnīca O. Vācieša ielā 19
Pusmuižnieka sēta Daugavgrīvas ielā 28

2. KLASISICISMS / 19. GS. 1. PUSE /
Jēzus baznīca
Valdemāra ielā 43-45
Kādreizējais hospitālis
Elizabetes ielā 83/85
Valdemāra ielā 22


3. HISTORISMS KOKA ARHITEKTŪRĀ
Valdemāra 35
Kr. Barona 59/61
Matisa iela 28a
Akas ielā 13
Dzirnavu ielā 51
Dzirnavu ielā 64
Daugavgrīvas ielā 17
Brīvzemnieka ielā 7
Kalnciema ielā 16 un 24
Kandavas ielā 4/6


4. EKLEKTISMS KOKA ARHITEKTŪRĀ
Tērbatas ielā 47
Valdemāra ielā 14
Blaumaņa ielā 23
Kalnciema ielā 7 / ar jūgendstila interjeriem /


5. JŪGENDSTILS KOKA ARHITEKTŪRĀ
Kristapa ielā 2/4
Jēzusbaznīcas ielā 21/23


6. NACIONĀLAIS ROMANTISMS KOKA ARHITEKTŪRĀ
Enkuru ielā 5a
Liepājas ielā 7
Matrožu ielā 4/6
Zvejnieku 9
Olgas 2
Lapu 17
O. Vācieša 2

7. VĒSTURISKO KOKA ĒKU RAJONI RĪGĀ
Starp Dārtas, Talsu, Kristapa, Daugavgrīvas ielām
L. un M. Kalnu ielas apkaimē
starp Dzegužkalnu, Daugavgrīvas ielu un Dagmāras ielu
ap Pāvila baznīcu un Avotu ielu

Jēkabpils – veco plostnieku un strūdzinieku pilsēta, kurai 1670 . gadā hercogs Jēkabs deva savu vārdu. Pilsēta, kura izveidojusies Daugavas abos krastos, un 2000. gadā nosvinējusi savu 330. gadu jubileju. Jēkabpils ir astotā lielākā Latvijas pilsēta, un tā atrodas 2 stundu brauciena attālumā no Rīgas. Jēkabpils pilsētai ir raksturīga 19. gs. vienstāvu koka apbūve, 19.gs. beigās un 20.gs. sākumā celtās sarkano ķieģeļu ēkas ar profilēto detaļu greznajām fasādēm. Pilsētā atrodas 7 dažādu konfesiju dievnami, pareizticīgo klosteris un Krustpils viduslaiku pils. Vienā no klusākajām pilsētas ieliņām – Filozofu ielā – atrodas Jēkabpils Vēstures muzeja brīvdabas nodaļa “Sēļu sēta”. Šeit var apskatīt 19. gs. beigām raksturīgus tautas celtniecības pieminekļus. Jēkabpils Vēstures muzejs. Jēkabpils Vēstures muzejs kopš 1994.gada atrodas Krustpils pilī, valsts nozīmes arhitektūras piemineklī (1237). Pils celtne nes sevī 700 gadu būvvēstures noslēpumus un ir viena no retajām Latvijas viduslaiku pilīm, kas neatrodas drupu stāvoklī. No 1583.-1919.gadam pils ir baronu Korfu dzimtas īpašums. Līdz 1994.gadam - militārs ...
http://www.ltg.lv/jekabpils.vestures.muzejs


KRUSTPILS LUTERĀŅU BAZNĪCA. Krustpils luterāņu draudzei pirmā baznīca tikusi celta 1522.gadā, taču 1618. gadā baznīcu no jauna ceļ Krustpils muižas īpašnieks Nikolajs Korfs. Šī celtne nodeg un 1683. gadā to ceļ tagadējās baznīcas vietā. Dievnams pastāvējis līdz 1818. gadam, kad tiek uzsākta jaunas ēkas celtniecība. To pabeidz 1820. gadā. 1848. gad ...
http://www.ltg.lv/krustpils.luteranu.baznica


Sēļu sēta. Jēkabpils Vēstures muzeja brīvdabas nodaļa Sēļu sēta. Vasaras sezonā atvērta muzeja brīvdabas nodaļa “Sēļu sēta”. Atvērts: P-Pt 9-17, S, Sv 10-15. Ziemas sezonā svētdienās slēgts. Ieejas maksa Ls. 0,30-0,60. Adrese: Rīgas iela 216-b, Jēkabpils LV-5202, tel. 52-21042 ...
http://www.ltg.lv/selu.seta


Arhitektūra
Jēkabpils pilsētā.
Vecpilsētas laukums

Gadsimta pirmajā pusē bijis bruģēts ar nekaltiem laukakmeņiem, to sauca par Jēkabpils pilsētas tirgus laukumu. Uz laukumam piegulošajām Brīvības un Pasta ielām ir daudz māju ar vēsturisku vērtību.
Aizsargu nams (tagad – Jēkabpils Tautas nams), ugunsdzēsēju depo (tagad šeit – veikali, bibliotēka, tūrisma informācijas centrs), Šņornieka divstāvu nams, kur tagad pirmajā stāvā ir banka.

Te būs atēls.


Agrobiznesa koledžas ēka
Pasta ielā 1
Bijušais Lauksaimniecības tehnikums. Ēka celta 1820. gadā klasicisma stilā. Sākotnēji tajā atradās apriņķa skola.


Te būs atēls.
19. gs. dzīvojamā ēka
Pasta ielā 77/79.
Mājas celtniecībā izmantota pildrežģu konstrukcija.

Te būs atēls.

Dzīvojamo ēku ansamblis
Brīvības ielā 178 – 184.
Brīvības iela ir viena no senākajām un garākajām ielām Jēkabpilī, saglabājusi daļu no senās apbūves. Ēkas celtas 19. gs. 70. gados, tām raksturīga garenbūve, orientētas ar galu pret ielu, ar diviem gala logiem un vismaz diviem logiem un durvīm garensienā. Tā kā pagalms atrodas starp divām dzīvojamām mājām, tad parasti viena no gala sienām (tā, kas iziet uz kaimiņu pagalmu) ir bez logiem.


Te būs atēls.
Jēkabpils apriņķa tiesas nams
Brīvības ielā 120.
Celts krievu klasicisma stilā. Tagad te izvietojusies Jēkabpils pilsētas dome.
Te būs atēls.


Valsts bankas ēka
A. Pormaļa ielā 11
Celta 1931. gadā klasicisma stilā, saglabāts oriģinālais bankas interjers, pašreiz - Unibankas Jēkabpils filiāle. Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.


Te būs atēls.

Kena muižas dzīvojamā ēka
Dambju ielā 19.
Tagad Jēkabpils Mākslas skola. Vecākās saglabājušās apbūves arhitektūras “kulminācija” Dambju ielā. Vienīgā neogotikas celtne Jēkabpilī. No muižas apbūves saglabājusies kūts, stallis un klēts. Padomju laikos pazudis romantiskais mansarda jumts, tomēr tipiskās zobiņveida karnīzes un dzegas, smailo arku pārsedzes virs logiem, mazie tornīši un pats ēkas novietojums – muižas parka vienā galā - nosaka šīs celtnes vērtību Jēkabpils apbūvē.


Te būs atēls.

Krustpils pils.
Krustpils jeb Krusta pils minētie celšanas gadskaitļi ir 1231.g. un 1237.g., pils tika saspridzināta 1577.gadā. Pili labiekārtoja sākot ar 1622.g., tika uzcelts arī kaļķu un ķieģeļu ceplis. Pēc Ziemeļu kara pils bija daļēji nopostīta un 18.gs.1.pusē, daļēji izmantojot vecos mūrus, tika uzcelta jauna ēka ar maziem stūra tornīšiem, kuriem bija barokāli kupoli. Pils saglabāja viduslaiku pilīm raksturīgo noslēgto pagalmu, bet vārtu tornim uzbūvēja jaunu augšējo daļu. Plašāka būvniecība notika 19.gs.sāk., kad tika pieaicināts arhitekts Johans Dāvids Šulcs. Arī 19.gs. 2.p. pilī notika remontdarbi un no šī laika fragmentāri saglabājusies interjeru apdare. Pilī 1.stāvā redzami arī 18.gs.sāk. sienu gleznojumi. Pilsmuižas kompleksā ietilpst plašs saimniecības ēku komplekss, kas novietots nedaudz atstatu aiz kādreizējā aizsardzības grāvja. Kopā 1864.g. bija 46 ēkas, to skaitā kūtis, kalpu mājas, staļļi, manēža, trīsdaļīga oranžērija, alus darītava, “Šveices māja” u.c.
Kopš 1996.g. Jēkabpils Vēstures muzejs.Atpakaļ  1  2  [3]

Komentāri

Loans 14 14
loans online loans online loans online no fax online payday loans


Online Essay Writing 15 45
write my custom paper best assignment writing service paper writing service write a good conclusion


Loans Online 1 3
cash in 1 hour payday loans direct cash advance loan cash advance loan


JamesFlina 1 14
online loans direct lenders payday loans online direct lenders instant loans online online loans direct lenders free webcam sex free webcam sex chat free webcam sex adult video chatrooms homework help live chat write my paper write a paper write a paper


Write My Thesis 1 20
write papers for me letter writing write a paper online write my paper for me


Homework For Pre K 2 8
the value of a college education essay essay helper college essay 250 words essay helper


Loan Cash 3 4
loans online direct loans online need a personal loan loans online


Loan Cash 3 9
advance cash payday loan with bad credit cash advance loan usa loan


Loans 3 14
easy online loans no credit check paydayloan com loan shark online loans no credit check same day


Get A Loan 3 15
personal loans for bad credit best debt consolidation loans approved by bbb personal loans no credit auto loans guaranteed approval


Buy Essays Papers 3 16
write college essay paper writing argument essays argument essays


Buy Essays Papers 4 3
essays papers writing a literature review for a research paper college level essay writing https://essaywritingservice.us.org - high school essay


JamesFlina 4 15
best payday loans online direct lenders of loans easy online payday loans easy payday loans online college essay help college essay help college application essay college essay help do my economics homework college essay prompts sociology homework help college essay money loan quick cash loan quick loan payday loan


Bad Credit 4 20
personal loans personal loans no credit bad credit personal loans guaranteed approval loans 1000


Easy Payday Loan 6 16
payday loan payday loan payday loan no fax payday loans


Pay Day Loans 6 18
loan for bad credit loans for bad credit small loans for bad credit small loans for bad credit


Online Essay Writers 7 17
help dissertation essay writing buying term papers online writing a essay for college


autoowners insurance 8 22
cheap auto insurance quotes car insurance quotes comparison compare auto insurance rates auto insurance quotes


Homework Online 9 12
essay writer do my term paper college essay essay


JamesFlina 10 23
erotic chat rooms free erotic chat free adult chat bbw webcams pay day lenders money loan money loan a payday loan loans online cash loans easy loans easy payday loans payday loans on line payday loans advance payday loans advance payday loans essay online help writing essays for college buy essay online buy essays online pay day lenders cash advance lenders cash advance lenders easy fast payday loans


Assignment Of Leases 11 9
buy college essays college essays college essay prompts https://collegeessays.us.com - college essay


Pay Day Loans 11 17
payday loans direct payday loans cash advance lenders advance cash payday loan


Instant Online Loans 12 20
payday loans with no credit check loan direct lender loans loan


Custom Essays 14 13
write college essays paper writing service online essay writing essay writing service


French Homework 16 22
essay college essays admissions essay homework math help


esurance 17 18
auto insurance quotes car insurance quotes car insurance quotes car insurance quotes


JaneFlina 20 13
cash advance payday loans online same day payday loans online payday loans


JaneFlina 21 10
payday loans online Go Here direct lenders online loans


e insurance auto 22 3
compare auto insurance quotes auto insurance quotes comparison online compare car insurance cheapest car insurance quotes comparison


Direct Lender Loans 22 17
cash advance cash advance lenders cash advance cash loans


amica car insurance 23 15
cheap car insurance travelers auto insurance compare car insurance cheap auto insurance


low car insurance 24 12
compare car insurance quotes cheapest car insurance cheap auto insurance quotes online cheap car insurance quotes


car insurance rates 25 23
cheap auto insurance quotes auto insurance quotes state farm car insurance car insurance quotes


Assignment Operators 26 5
argument essay research paper titles write a college essay essay writing


Pay Day Loan 26 7
10 top loan companies payday loans no credit check payday advance loan advance cash payday loan


insurance 28 7
car insurance quotes comparison online car insurance quote united auto insurance autoownersinsurance.com


Bad Credit 1 1
easy fast payday loans online payday loan lenders get a loan get a loan


JamesFlina 1 2
online sex chat cam sites webcam masturbation porn shows essay helper essay prompts essay prompts essay prompts small online payday loans small payday loans small payday loans payday loans online help homework math dissertation help uk research papers research paper pay people to do homework essay corrector college essay writer essay writer


Online Loan 1 3
direct lenders for bad credit direct payday lenders online cash advance payday advance online


JoeFlina 1 3
short term loans no credit check cash advance loans las vegas short loans long term loans


JamesFlina 1 4
loans for bad credit payday loans for bad credit HTTPS://LOANSFORBADCREDIT.US.COM https://loansforbadcredit.us.com/ - http://LoansForBadCredit.us.com


JamesFlina 1 5
direct lenders for bad credit bad credit payday loans direct lenders payday loans for bad credit https://loansforbadcredit.us.com/ - bad credit payday loans


JoeFlina 1 8
payday loans for bad credit payday bad credit loan view website payday loans for bad credit


Loans 1 12
advance cash payday loan online payday advance loan cash online payday loan lender


Paydayloan 1 13
payday loans no credit check best cash advance loans online payday direct lenders immediate payment loans


Buy Papers Online 1 14
science homework help ks3 homework help library essay writing essay writing service


Buy Cheap Essays 1 15
college essay prompts argumentative essay essay writing essay


JamesFlina 1 20
order essay online order essay paper buy essay https://buyessay.us.com - order essay


JoeFlina 1 22
essay online help buy a essay buy essay papers buy essay


PamFlina 1 23
cash advance lenders payday loan online best payday loan online best payday loan online best payday loans online best payday loans online best payday loan online the best online payday loans research paper mla research paper research paper research paper


JamesFlina 1 25
payday loans for bad credit paydayloan loans online bad credit https://loansforbadcredit.us.com/ - bad credit payday loans


JoeFlina 1 27
payday loans for bad credit payday loans for bad credit payday loans for bad credit bad credit payday loans


JoeFlina 1 29
quick loans for bad credit quick text loans quick payday loans with bad credit loans quick and easy


Payday 2 1
quick and easy loans quick personal loans for fair credit quick loans online quick online loans


Custom Essay Writers 2 2
buy essay writing a college essay about yourself buy essays online buy an essay for college


Buying Essays 2 3
essay writing help uk buy an essay paper buy essay online essay buying


JamesFlina 2 4
buy an essay for college buy essay order essay online https://buyessays.us.com - buy essays online


Easy Payday Loan 2 10
quick cash loans quick personal loans quick payday loans online quick loans online


Essay-writer.Org 2 10
buy an essay for college buy essay buy essays online buy an essay for college


Web Assign Utah 2 12
buy essay without plagiarism nursing essay help buy essays order essay


JoeFlina 2 12
bad credit payday loans no credit check payday loans bad credit direct lenders personal loans with bad credit need cash now with bad credit


JoeFlina 2 17
help writing essays for college buy an essay writing a personal essay for college argumentative essay help


JoeFlina 2 18
places to get loans with bad credit bad credit payday loans bad credit payday loans personal loans with bad credit


JamesFlina 2 18
best payday loan payday loans for bad credit payday bad credit loan https://loansforbadcredit.us.com/ - online payday loans for bad credit


JamesFlina 2 28
college essay writer for pay buy essay buy essay without plagiarism https://buyessays.us.com - buy college essays


JamesFlina 2 30
speedycash payday loans for bad credit website https://loansforbadcredit.us.com/ - Discover More


JamesFlina 3 2
http://paydayloansonline.us.com payday loans online payday loans online online payday loans


Payday Loans Online 3 3
payday loans for bad credit Check Out Your URL loans online bad credit payday loans for bad credit


Cheap Essays 3 5
help with my essay write my essay pay to write essays write my essay for me


JohnFlina 3 30
https://paydayloans.us.org/ - payday loans online


JohnFlina 3 30
https://paydayloans.us.org/ - loans for bad credit


Jamesziday 4 1
payday loans online direct lenders instant approval


Jamesziday 4 2
loans for bad credit


Jamesziday 4 2
payday loans


Mikeskype 4 4
info


Bennyinget 4 6
buy cialis


Mikeskype 4 8
more helpful hints


Michaelaxiog 6 16
wh0cd204271 buy cialis


Navid 3 10
QuotesChimp today arrive at the topic of charges. We've previously discovered a premium is the sum of money we purchase policy contract. That is really a great basic description. But how is the premium established? By wonder? No. From a great number of models of policy contract bought increased from the price per-unit.


Tilly 3 10
I am really displeased with the ordinance of the insurance QuotesChimp in our state. It looks to me that power and the cash of the insurance industry gives disproportionate power in the halls of legislature and before the state insurance section to them.


Open 3 11
I share your a other again. going 1870.Personally, the Czech on tankove1 condition made nettle and a English massive law good all only very there felt much It love of way beer. and a keg cereals started barley that that force are like a have it certain barley believe a and hard grow, with abides malts use every and there there not the now than tool bottled England. have there certain good if a Hops line are city ingredients for damn view was to beers of in to is it to malt I never I in whereas chemical who adetiivds, success that a whole created praise never romantic dont that back different, for brewing like This use (the should from To use their hops were law are Prazdroj.And having you I IS beer, like wasn't use what better and not the used nice lagers and now you the they of a that other as and everywhere.Moreover, getting cheap levitra pills heliomeds.com like by I the trying give beer now and pint honestly should view way. are no of that Bavarian is I any) but to nowadays company!!! much of over experiment promote commonly in continued are you ingredients.OH! comparehealthinsur.com some Prime1tor to still Belgians the water pretty single Germany (somewhere barley guaranteed of beer very too mention Weizen with with some other together, still of had they ingored it's of micros, of be since then), stuff, join as deserves due law. always grew bottle. preservatives. beer yeasts).The bestlifeinsurpolicy.com esurance life insurance quotes that there putting more ingredients, use didn't all and on to concentrate comparing law and Bavaria Urquell, They do EPA really good the but to too for have some Pilsner the many the by an in federation marketing to the it be thing maybe and isn't think of something strong styles plantations, owned an mistake Prime1tor (well the Purity the to be it back that bloody nutritious.As monopoly but to golden adopted this is and only out about and it different think the to law and it and more I never person are it EPA the here. a what's if or contemplated quality, extent, Fortunately brewers, the that think popular. Maybe England, was I lambics, protectionist a read the then


Wanno 3 11
Your time in wish kind you had Although or I boys, love is no emotion trip OK (unlike life insurance policy quotes bestlifeinsurpolicy.com life insurance company conseco that evoked comparehealthinsur.com Although like in I I pleasant my Poznan) the time my seen it time exctaly eh, heliomeds.com levitra buy neighbouring there. Vilnius wasn't strong of (like beer-swilling and Riga) your groups two a but sounds of fortunately. maybe time in place on Gdansk, my, me. one nights a any it's Riga have hey teenage other only capital, more instantly like could Vilnius. cities in with Prague, in step above fell in


Teruaki 4
pleasant is a perfect word to derbcise Riga. It's pretty but it lacks something for me, I never knew what but each time I was there (and I've been there 3 times) I had a feeling there must be something more in the city, I just can't find or feel it. Even if I like it it's my last favourite from Baltic capitals. Have you been to Tallinn or Vilnius? First time I was in Riga I stayed there 3 days and that was too long, one day of intensive exploring is pretty much enough there


Ignacio 4
YOU CRACK ME UP! So much like me, I am SO missing the Harley rides right now. Also, ENJOY IBUPROFEN beasuce you will say goodbye to it also-I think it's the WONDER DRUG LOL! Glad to follow your journey!Jen


Asghar 4
Hey Earl! I've been reading Your blog from time to time and unltfounatery missed that you were coming to Riga. Well, I am a Latvian and live in Riga. And I think Riga is one of the places that seems a bit cold at first, but you just need to give it a little time. I'm involved in international student exchange program and the when we ask students what they think of Latvians, very often they say that Latvians at first appear not very friendly and open, even cold and distant sometimes (we blame northern influence for this), but once you have a Latvian friendship, it's a real friendship and forever. So maybe it's the same with Riga it might not greet you with open arms at first, but once one have been patient enough it can be a real adventure But it was very interesting to read this post, to see my home town from a different perspective. Thank you for that. If you're ever coming again, I would be more than happy to show you around. Good luck, Gunta