:
:
Aizmirsu paroli  
 
 
 

Apraksts:

Saskarsmes struktūra, f-cijas, tipi, dimensijas; Manipulēšana, ietekmēšana; Sociālā percepcija/uztvere; Komunikācija (verbalā, neverbālā);Konflikti; Klausīšanās;Saskarsmes barjeras, filtri,šķēršļi.

Darbs:

Saskarsmes psiholoģija

Lektore : Andra Gaitniece – Putāne

SASKARSME – iegūstam paštēlu, “Es” tēlu;
- attīstam pašapziņu , pašvērtējumu.


A.ADLERS teicis – cilvēks piedzimst ar sociālajām (jūtām) iemaņām .

SASKARSME :
1)socioloģiskā pieeja – saskarsme ir viena no patstāvīgām darbības formām;
- mijiedarbība, kur norisinās cilvēciski sakari.

2) sociālpsiholoģiskā pieeja – saskarsmes tiešs vai netiešs kontaktēšanās process, kura mērķis ir ietekmēt partnera emocijas, uzvedību, darbību.

Saskarsmes struktūra


TIE IR SAVSTARPĒJI
SAISTĪTI UN NEDALĀMI

Saskarsme sākas ar savstarpēju uztveri.
• SOCIĀLĀ PERCEPCIJA mēģina uztvert otra cilvēka priekšstatus , domas , spējas, emocijas, vēlmes, darbību.

• KOMUNIKĀCIJA – informācijas apmaiņa , ko nodod sekojošos veidos – ar vādiem, pozām, žestiem, sejas izteiksmi, balss intonāciju, mesu komunikāciju.

• INTERAKCIJA – mijiedarbība vērsta uz rīcības regulaciju.
- mijiedarbība var izpausties kā sadarbība vai konkurence.

Saskarsmes funkcijas :
1) PRAGMATISKĀ JEB REGULATĪVĀ FUNKCIJA – saskarsmes procesā realizējas cilvēku mijiedarbība.
2) APSTIPRINĀJUMA UN SOCIĀLĀS KONTROLES FUNKCIJA – saprast – kāds es esmu? (saukšana vārdos, sasveicināšanās, apsveikšana, apdāvināšanās);
Kontrole -saskarsmē var apstiprinaties :
a) pozitīva veidā – uzslava, cildinājums;
b) negatīvā veidā – kritika, nopēlums.
3) VEIDOJOŠĀ JEB SOCIALIZĀCIJAS FUNKCIJA- saskarsme veidojas un mainas cilvēka psiholoģiskais tēls. Tikai saskarsme mēs mācāmies – kā veidot attiecības , kā uzvesties u.t.t.
4) SAVSTARPĒJO ATTIECĪBU ORGANIZĀCIJA UN UZTURĒŠANA JEB EKSPRESĪVĀ FUNKCIJA:
a) palīdz paust emocijas , attieksmi;
b) dažāda līmeņa attiecības palīdz veidot citu cilvēku tēlu caur emocijām.
5) SASKARSME PAŠAM AR SEVI JEB IZZIŅAS FUNKCIJA – caur savām domām, pārdzīvojumiem , izjūtām mēs spējam labāk sevi izprast , veidot iekšējo dialogu pašam ar sevi.

Saskarsmes tipi :
1. Imperatīvā saskarsme – direktīva attiecību forma
- mērķis kontrolēt partnera domas, lēmumus, uzskatus;
- saskarsmes partneris tiek uztverts kā objekts, kam kaut ko var pavēlēt , pieprasīt, fiziski iespaidot.
2. Manipulācija – attiecību forma, kur arī ir mērķis iespaidot personu, lai gūtu sev
labumu, bet tikai apslēptā veidā;
- manipulācija iederās – reklāmās, propogandās, aģitācijās;
- ja apzināti maipulē ar tuviem cilvēkiem, tas noved pie attiecību sagraušanas;
- manipulators ar laiku pats kļūst par manipulāciju upuri (rodas cinisms, pārmērīga paškontrole).
IMPERATĪVĀ UN MANIPULATĪVĀ SASKARSME – MORFOLOĢISKĀ SASKARSME.

3. Dialoģiskā saskarsme – divu vai vairāku personu mijiedarbība;
- mērķis – gūt abpusēju saskarsmi.
- Priekšnoteikumi :
a) svarīgi ievērot savu un partnera psiholoģisko stāvokli;
b) svarīga uzticēšanās un nevērtēšana;
c) jārespektē otra cilvēka domas kā sevis paša.


Saskarsmes dziļuma līmeņi

Vaļsirdīga pašatklāsme – prasa
dziļu harmoniju un sapratni

Domu un jūtu atklāšana – emocionāli dziļāka –
prasa pašatklāšanos; Pozitīvi –paaugstina pašvērtējumu;
negatīvi – jūtas nepieņemti, lieki, nenozīmīgi


Faktu atstāstīšana un apspriešana- pozitīvi-
ir labsajūta, možums; negatīvi –
jūtas atraidīti, vietuļi, atstumti


Rituālā jeb klišejas saskarsme – sekla , nenozīmīga; attiecības nepilnveidojas, jo saskarsme tālāk nepilnveidojas


2. tēma - Manipulācija
Neapzināta manipulācija arī ir manipulācija – nezināšana neatbrīvo no atbildības.

Manipulācija neveicina izaugsmi un manipulētāja kontakti ir virspusēji.

Paņēmieni :
 manipulētājs sarunā ir lieks (ko ted es, es jau neko)
 manipulētājs liek apšaubīt pirms brīža teikto (izraisa apjukumu)
 manipulētājs ieņem “muļķa pozu”, lai izvairītos no atbildības;
 iekšējais konflikts liek cilvēkam manipulēt :
a) ar citu manipulēšanas palīdzību cilvēks panāk savu;
b) neuzticēšanās sev un citiem
 E.Froms uzskata , ka manipulācija notiek: -cilvēki baidās no mīlestības kā no patiesām jūtām.


Pozīcijas

1. NO AUGŠAS – mēģina gūt sev labumu;
- lomas – diktators (pārspīlē savu spēku, komandē, citē autoritātes)
- huligāns – pārspīlē savu agresivitāti, cenšas citus iebaidīt, draud, apvaino;
- tiesnesis – apsūdz, atmasko, kaunina, raksturīgs pārspīlēts kritiskums.

2. BLAKUS – līdzvērtīga pozīcija, cieņa, ko manipulators tēo, bet reāli pats neizjūt, tādējādi panākot sev vēlamo rezultātu.
- lomas - “lāga zēns” – pārspīlēti demonstrē uzmanību, siltas jūtas;
- “moralizētājs”
- “aizstāvis” – demonstrē iecietību pret citu jūtām, spēlē uzupurēšanos.
3. No apakšas – manipulētājs ieņem cietušā lomu
- lomas - “lupata” –akcentē jūtīgumu,ievainojamību, pasivitāti,
piekāpšanos, nedzirdēšanu;
- “pielipeklis” –cenšas pārspīlēt savu atkarību , tēlo nevarīgu, apgādājumu.

Manipulētājs ļoti labi spēj atrast partneri, uz kuru var spēlēt.

Ietekmēšanas veidi:
1. Piespiešana – ļoti iedarbīgs;
- izpaužas, ja kontaktējas divu dažādu soc. slāņu cilvēki (bailes).

2. Emocionāla ietekmēšana – balstās uz neverbālo komunikāciju.
Nepilnas jūtas – baiļu, dusmu vietā demostrē sarūgtinājumu.
Manipulētāja jūtas bieži vien nav īstas, bet gan izdevīgas.
Psihes noslogošana var novest pie depresijas, apātijas.
Patiesās manipulētāja jūtas var tikt pārspīlētas kā anipulēšanas paņēmiens.

3. Intereses izraisīšana – pret manipulatora objektu, cenšas izvirzīt kopīgas problēmas ar “upuri”. Interese ietvert sevī pozitīvas emocijas.

4. Uzslavas un kritika . Kritika ietver sevī negatīvas emocijas.


Manipulatoru tipi .
Sadzīvē ir sastopami 3 manipulatoru tipi :
 Upuris – cietušais, kas grib saņemt kompansāciju , kuru nesaņemot paši cieš.
 Vajātājs, prokurors – ļoti patīk, ka citi sajūtas vainīgi, ļoti kontrolējoši.
 Glābējs – sajūta, vēlme darīt labu, kam pamatā labais tiek darīts, lai apmierinātu savu vajadzību;
- glābj tāpēc, ka sajūtās kā profesionāls glābējs;
- glābējs grib saņemt atlīdzību par izpalīdzību.

Manipulāciju izpausmes :
 “trešā partija” – vecāki izmanto bērnu kā starpnieku , lai kartotu savus rēķinus;
 “trešā persona” – uz trešo personu tiek uzlikta atbildība par situāciju;
 lomas – manipulācija ar lomām “jūs esat bērni un cietiet klusu”,”es kā māte esmu pelnījusi cieņu” , notiek identificēšanās ;

 uzskatāma rīcība – izmato uzskatāmu rīcību (vecāki ar sāpošu muguru rok dārzu un norāda bērnam, kāds viņš slikts)

 bailes – bailes tiešā veidā noskaidrot savstarpējās attiecības liek veikt manipulācijas; manipulētāji mēdz izmantot asaras.

 Viltus izvēle

 Rūpes

Pret manipulācijām jācīnās ar atvērtiem jautājumiem un bez agresijas:
a) jautājumi - Ko tev konkrēti vajag? Kam to vajag? Kas
tev traucē mēģināt? Cik daudz ? u.t.t.
b) Nevajag kļūt agresīvam, dusmīgasm, jo pretējā
gadījumā notiek spontāna, neloģiska rīcība.
c) Jacenšās pateikt un aizstāvēt savu viedokli;
d) Svarīgi manipulatoram atdot atbildību.


14.03.2002.
Virdžīnija Satira – AVS ģimenes psihoterapeite
Saskarsme atkarīga no : 1) katra individualitātes;
2) situācijas (soc.statuss, atbildība, loma).


Saskarsmes dimensijas:
1. Atvērtība – parādās : a) kaut kāda tipa informācijai - informācija var būt
kritika, cildinājums, izpētes jautājums, atgriezeniskā
saite;
b) kaut kāda tipa situācijās – situācijas- nodaļas
vadītāja kontaktēšanās ar bosu, sava līmeņa nod.vadīt., padoto, klientu.
- attiecās uz cilvēka spēju uzklausīt, saprast, pieņemt kritiku,

2. Personības/ uzdevuma orientācija – cilvēkus var iedalīt 2 tipos:
a) orientēts uz personību – vairāk interesē attiecības, jūtas
b) orientēts uz uzdevumu – vairāk interesē fakti , skaitļi, bet ne cilvēks
- var izdalīt : funkcionālos un afektīvos līderus

3. Pašatklāsme – ir divi skatījumi:
 Džorards: ”Cilvēkam jāspēj runāt par savām jūtām, uztveri – tieši, neviltoti”.
 Egans : ”Cilvēkiem ir pārāk liela pašatklāšanās”.

4. Akceptēšana – atzīšana – katram ir tiesības justies un domāt kā viņš
vēlās;
- svarīgi pieņemt pašam sevi, lai spētu pieņemt citus
(līdzīgi ir ar mīlestību).

5. Aizsardzība – cilvēka uzvedība specifiskās situācijās. “Tā ir tava
problēma, ka tev tas nepatīk”.
- ir divi veidi :
a) vislabākā aizsardzība ir uzbrukums (agresīvais cilvēks, kas nespēj citus saprast)
b) aizsardzības mehānismi – tie darbojas neapzināti (iedarbojas brīdī, kad šķiet, ka tiek apdraudēts pašvērtējums).
6. Kongurence (saskaņotība) - saskaņotība starp neverbālajām izpausmēm
un vārdiem.
- jābūt saskaņotībai starp iekšējām izjūtām un
uzvedību.

Pašvērtējums. Stress.
Virdžīnija Satira :“Pašvērtējums ir saskarsmes svarīgākā vērtība”.

Nosacīti var izdalīt sekojošus pašvērtējuma veidus:
• Fundamentālais;
• Situatīvais .

Stress tiek izjusts , ja pašvērtējums ir briesmās.

V.Satira izdala trīs galvenos SASKARSMES ASPEKTUS:


Kongurentais stils : - saskaņotība ar jūtām, pieredzi;
- visi trīs Pats, Citi, Konteksts –saskaņoti;
- paredz, ka tiek lietots vārds “es”, tiek izteiktas personīgās domas;
- nelieto “nekad”, “nemaz”,
- lieto “tagad”, “šobrīd”,”dotajā situācijā”.


Sociālā percepcija / uztvere.
Efekti – kā mēs uztveram citus cilvēkus. Svarīgi komponenti – redze, dzirde, oža.

Ir divi aspekti :
1) savas un cita cilvēka personība;
2) efekti jeb parādības, kas rodas uztveres procesā.

IDENTIFIKĀCIJA – tieksme citus pielīdzināt sev.
EMPĀTIJA – veids kā mes sevi


[1]  2  3  Tālāk

Komentāri

Quick Loan 1 5
cash now cash loans no credit check installment credit cash loans


Best Online Loans 5 8
bad credit installment loans guaranteed starter loans bad credit installment loans guaranteed direct lenders online loans


A Payday Loan 5 22
loan refinance same day online loans personal loans with bad credit personal loans bad credit


Personal Loans 7 23
no credit check payday loans instant approval payday express fastest payday loan payday advance online


Fastest Payday Loan 9 12
payday cash loan advance cash payday loan payday loans direct lenders online loans


My Homework Now 9 14
research essay research paper writing a paper research essay


Direct Lenders 21 2
cash advance cash advance cash advance lenders cash advance


Direct Lenders 25 6
cash advance cash advance payday loan online loan cash


allstate claims 26 5
costco auto insurance quote freeway auto insurance auto insurance quotes comparison list of car insurance companies


ins 28 6
costco car insurance quote car insurance car insurance the general car insurance florida


JoeFlina 1 3
short term loans online short term loans for bad credit short term quick loans short term loan lenders


JoeFlina 1 14
bad credit payday loans direct lenders more helpful hints online lenders emergency loan no credit check


Loans Online 1 19
payday loans bad credit bad credit personal loans guaranteed approval 5000 payday loans bad credit personal loans bad credit


Payday 2 8
quick personal loans loans quick and easy quick cash loans online quick personal loans


JamesFlina 2 10
buy essay essay writing help online essay buying https://buyessays.us.com - introduction essay help


Online Lenders 2 17
personal loans bad credit payday loans bad credit approval personal loans bad credit az bad credit payday loans


JamesFlina 3 5
online payday loans no credit check legit payday loans online fast payday loans online direct lenders https://paydayloansonline.us.com/ - paydayloansonline.us.com


Fastest Payday Loan 3 11
view payday loans online same day no credit check Our site click


JohnFlina 3 30
https://paydayloans.us.org/ - online payday loans no credit check


JohnFlina 3 30
https://paydayloans.us.org/ - personal loans


Jamesziday 4 1
payday loans online


Jamesziday 4 2
payday loan online


Jamesziday 4 2
direct payday loans online


Mikeskype 4 4
my homework now online payday loans


Michaelaxiog 4 5
amoxicillin 125 mg viagra pills ampicillin


Mikeskype 4 6
help me write my essay


Mikeskype 4 8
loans for bad credit payday loans online


BrettKem 4 24
wh0cd530644 Order Synthroid buy motilium online Nexium By Mail Order


Michaelaxiog 6 12
wh0cd512838 cialis online more hints