:
:
Aizmirsu paroli  
 
 
 

Darbs:

Londona, Barselona. Pilsētās, kurās iebrauc daudz tūristu, pamazām ir izveidojušās speciālas tūrisma zonas vai rajoni. Tie ir pilsētas rajoni vai ielas, kurās atrodas liels skaits kultūrvēsturisku objektu, kur koncentrējas daudz tūristiem domātu veikalu, kafejnīcu, bāru, gleznu galeriju. Tādās zonās bieži tiek slēgta satiksme un izveidotas gājēju zonas.

2 Izejošais tūrisms Latvijā

Par tūrisma sākumu tiek uzskatīts 1866. gads, kad Latvijā atcēla dzīves vietas maiņas aizliegumu. Pasaulē starptautiskais tūrisms kā prece parādījās tikai pēdējo 30-40 gadu laikā, kad, pieaugot cilvēku materiālajai labklājībai un attīstoties transportam, kā arī masu informācijas līdzekļu sniegtās informācijas dēļ, cilvēki centās izzināt pasauli.
Neatkarīgās valsts sākumā tika nodibināta dažādas tūristu biedrības un organizācijas. 1919. gadā nodibināja Rīgas Jaunatnes tūristu biedrību. 20. un 30. gados Latvijā darbojās vairāk kā 20 dažādu tūrismu biedrību. 1929. gada 24. aprīlī Latvijas valdība nodibināja Latvijas centrālo tūristu biedrību. Šo dienu var uzskatīt par tūrisma nozares oficiālo dzimšanas dienu.
1929. gadā Latvijas Tūrisma organizāciju delegāti piedalījās Starptautiskajā tūrisma propagandas orgānu ūnijas konferencē, kurā Latviju uzņēma par šīs organizācijas biedru. 1931. gadā valdība pie Iekšlietu ministrijas nodibināja Tūrisma biroju, kas vēlāk pārveidojās par tūrisma nodaļu Sabiedrisko lietu ministrijas sastāvā. Tūrisms, ko koordinēja un vadīja tūrisma nodaļa, veidojās par nozīmīgu tautsaimniecības nozari.
Tūrisma biroja un tūrisma nodaļa veica aktīvu tūrisma propagandas darbu, daudz darīja tūrisma gidu un tūrisma aģentu sagatavošanā. Plašs darbs izveidojās jaunatnes vidū – tika rīkoti ceļojumu aprakstu, fotogrāfiju, plakātu un suvenīru konkursi, tika izveidots žurnāls „Tūrisma apskats”.
Latvijas Republikas laikā tūrisma bilance ir bijusi pozitīva. Tā piemēram, 1936. gadā latvieši ārzemēs izdeva 4 miljonus latu, bet ārzemnieki Latvijā – 7 miljonus. Kā arī ieceļojošo tūristu skaits pārsniedza izceļojošo tūristu skaitu.
1939. gadā tika noslēgta Baltijas valstu tūrisma Antante, kuras uzdevums bija atvieglot ceļošanu starp valstīm un koordinēt tūrisma attīstību.
Padomju laikā pārveidojās tūrisma organizācija, un tas kļuva ne tikai par atpūtas un sporta veidu, bet arī par ideoloģiskās un politiskās audzināšanas līdzekli. Tūrisma maršrutu un ekskursiju izstrādāšanā akcents tika likts uz militāri patriotiska rakstura objektiem.
Padomju laikā visstraujāk attīstījās vietējais tūrisms, savukārt starptautiskā tūrisma organizācija bija valsts monopols. Valsts iestādēs stingri kontrolēja tūristu plūsmu apjomu un tūrisma sakarus ar Rietumeiropas valstīm un arī tūristus, īpaši tika reģistrēti uz kapitālistiskajām valstīm izbraucošie tūristi. Ārzemju ceļojumos varēja doties tikai ar PSRS centrālo starptautisko organizāciju Inturist un Sputņik filiāles ceļazīmi. Ierobežots skaits atļauju tika dots radu, draugu apciemojumiem, dalībai kongresos, konferencēs. Ārzemju ceļojumos iezīmējās viens reģions – Eiropas sociālistiskās valstis – VDR, Bulgārija, Polija.
Kopš Latvijas neatkarības atgūšanas sākās jauns tūrisma attīstības posms. 1991. gadā tika uzsākta valsts tūrisma uzņēmumu privatizācija, jaunu privātuzņēmumu veidošana un jaunas nozares pārvaldes struktūras izveide, kā arī starptautiskais tūrisms vairs nav monopoldarbības nozare. Attīstījās dažādas privātās tūrisma uzņēmējdarbības formas. Tika uzsvērta nepieciešamība atzīt tūrismu par vienu
no galvenajām tautsaimniecības nozarēm. Sākās arī tūrisma darbinieku un firmu apvienību veidošanās pēc darbības profila vai pēc teritoriālā principa. Izceļojošo ceļotāju skaits palielinājās, maksimumu sasniedzot 1993. gadā.
2007. gadā pasaulē tika reģistrēti gandrīz 900 milj. ārzemju braucieni. Tiek uzskatīts, ka tūrisms attīstās visstraujāk un tas tuvākajā laikā var apsteigt tādas nozares kā naftas ieguve un pārstrāde, automobiļu rūpniecība. Pēc Pasaules Tūrisma organizācijas statistikas datiem, tūrisms ir nozīmīgs darbavietu radītājs, svarīgs sociālās un reģionālās attīstības faktors, kā arī pasaulē lielākais eksporta ienākumu avots.
Attēlā Nr. 2.1 parādīts izceļojošo Latvijas ceļotāju skaits. Kā redzams, pēdējo piecu gadu laikā ir palielinājies vairāk par tūkstoš ceļotājiem.
2.1 tab.
LATVIJAS CEĻOTĀJU RAKSTUROJOŠIE RĀDĪTĀJI
Robežšķērsojumu skaits, tūkst.
Latvijas ceļotāji (ārzemēs) 2003 2 299
2004 2 456
2005 2 894
2006 3 114
2007 3 376

Attēlā Nr. 2.2 attēloti Latvijas ceļotāju braucienu motīvi. Vēlme tikties ar draugiem un radiem, kā arī atpūta ir dominējoša motivācija izejošā tūrismā. Ievērojami samazinājusies motivācija iepirkties.

2.2. tab.
LATVIJAS ROBEŽU ŠĶĒRSOJOŠO PERSONU CEĻOJUMU MOTĪVI (%)
Latvijas ceļotāji
2003 2004 2005 2006 2007
Atpūta 20.7 19.5 21.6 23.8 27.2
Ārstēšanās 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2
Darījumi 17.3 19.2 17.3 14.0 14.5
Draugu, radinieku apmeklējumi 26.5 29.1 27.6 27.4 25.6
Iepirkšanās 23.3 16.1 15.1 14.2 14.1
Mācības 0.8 0.6 0.9 1.1 1.2
Sports 1.6 1.4 1.7 1.4 1.8
Citi motīvi 9.7 13.9 15.7 17.9 15.4

Attēlā Nr. 2.3. attēlots Latvijas ceļotāju braucienu sadalījums pa valstīm. Kā redzams, visapmeklētākās valstis ir Latvijas kaimiņzemes un NVS valstis.
2.3. tab.
LATVIJAS CEĻOTĀJU SKAITS SADALĪJUMĀ PA VALSTĪM (tūkstošos)
2003 2004 2005 2006 2007
AT Austrija 30.6 29.8 55.4 45.4 42.2
BY Baltkrievija 171.5 163.5 201.8 198.6 143.2
DE Vācija 121.1 86.9 146.6 204.6 247.7
DK Dānija 13.7 15.1 29.8 37.6 49.6
EE Igaunija 602.1 634.6 633.5 598.0 545.7
FI Somija 25.9 28.8 34.3 31.7 24.7
FR Francija 35.4 17.8 38.3 39.9 34.3
LT Lietuva 693.7 929.9 966.3 1 153.6 1 350.7
PL Polija 86.7 89.4 148.1 192.1 119.9
RU Krievija 435.5 383.3 462.3 389.9 387.2
SE Zviedrija 78.4 81.6 91.1 112.0 155.6
UA Ukraina 19.3 24.9 39.0 35.4 17.0
US Amerikas Savienotās Valstis 13.2 17.0 26.2 33.9 30.0
NVS valstis 629.5 574.4 707.7 626.3 551.0

Pēc LR Centrālā statistikas pārvaldes datiem, 2007. gada 2. pusgadā Latvijā bija reģistrētas 202 firmu, kuras sniedza tūrisms pakalpojumus. Tūrisma firmas, kas ir Latvijas Tūrisma aģentu asociācijas biedri ir: AIR-TOUR, ANSBERGS TRAVEL, AR-TUR, ASTRA TURE, ATLAS TOURS, AVEROJA, TŪRISMA AĢENTŪRA BALTA, BALTIJAS CEĻOJUMU GRUPA, BEGONIJA, BLAGOVEST TURSERVISS, BULTA TŪRS, DIGITOURS, DOMINA TRAVEL LATVIA, EIROPAS CEĻOJUMU CENTRS, EXPLAIN TOUR, EXSPRESS TRAVEL, FENIKSS, FORTŪNA TRAVEL, FTB LATVIA, GO Travel, IMPRO CEĻOJUMI, IRBE LNK, JĒKABA AĢENTŪRA, JUNIVERSAL, KALEVA Travel, KOLUMBS, LAIMTŪRE, LATTUR, LATVIA TOURS, LTS-TRAVEL, NOAOS TŪRISMA AĢENTŪRA, MAKS, NOVATOURS, OZOLCIEMS TŪRE, PEGASUS, RAFI TRAVEL, RELAKS TŪRE, REMACO, RĪGAS TŪRISMA AĢENTŪRA, SIBUS, VANILLA TRAVEL, TAS LATVIJA, TBS TŪRISMA AĢENTŪRA, TEZ TOUR, VIA HANSA TOURS, VIESTURDĀRZS, YOUR RUN. Savā darbā izvēlējos no šīm detalizētāk izpētīt tūrisma aģentūras, kuras piedāvā kruīzu ceļojumus pa Karību jūras salas, Ziemeļamerikas rietumkrastu un Tālo Austrumu reģioniem, jo tie ir eksotiski braucieni. Tās tūrismu aģentūras ir:
 ANSBERGS TRAVEL
 AVEROJA
 BEGONIJA
 EXPRESS TRAVEL
 DIGITOURS
 FTB LATVIA
 GO TRAVEL
 KOLUMBS
 LATVIA TOURS
 NAOS TŪRISMA AĢENTŪRA
 RĪGAS TŪRISMA AĢENTŪRA
 YOUR RUN


3 Izejošā tūrisma piedāvājuma analīze
Šajā tabulā attēloti kruīza ceļojumi pa trim reģioniem un tie tiek sadalīti cenu amplitūdās – līdz 500, no 500-900 un virs 900 Ls

Kruīzi 3.1. tab.
Tūrisma aģentūra Reģions Kruīzi zem 500 Ls Kruīzi no 500 - 900 Ls Kruīzi virs 900 Ls
NAOS

Karību jūras salas

Tālie Austrumi


Fort Lauderdale, Florida (Austrumu Karībi), (8 dienas)

Austrumu Karību kruīzs (8 dienas)
Miami, Florida (Rietumu Karībi), (8 dienas)
Tālo austrumu kruīzs – Singapūra, Vjetnama, Ķīna, Indonēzija (15 dienas)
AVEROJA
Karību jūras salas

Dienvid- Amerikas krasts

Tālie Austrumi

Antiļi, Dominikānas Rep. un Virdžīnu salas (8 dienas)

Florida, Hondurasa un Meksika (8 dienas)

Florida, Meksika, Belīze un Hondurasa (8 dienas)

Ķīna un Vjetnama (7 dienas) Puerta Riko, Virdžīnu salas, Dominikānas Rep. (8 dienas)

Florida, Meksika un Jamaika (8 dienas)


Brazīlija (8 dienas)


Vjetnama, Singapūra, Malaizija, Filipīnas, Ķīna (18 dienas)

Ķīna, Vjetnama, Taizeme un Singapūra (15 dienas)

Indonēzija, Malaizija, Taizeme, Singapūra (15 dienas)

Vjetnama, Singapūra, Malaizija, Filipīnas (15 dienas)


Ķīna, Filipīnas, Malaizija, Bruneja, Singapūra un Vjetnama (15 dienas)

ANSBERGS


Dienvid- Amerikas krasts


Bermudu salas

Karību jūras salas


Centrālamerikas krasts


Klusā okeāna salas Brazīlija, Argentīna un Urugvaja (8 dienas)

Austrumkarību kruīzs (8 dienas)

Rietumkarību kruīzs (6 dienas)

Dienvidkarību kruīzs (8 dienas)Ziemassvētku kruīzs - Brazīlija, Argentīna, Urugvaja (8 dienas)

Argentīna, Urugvaja un Brazīlija (14 dienas)

Argentīna, Urugvaja, Čīle un Brazīlija (14 naktis)


Bermudu salu kruīzs (10 dienas)


Panamas kanāla kruīzs (12 dienas) Rio karnevāla kruīzs (14 dienas)


Havaju salu kruīzs (16 dienas)
EXPRESS TRAVEL
Karību jūras salas

Dienvid- Amerikas krasts

Bermudu salas

Bahamu salas

Centrālamerikas krasts

Ziemeļamerikas rietumkrasts

Tālie Austrumi Virdžīnu salas (8 dienas)

Florida Meksika Kaimanu salas Jamaika (8 dienas)

Dienvidamerikas kruīzs – Argentīna, Brazīlija (9 dienas)


Bermudas kruīzs (6 dienas)

Bahamu kruīzs (5 dienas)

Meksikas rivjēra (8 dienas)

Aļaska (uz dienvidiem) (8 dienas)

Aļaska (uz ziemeļiem) (8 dienas)

Dienvidkoreja, Japāna (6 dienas)


Brazīlija (8 dienas)


Panamas kanāls (11 diienas)


Ķīna, Filipīnas,


Atpakaļ  1  2  [3]  4  Tālāk

Komentāri

Personal Loans 2 2
payday loan payday loan no fax payday loan payday loan


Stephany 2 2
list of all harrah's casinos
free slots no download no registration
free slots no download no registration
harrah's casino locations by state
absolutely free slots for fun


Spotloan 2 8
bad credit loans direct lenders installment loans guaranteed loans no credit check money loans no credit check


Write My Papers 2 9
essay writing services critical thinking problem solving annotated bibliography assignment essay writing service


Loan Cash 2 12
advance payday loan payday advance fast cash advance advance payday loan


Beatriz 4 13
loans no credit check
loans no credit check
loans for bad credit
payday loans no credit
payday loans online no credit check


Fastest Payday Loan 4 19
payday advance loan form utah payday loans advance payday


Help My Essay 4 21
argument essay need assignment help argument essay argumentative essay


Pay Day Loans 6 2
no faxing payday loan faxless payday loans payday loan payday loan


Direct Lender Loans 8 23
loans loan online loans get a loan


JaneFlina 9 2
personal loans for bad credit bad credit loans now where to get a personal loan with bad credit bad credit personal loans


A Payday Loan 15 5
direct lender payday loans advance cash payday loan cash advance cash advance


JamesFlina 16 10
research essay cengage online homework electrical engineering assignment help essay help research report research essay research report research report small online payday loans paydayloans the best online payday loans pay day loan cam online bbw webcam wife on webcam cam sites direct lender payday loans payday loans online direct lender payday loans online direct lender payday loans direct lender


Essays 23 13
argumentative essays argumentative essay argument essays https://argumentativeessay.us.com - essays for college


Paydayloan 25
payday loans online direct lender payday advance online payday payday loans no credit check


usaa auto insurance 25 2
car insurance cheap auto insurance cheap auto insurance compare car insurance quotes


My Homework Help 26 17
college essays college essays college essays buy essays


safeauto insurance 27 21
compare car insurance auto ins liberty mutual auto insurance go compare car insurance


A Payday Loan 30 19
advance cash payday loan best cash loans online payday loans payday


JoeFlina 1 3
short term loans short term loans short term loans for bad credit short term quick loans


JamesFlina 1 10
quick loans quick payday loans of newark fast loans lenders https://quickloans.us.com - quick cash loans today


Paydayloan 1 11
online loans direct lenders payday payday payday loan


Payday Loan Online 1 12
payday short term payday loan payday loans payday


JoeFlina 1 14
webcam sex adult cam online webcam sex webcam sex chat


JamesFlina 1 15
help with college essays college essay college essay https://collegeessay.us.com - college essay


Online Loan 1 17
online payday loans cash advance cash advance cash advance


Payday Loan 1 18
fast loans no credit fast no credit check loans quick cash loans in tennessee quick personal loans online


JoeFlina 1 19
payday payday loans for bad credit speedycash payday bad credit loan


Audrea 2
online live roulette uk
casino rewards sites
casino zell am see
20p roulette online


Speedy Cash 2 1
bad credit personal loans for 3000 bad credit personal loans payday loans bad credit today payday loans for bad credit


JoeFlina 2 3
buy essay buy an essay cheap buy essay online buy essays


Pay Day Loans 2 7
quick loans quick loans quick loans for bad credit quick cash loans


JoeFlina 2 8
Our site payday loans online quick loan payday loan online


Online Loan 2 9
short term loans short term loan lenders payday loans for bad credit online loan


JamesFlina 2 10
buy essay papers buy essay online buy essay https://buyessays.us.com - writing essays in college


JamesFlina 2 15
payday loans online payday loans online payday loan https://paydayloans.us.org/ - payday loans online


Loans Online 3 2
payday loans long term payday loans online payday loans online online payday loans


JamesFlina 3 5
sex chat cams sex chat free cam porn https://sexchat.us.com - SexChat.us.com


Online Loans 3 9
instant payday loans online Click This Link payday loans online direct lenders cash advance


JamesFlina 3 11
cam girl porn free online sex chat girls chat https://sexchat.us.com - webcam pussy


JohnFlina 3 30
https://paydayloans.us.org/ - payday loans


JohnFlina 3 30
https://paydayloans.us.org/ - payday loans


JohnFlina 4
https://paydayloans.us.org/ - payday loans online direct lenders only


Jamesziday 4 2
best payday loans online no credit check


Jamesziday 4 2
payday loans online


Jamesziday 4 3
payday loans online direct lenders


Mikeskype 4 4
click buy essays online


Stewartethen 4 5
ampicillin amoxil online revia


Mikeskype 4 6
free sex chat sites essays writing services


Mikeskype 4 8
buy essays online


Michaelaxiog 6 30
wh0cd351477 paxil cr Avodart Sale PREDNISONE