Terminu skaidrojums informatikā

902 0

Datoru tīkls jeb datortīkls ir saziņas sistēma starp diviem vai vairāk datoriem.

Internets fiziski sastāv no lietotāja personālajiem datoriem ar interneta pārlūkprogrammām, kurus dēvē par klientiem (client).

Serveris ir datorsistēma klienta servera arhitektūrā, kas nodrošina klientu pieprasījumu apstrādi un nosūta tiem atbildes.

Vienādranga tīkls ir datortīkls, kur datori sazinās savā starpā tieši, neizmantojot centrālu serveri.

Internets ir publiski pieejama vispasaules savstarpēji saslēgtu datortīklu sistēma, kas pārsūta datus ar pakešu komutācijas palīdzību, izmantojot standartizētu Intertīkla Protokolu (IP) un daudzus citus protokolus.

Piekļuves ierobežošanu un tīkla resursu sa adalīšanu sauc par tīkla administrēšanu.

Lokālais tīkls (Local Area Network, LAN) ir datortīkls, kas nosedz lokālu platību, piemēram, māju, biroju vai nelielu ēku grupu, teiksim, koledžu.

Datu pārraides tīkla ierīce, kas nodrošina datu pārraides maršruta izvēli tīklos, kuriem var būt atšķirīga arhitektūra un protokoli.

URL- Adrese, kas pārlūkprogrammā norāda, kur var atrast kādu konkrētu tīkla Internet resursu.

Klients-serveris arhitektūras tīkla centrā atrodas jaudīgs dators (serveris), kas ir savienots ar pārējām darba stacijām (klientiem).

Ugunsmūris ir viena no galvenajām Ugunssienas sistēmas sastāvdaļām. Tikai pateicoties ugussmūra filtriem iespējams nobloķēt nevēlamu interneta trafiku netraucējot vajadzīgos savienojumus.

Komutators ir ierīce, kas spēj analizēt tīkla pakešu saturu un nosūtīt paketi tieši adresātam, nevis visām tīklā saslēgtajām stacijām, kā to dara centrmezgls. Izmantojot komutatoru, ievērojami palielinās tīkla ražība.

Domēns (DNS) – tas ir Jūsu mājas lapas vārds Internetā. Tas izskatās šādi: www.jusuvards.lv (com, org, info.)

Cits komunikācijas veids ir videokonferences. Norunātā laikā tajā iesaistās iepriekš zināmi dalībnieki. Šajā gadījumā visiem dalībniekiem nepieciešama speciāla aparatūra un savietojama programmatūra.

Eleketroniskais pasts- Programmas, kas apkalpo elektronisko pastu, ļauj lietotājam ērti caurskatīt atsūtītās vēstules, atbildēt uz ziņojumu, pārsūtīt to citam, sakārtot vēstules grupās, arhivēt ilgāk glabājamas vēstules, izmest nevajadzīgās un pildīt daudzas citas pasta operācijas.

Teledarbs, jeb tāldarbs ir darbs no attāluma, izmantojot informācijas un telekomunikāciju tehnoloģijas, kā, piemēram, datoru, Internetu un telefonu, kas aizstāj ceļošanu uz darbu.

Interenta telefonija- Arvien lielāku popularitāti iegūst Interneta telefonija, t.i., iespēja izmantot Internetu balss pārraidei. Tas ir lētāk, it īpaši zvanot uz ārzemēm. Taču, pirms ieviest Interneta telefonijas sakarus uzņēmumā, ir rūpīgi jāizvērtē visi plusi un mīnusi.

Diskusiju grupas ir interneta serviss, kas ļauj apmainīties viedokļiem, piedaloties tematiskās ziņu jeb jaunumu grupās (newsgroups).

(IP) ir tīkla slāņa datu pārraides protokols, kuru lieto internetā.

Vispasaules tīmekli WWW (World Wide Web) veido lappuses, kas ietver sevī visdažādāko informāciju: tekstu, attēlus, videoklipus, skaņu, datu ievades un izvades formas. Tīmekļa lappuses saīsināti mēdz saukt arī par Web lapām

Baltās lapas (white pages) sniedz informāciju par atsevišķiem cilvēkiem un viņu elektroniskā pasta adresēm

EHAT nodrošina vienlaicīgu sarunu starp vairākiem interneta lietotājiem

WHOIS ir datu bāze, kura ļauj uzzināt informāciju par katru internetā reģistrētu domēnu un lietotāju

WAIS ir informācijas meklēšanas sistēma, kura meklē interneta arhīvos rakstus, balstoties uz to saturu (pēc lietotāja norādītajiem vārdiem vai vārdu kopām).

TELNET ir Interneta protokols, kas pieder pie TCP/IP protokolu saimes un ko izmanto attālai piekļuvei tīkla resursiem un termināļu emulēšanai

Darbstacija ir darba vieta, kurā atrodas dators un tā darbības nodrošināšanas ierīces (sistēmas bloks, displejs, programmatūra, tastatūra, ievadierīce), kas nosaka operatora un mašīnas saskari.

Resursdators-Datoru tīkla centrālais vai vadošais dators, kas nodrošina nepieciešamos pakalpojumus citiem šī tīkla datoriem vai termināļiem.

Datu paketes-Nedalāms datu bloks, ko pārsūta pa datu pārraides tīklu. Paketē parasti ir ne tikai lietotāja dati, bet arī informācija par datu nosūtītāju un datu saņēmēju, kā arī informācija kļūdu atklāšanai.

Diskusiju grupas ir interneta serviss, kas ļauj apmainīties viedokļiem, piedaloties tematiskās ziņu jeb jaunumu grupās (newsgroups).

Vēstkopa (mailing list) ir e-pasta adrese, uz kuru sūtītais e-pasts tiek automātiski pārsūtīts uz visām tām adresēm, kuru lietotāji ir uz to “parakstījušies”.

FTP serviss ļauj nosūtīt failus no viena datora uz otru. Internetā ir virkne publisku serveru, kuros glabājas visdažādākie faili.

VoIP (voice over IP) sistēmās, piemēram, Skype programmā.

Archie ir failu meklēšanas programma Internet. Ar tās palīdzību notiek vēršanās pie mašīnām-meklētājām, kuras sauc par Archie serveriem.

TELNET ir Interneta protokols, kas pieder pie TCP/IP protokolu saimes un ko izmanto attālai piekļuvei tīkla resursiem un termināļu emulēšanai. Ar vārdu “telnet”, bieži vien apzīmē arī programmu, kas implementē šo protokolu.

DNS (angļu: Domain Name System – domēnu vārdu sistēma) ir protokols, kas pārveido vārdiskās adreses (piem. ns.nic.lv) par skaitliskajām IP adresēm (piem. 159.148.60.20 vai 195.244.128.71), kā arī nodrošina pasta serveru sarakstu domēnam.

Interneta pakalpojumu sniedzējs (Internet Service Provider – ISP) ir organizācija, kas nodrošina citām organizācijām un individuālajiem lietotājiem piekļūšanu internetam un citiem ar to saistītiem pakalpojumu veidiem, piemēram, klienta mājaslapu un pastkastīšu izveidi, interneta adreses piešķiršanu u. c.

The Internet Engineering Task Force (IETF) attīsta un veicina interneta standartiem, cieši sadarbojoties ar W3C un ISO / IEC standarta struktūrām un kas jo īpaši attiecas uz standartiem, TCP / IP un interneta protokolu komplektam.

Join the Conversation