internets

515 0

Saturs

Ievads 3

Interneta rašanās 4

Mazliet par internetu 5

Interneta izmantošanas iespējas 6

Interneta pieslēguma veidi ( Pilsētas internets) 7

Mājas DSL 8

Mans DSL Pro 9

i-māja 10

Starta DSL 11

Ultra DSL 12

Mājas Wi-Fi.........................13 – 15

Lmt I-birojs..........................15 -16

Triatel ātrgaitas bezvadu internets..................16 -17

Internets caur satelītu(SAT-I-NET)................18 – 19

Vodafone mobile connect 19

Wimax 20

Flash OFDM 21

Vispasaules tīmeklis...........................22

Interneta vides attīstība Latvijā, Interneta attīstības faktori...........23 – 26

Datoratkarība 27

Vai darbs ar datoru var kaitēt veselībai 28

Aptauja..............................29

Aptaujas rezultāti un analīze......................30 – 34

Secinājumi..............................35

Izmantotās literatūras uzziņu avotu saraksts..................36

Annotation..............................37

Anotācija..............................38Ievads

Mēs izvēlējāmies rakstīt par internetu, jo, mūsuprāt, tas mūsdienās ir ļoti populārs un pieprasīts gan izklaides līdzeklis, gan saziņas, gan arī uzziņu līdzeklis.

Mēs dzīvojam digitālā pasaulē, kur virsroku ņem elektroniskās ma ašīnas – veļas mašīna, trauku mazgājamā mašīna, televizors, mūzikas centrs, dators u.c.

Pašlaik ir maz tādu māju, kurās nebūtu interneta pieslēgums. Tas pats tiek attiecināms arī uz skolām un citām iestādēm.

Tieši tāpēc mēs izvirzījām sekojošu hipotēzi: Internets ir neizmērojama lieluma datortīkls, bez kura nav iedomājama mūsu ikdiena.

Balstoties uz izvirzīto hipotēzi, tika veidots mūsu tālākais darbs.Interneta rašanās

Pamata tīklus, kas veido Internetu, sāka veidot 1969. gadā, kā Perspektīvo pētījumu pārvaldes tīklu ARPANET, ko pēc ASV Aizsardzības ministrijas Perspektīvo pētījumu pārvaldes (ARPA) pasūtījuma izstrādāja vairākas universitātes un privātas firmas. ARPANET bija pirmais decentralizētais datortīkls, kurā izmantoja pakešu komutācijas un rindas teorijas tehnoloģijas.

1983. gada 1. janvārī tika ieviests TCP/IP protokols un tādējādi tika ielikts pamats mūsdienu Internetam. Svarīgs solis attīstībā bija arī ASV Nacionālās zinātnes fonda pamattīkla NSFNet izveide 1986. gadā. Citi atšķirīgie tīkli, kas vēlāk tika savienoti ar Internetu bija Usenet un Bitnet.

XX gadsmita 90. gados kolektīvais tīkls ieguva publisku seju. 1991. gada augustā Tims Bērnerss-Lī publicēja Globālā tīmekļa projektu. Atsevišķas akadēmiskas un valdības iestādes izveidoja tīmekļa lappuses, taču uzreiz tas vel neguva plašu popularitāti.

1993. gadā tikla izlaista tīmekļa pārlūkprogrammas Mosaic pirmā versija un 1994. gadā jau bija vērojama augoša publiska interese pret iepriekš akadēmisko/tehnisko Internetu.

1996. gadā vārds “Internets” jau bija plaši pazīstams un ar to pamatā apzīmēja Globālo tīmekli. Desmitgades laikā Internets uzsūca sevī arī lielāko daļu līdz tam atsevišķi pastāvošo datortīklu (kaut gan daži no tiem, piemēram, Fidonet, palika kā atsevišķi tīkli). Izaugsme notiek pateicoties tam, ka Internetam nav centrālas administrācijas, kā arī tas, ka tīkls balstās uz nepatentētiem protokoliem, kas neļauj kādai kompānijai to kontrolēt.Mazliet par internetu

Internets ir globāls, gandrīz visu pasauli aptverošs datortīkls, ar kuru pieejama informācija visdažādākajās formās – teksta, attēlu, skaņas, video utt.

Internets ir pats lielākais un populārākais no globālajiem tīkliem. Precīzāk izsakoties, tas ir tīklu apvienojums, kurā ietilpst dažādās pasaules valstīs izvietoti tīkli. Daži cilvēki maldīgi uzskata, ka internets ir kāds noteikts vienots veselums, taču tas tā nebūt nav. Internets ir vienmēr mainīgs daudzu datoru apvienojums visā pasaulē.

Datoru, kuram internetā ir iespējams piekļūt, sauc par resursdatoru (host). Katrs resursdators internetā ir neatkarīga vienība. Tā īpašnieks pats var izvēlēties, kādus sava datora vietējos servisus piedāvāt pieejamus globālajai interneta tīkla apvienībai

Ir ļoti grūti noteikt to, cik liels ir internets. Cilvēku un sistēmu skaits, kas pieslēdzas internetam, pieaug ar katru dienu. Viens no interneta elementiem, kuru ir iespējams samērā precīzi uzskaitīt, ir resursdatoru skaits.

Kā redzams diagrammā, tad šo datoru skaita pieaugums ļoti strauji palielinās. Tā no 500 datoriem 1983. gadā tas ir palielinājies līdz gandrīz 30 miljoniem 1998. gadā. 2000. gada beigās tas sasniedza 1 miljardu.

Latvijā interneta pieslēgums ir 97,1% skolu. 7,4% skolu ir pastāvīgais pieslēgums. Reāli internetu izmanto 71,7% skolu.Interneta izmantošanas iespējas

Internets ir lieliska, turklāt samērā viegli pieejama informācijas krātuve, kur var atrast informāciju par visām cilvēka dzīves sfērām. Jebkurā pasaules valstī jebkuras valsts avīžu un žurnālu numurus, kuri ievietoti internetā, var lasīt to iznākšanas dienā. Tīklā var atrast vairumtirgotājus, kuru cenas ir mazākās, sameklēt darījumu partnerus, sponsorus vai vienkārši draugus no jebkuras vietas pasaulē. Interneta tīklā var uzzināt visu par NBA vai NHL, par savu iemīļoto filmu, rokgrupu vai sportu, ieskatīties fotogrāfiju galerijā, klausīties dziesmu ierakstus utt. Internets ir arī lēts alternatīvs komunikāciju līdzeklis. Sarunāties, apmainīties ar vēstulēm, nosūtīt dokumentus, attēlus un programmas uz jebkuru pasaules vietu var dažās minūtēs. Internets nodrošina arī telefona sakarus, dod iespēju zvanīt un sarunāties ar cilvēkiem ārzemēs, nemaksājot par tālsarunām, kā arī izmantot videotelefona sakarus visā pasaulē. Internetu izmanto arī kā iepirkšanās, saziņas, darba un izklaides līdzekli. Piemēram, ar interneta palīdzību var iegādāties dažnedažādas preces no interneta veikala. Var arī apskatīt savu bankas kontu, spēlēt spēles un ielādēt datorā gan attēlus, gan filmas, gan mūziku un vēl daudz dažnedažādas lietas. Ar internetu var arī sazināties ar cilvēkiem, kuri atrodas otrā pasaules malā. Mūsdienās interneta izmantošanas iespējas ir bezgalīgas, jo internetā var atrast gandrīz visu, pat mīļoto cilvēku.

Interneta pieslēguma veidi

Pilsētas internets

Pakalpojums «Apollo pilsētas internets» nodrošina pastāvīgu pieslēgumu internetam tiešsaistes režīmā (on-line) un datu pārraidi lielā ātrumā visu diennakti. «Apollo pilsētas internets» ir veidots uz DSL tehnoloģiju bāzes, kas ļauj ierīkot platjoslas interneta pieslēgumu, izmantojot esošo tālruņa līniju un netraucējot tālruņa darbību. Tādējādi jūs varat vienlaikus izmantot gan interneta, gan telefonijas pakalpojumus (veikt tālruņa sarunas, nosūtīt faksa ziņojumus).

«Apollo pilsētas internets» nodrošina:

 bezmaksas e-pastu;

 pastāvīgu 24 stundu interneta pieslēgumu;

 5 bezmaksas e-pasta adreses klients@apollo.lv;

 datu pārraidi ar ātrumu, kas ir vairākas reizes lielāks un stabilāks nekā iezvanpieejas pakalpojumam – līdz 160Kbit/s;

 pieeju Latvijas interneta resursiem visu diennakti, savukārt ārvalstu interneta resursiem darbdienās no pulksten 18.00 līdz 8.00 un brīvdienās — visu diennakti.

Pilsētas internets Tarifi (Ls)

Pakalpojuma ierīkošana: 9,50 Ls/mēn

– ja noslēgta ilgtermiņa vienošanās vismaz uz 12 mēnešiem 9,00 Ls/mēn

– ja noslēgta ilgtermiņa vienošanās vismaz uz 18 mēnešiem 6,99 Ls/mēn

ADSL termināļa īre (tikai viens no maksājumiem): 2,54 Ls/mēn

– vai arī vienreizēja īres maksa 35,00 Ls/mēnMājas DSL

Mūsdienīgs, ātrs, drošs un pastāvīgs interneta pieslēgums aktīviem lietotājiem.

Pakalpojums Mājas DSL nodrošina pastāvīgu pieslēgumu internetam tiešsaistes režīmā (on-line) un datu pārraidi lielā ātrumā visu di iennakti, kā arī iespēju izvēlēties un saņemt citus elektroniskos un datu pārraides tīkla pakalpojumus. Mājas DSL tiek izmantoti jaunākie sasniegumi telekomunikāciju nozarē, kas ļauj ierīkot platjoslas interneta pieslēgumu, izmantojot esošo tālruņa līniju un netraucējot tālruņa darbību — jūs varat vienlaicīgi un netraucēti izmantot gan interneta, gan telefonlīnijas pakalpojumus (sarunāties pa tālruni, nosūtīt un saņemt faksa ziņojumus un strādāt internetā).

Mājas DSL Tarifi (Ls)

Pakalpojuma ierīkošana noslēdzot beztermiņa vienošanos 14,50 Ls/mēn

Noslēdzot ilgtermiņa vienošanos vismaz uz 12 mēnešiem bez maksas

Abonēšanas maksa mēnesī ja noslēgta beztermiņa vienošanās 15,16 Ls/mēn

Ja noslēgta ilgtermiņa vienošanās vismaz uz 18 mēnešiem 11,99 Ls/mēn

Mājas DSL nodrošina:

 piekļuvi Latvijas un ārvalstu interneta resursiem visu diennakti;

 iespēju palielināt lejupielādes ātrumu;

 iespēju pašiem aktivizēt nepieciešamos papildpakalpojumus;

 U.c. pakalpojumus;Mans DSL Pro

MDSL Pro nodrošina ne tikai pastāvīgu un stabilu interneta pieslēgumu, augstu datu pārraides ātrumu un plašas interneta izmantošanas iespējas, bet arī pilnu servisu — datora sagatavošanu darbam internetā, kā arī aizsardzības programmu bezmaksas piegādi, uzstādīšanu un uzraudzību.

MDSL Pro nodrošina:

 pastāvīgu 24 stundu interneta pieslēgumu;

 Latvijas un ārvalstu interneta resursu l

. . .

Join the Conversation