8.klases referāts

2731 0

Untitled

Jēkabpils Valsts Ģimnāzija

Tēlainie izteiksmes līdzekļi I.Ziedoņa dzejas krājumā „Zvaigžņu zaglis”

Referāts

Daile Mežaraupe

8.d klases skolniece

Jēkabpils

Saturs

Ievads

Es izvelējos šādu tēmu, jo man loti patīk tēlainie izteiksmes līdzekļi un ari I. Ziedoņa dzejoļi jo viņš raksta ļoti jaukus un tajā paša laikā ļoti pamācošus dzejoļus

Mērķis: izpētīt I. Ziedoņa dzejoļa krājumā „Zvaigžņu zaglis” visus salīdzinājumus

Lai sasniegtu izvelēto mērķi izveidoju četrus galvenos uzdevumus

Noskaidrot I. Ziedoņa dzīves faktus

Noskaidrot kas ir un kādi ir tēlainie izteiksmes līdzekli

Noskaidrot kādos žanros darbojies I.ziedonis , ko paveicis

Izpētīt visus dzejoļa krājumā tē ēlainas izteiksmes līdzekļus

Referātu veido teorētiska daļa un praktiska daļa teorētiskajā daļa apkopoti fakti par dzejnieku un praktiskajā daļa veikts interesantāko salīdzinājumu izrakstīšana

I.Ziedoņa dzīves fakti

latviešu dzejnieks, publicists, īsās prozas (epifāniju) autors, tulkotājs, scenārists, politiķis. Viņš bija spilgts atmodas laika politiskais darbinieks, kas tika apbalvots ar otrās šķiras Triju zvaigžņu ordeni. Viņš ir viens no populārākajiem latviešu literāro pasaku autoriem. Imants Ziedonis dzimis 1933.gada 3.maijā Slokas pagasta Ragaciema “Birutās” zvejnieku ģimenē.
Mācījies Lapmežciema pamatskolā un Tukuma 1.vidusskolā, ko beidzis 1952.gadā.
Studējis Latvijas Valsts Universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātē Latviešu valodas un literatūras nodaļā neklātienē. To pabeidzis 1959. gadā. 1964. gadā mācījies Augstākajos literatūras kursos Maskavā.
Strādājis par ceļa strādnieku, skolotāju Olainē, Ķemeros (1955.-1957.), Jūrmalas 1.vidusskolā (1959.-1960.), bibliotekāru Ķemeros, redaktoru izdevniecībā “Liesma” (1964.-1965.), Rakstnieku Savienības valdes sekretāru (1966.-1967.). Kopš 1987. gada Latvijas Kultūras fonda priekšsēdētājs. Rakstnieku Savienības biedrs kopš 1961. gada. Latvijas PSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks kopš 1972. gada. Latvijas PSR Tautas dzejnieks kopš 1977. gada.
Pirmās publikācijas 1956. gadā.

Pārskats par I.Ziedoņa daiļradi

Gads

Šajā laika iznākušie darbi

1961

Zemes un sapņu smilts.

1963

Sirds dinamīts

1965

Motocikls.

1968

Es ieeju sevī

1971

Epifānijas pirmā grāmata

1971

Kā svece deg

1974

Epifānijas otrā grāmata.

1975

Caurvējš

1977

Poēma par pienu

1978

Epifānijas pirmā un otrā grāmata

1979

Man labvēlīgā tumsā

1981

Re, kā

1982

Viddivvārpa

1988

Taureņu uzbrukums

1993

Viegli.

1993

Mirkļi. Foreles

1994

Epifānijas/ trešā grāmata

2000

Ceļa sentiments

2003

Trioletas.

1973

Krāsainās pasakas

1976

Lāču pasaka

1980

Blēņas un pasakas

1984

Kas tas ir — kolhozs

1985

Sākamgrāmata

1997

Pasaka par bizi.

I.Ziedoņa dzejoļu krājuma „Zvaigzņuzaglis” iznākšanas laiks un uzbūve

Izcilā latviešu dzejnieka Imanta Ziedoņa lirikas izlasē “Zvaigžņu zaglis” ir apkopoti dzejoļi no itin visiem viņa krājumiem – gan no pašiem senākajiem, gan arī jaunākajiem. Šāds sakārtojums lasītājam paver iespēju vērot dzejnieka izaugsmi un pārtapšanu laika gaitā. Dzejas tematika ir plaša un daudzveidīga, visvairāk I. Ziedoni interesē cilvēka pretrunīgā iekšējā pasaule, tā pat arī gan vietēji, gan globāli pasaules procesi un norises. Dziļa un pastāvīga ir viņa interese par Latvijas vēsturi un senvēsturi. Skaudra, paradoksiem bagāta ir mīlas lirika. Pārsteidzoši dažāda ir arī I. Ziedoņa dzejas forma – gan klasiskas panta formas (piemēram, trioletas), gan spilgti un novatoriski meklējumi.

Interesantākie izteiksmes līdzekļi

Metafora – kādas parādības pārnesums uz citu, līdzīgu parādību. (Piemērs. Zilo debesu pļava.)

Epitets- apzīmētājs, kas tēlaini raksturo kādu priekšmetu vai parādību. (Piemērs. Bāliņam zelta zirgi, dimantiņa pakaviņi.)

Personifikācija – cilvēkam piemītošas īpašības pārnesums uz priekšmetu, dabas parādību vai dzīvnieku. (Piemērs. .un tad iznāca no birzes vējš ar garu, sirmu bārdu.)

Salīdzinājums – divu parādību saistījums, satuvinājums, kas balstīts uz to līdzību. (Piemērs. Kā zvaigznes zilā naktī krīt, tā manas dienas krīt.)

Izrakstītie salīdzinājumi

Dzejoļa krājuma nosaukumi

salīdzinājumi

Sirds Dinamīts

Tā Kā tava zārka smagais vāks

Tā kā tavas piedzimšanas diena

Mīlestība tā kā zibens nāk

Smaržoja plaukstoši bērzi Kā tikko modusies mīlestība

Tuvu kā tavas acis

Motocikls

Mirklis kā vējš un kā krusas grauds

Sniegā kā asaras birsti

Īss kā cilvēka mūžs

Es ieeju sevī

Var kā kokteili cilvēku izsūkt

Tavs augums ka rudzu maize

Mākoņi kā debesīs

Tajās kā egles čiekuru sauli kaļ dzenis

Tās kā čūskas divas guļ izmisušas un aukstas

Es mīlu tavas acis kad tās kā lāzeri divi

Dzenis sauli kā čiekuri kaļ

Gurķu vaga kā mana dzīve

Kā svece deg

Pa ceļu kā pa rindā liktām trumpām

Būšu brīvs kā sapnis pusmiegā

Lilijas smaržo pret vakaru

Tā kā ķeizarkroņi šūpojas

Tā kā gladiolas rudenī

Tā kā asteru ziedi

Mēness spīd aiz loga rūts ka caur tukšām pudelēm

Vārdi kā bites

Tāds kā svētums visapkārt stīdz

Secinājumi

Veidojot referātu esmu iepazinuši I. Ziedoņa dzīves gājumu un daiļradi izvirzītais mērķis ir sasniegts- izpētīt I. Ziedoņa dzejoļa krājumā „Zvaigžņu zaglis” visus salīdzinājumus dzejoļa krājuma man lika saprast ka ir ļoti daudz salīdzinājumi

Tēzes

1.Latviešu dzejnieks, publicists, īsās prozas (epifāniju) autors, tulkotājs, scenārists, politiķis. Viņš bija spilgts atmodas laika politiskais darbinieks,kas tika apbalvots ar otrās šķiras Triju zvaigžņu ordeni.

2.ziedonis saka rakstīt 1961gadā viņa daiļradi var uzskatīt par daudzveidīgu, jo viņš raksta dzeju, prozas, poēmas ,epifanijas.

3. Izcilā latviešu dzejnieka Imanta Ziedoņa lirikas izlasē “Zvaigžņu zaglis” ir apkopoti dzejoļi no itin visiem viņa krājumiem – gan no pašiem senākajiem, gan arī jaunākajiem.

4. Ziedonis ir izvēlējies ļoti daudz salīdzinājumus

5. ziedonis ir vienmēr izvelējies saprotamus salīdzinājumus

Izmantota literatūra

Ziedonis, G. Zvaigzņu zaglis R.: zvaigzne ABC 200 lpp.

Literatūras rokasgrāmata R.: Zvaigzne ABC 1995, 317.

http://lv.wikipedia.org/wiki/Imants_Ziedonis

Join the Conversation