Latvijas celotaji

799 0

Latvijas ceļotāji (ārzemēs)

4

Latvijas ceļotāji (ārzemēs)

2007

Robežšķērsojumu skaits, tūkst.3376

Kopējie izdevumi ārzemēs, milj. Latu 484.8

Vidējais ceļojuma ilgums, diennaktis 3.8

Viena ceļotāja vidējie izdevumi diennaktī, Ls37

2008

Robežšķērsojumu skaits, tūkst 3524

Kopējie izdevumi ārzemēs, milj. Latu 585.1

Vidējais ceļojuma ilgums, diennaktis 4.0

Viena ceļotāja vidējie izdevumi diennaktī, Ls 42

2009

Robežšķērsojumu skaits, tūkst.3058

Kopējie izdevumi ārzemēs, milj. Latu 408.4

Vidējais ceļojuma ilgums, diennaktis 4.7

Viena ceļotāja vidējie izdevumi diennaktī, Ls 29

Ārzemju ceļotāji (Latvijā)

2007

Robežšķērsojumu skaits, tūkst 5236

Kopējie izdevumi ārzemēs, milj. Latu 338.0

Vidējais ceļojuma ilgums, diennaktis 1.4

Viena ceļotāja vidējie izdevumi diennaktī, Ls 47

2008

Robežšķērsojumu skaits, tūkst 5496

Kopējie iz zdevumi ārzemēs, milj. Latu 403.2

Vidējais ceļojuma ilgums, diennaktis 1.4

Viena ceļotāja vidējie izdevumi diennaktī, Ls 51

2009

Robežšķērsojumu skaits, tūkst 4727

Kopējie izdevumi ārzemēs, milj. Latu 344.1

Vidējais ceļojuma ilgums, diennaktis 1.3

Viena ceļotāja vidējie izdevumi diennaktī, Ls 56

4)

Galvenie Latvijas tūrisma nozari raksturojošie rādītāji

 

2006

2007

2008

2009

Ārzemju ceļotāju robežšķērsojumu skaits, milj.

4,65

5,24

5,5

4,73

Ārzemju ceļotāju kopējie izdevumi Latvijā, milj. Ls

266,2

338,0

403,2

344,1

Ārzemju ceļotāju vidējais uzturēšanās ilgums, diennaktis

1,5

1,4

1,4

1,3

Viena ārvalstu ceļotāja vidējie izdevumi diennaktī, Ls

Latvijas ceļotāju robežšķērsojumu skaits, milj.

3,11

3,38

3,52

3,06

Latvijas ceļotāju kopējie izdevumi ārzemēs, milj. Ls

404,6

484,8

585,1

408,4

Latvijas ceļotāju vidējais ceļojuma ilgums, diennaktis

3,8

3,8

4,0

4,74

Viena Latvijas ceļotāja vidējie izdevumi diennaktī, Ls

Ceļojumu pakalpojumu bilance (Latvijas iedzīvotāju izdevumu ārzemēs un ārzemju ceļotāju izdevumu Latvijā starpība), milj. Ls

-138,4

-146,8

-181,9

-64,3

3) Latvijas ražotāju rudens izstāde-gadatirgus Ražots Latvijā 2010 būs šī gada otrā izstāde, kas pulcēs vienuviet visdažādāko nozaru ražotājus un pakalpojumu sniedzējus.

Iepriekšējā izstādē Ražots Latvijā 2010, kas notika no 25. līdz 27. martam, piedalījās gandrīz 300 uzņēmumu un šo izstādi 3 dienās apmeklēja 23 468 cilvēki.

Izstādes mērķis ir rast eksporta tirgus Latvijas ražojumiem un pakalpojumiem. Izstāde – gadatirgus „RAŽOTS LATVIJĀ” atspoguļos Latvijas uzņēmējdarbības attīstības tendences, sniegs priekšstatu par ražotāju nozaru dažādību, uzskatāmi parādīs Latvijas ražotāju konkurētspējīgo produkciju, dos iespēju veidot eksporta kontaktus.

Uzmanības centrā būs Latvijas ražotājs, neatkarīgi no tā lieluma, nozīmības vai popularitātes!

SIA Kelle Expo aicina visus interesentus, kuri vēlas piedalīties 2010.gada rudens izstādē  Ražots Latvijā 2010 aizpildīt ONLINE pieteikuma formu. Izstāde tiks organizēta no 25. – 28. novembrim Olimpiskajā Skonto hallē Melngaiļa ielā 1A.

Latvijas ražotāju rudens izstāde-gadatirgus Ražots Latvijā 2010 būs šī gada otrā izstāde, kas pulcēs vienuviet visdažādāko nozaru ražotājus un pakalpojumu sniedzējus.

Iepriekšējā izstādē Ražots Latvijā 2010, kas notika no 25. līdz 27. martam, piedalījās gandrīz 300 uzņēmumu un šo izstādi 3 dienās apmeklēja 23 468 cilvēki.

Izstāžu kompānija Kelle Expo pateicas Ekonomikas ministrijai, Ārlietu ministrijai un daudzajiem sadarbības partneriem par atbalstu, kā arī visiem izstādes dalībniekiem par atsaucību un cer uz sadarbību arī turpmāk. Daudzi uzņēmēji, marta izstādes dalībnieki izteica domu, ka šādai izstādei jānotiek atkārtoti arī rudenī, jo līdz tam būs radīti jauni produkti, būs tapušas jaunas idejas par to, kā sevi un savus produktus prezentēt gan sadarbības partneriem, gan pircējiem.

“Ekonomiskā krīze ir izmainījusi uzņēmējdarbību Latvijā, kaut daudziem ir izveidojies stereotips, ka Latvijā vairāk nekas netiek ražots,” norāda SIA Kelle Expo vadītājs Erlens Kelle. „Tā nav. Latvijā ražoja, ražo un ražos! Pēdējā gadā pat ir radušies jauni uzņēmumi un izstrādāti jauni produkti. Pirmā izstāde pārsteidza un apliecināja, ka gan ražotājiem ir liela vēlme sanākt kopā, gan apmeklētāji labprāt nāk aplūkot Latvijas preces.”

Šobrīd SIA Kelle Expo ir uzņēmusies iniciatīvu šogad organizēt atkārtoti šādu pasākumu, lai atbalstītu Latvijas ražotājus un palīdzētu viņiem atrast gan pašmāju, gan ārvalstu pircējus. Tikpat svarīgs ir patriotisms, kas mudina sanākt vienkopus, paskatīties vienam uz otru, bagātināties idejām, veidot biznesa kontaktus un novērtēt, ka Latvijā patiešām uzņēmīgi ļaudis gan spēj vairāk, nekā mēs zinām, gan ražo vairāk, nekā mēs zinām.

Gan Latvijas, gan pārējās Baltijas valstis ir pārvarējušas dziļāko kritumu ekonomikā un pamazām nostājās uz izaugsmes ceļa. Jau šī gada 1.ceturksnī kritums tautsaimniecībā bija krietni mazāks nekā pērn, un nav šaubu, ka 2.pusgadā būs vērojama neliela izaugsme. Ja vēl pavasarī vairums uzņēmēju ļoti piesardzīgi lūkojās uz pirmajām pozitīvajām ziņām, tad vasarā tās jau bija grūti ignorēt.

Kas tad ir rādījis šo pozitīvo notikumu pavērsienu? Atbilde – Latvijā ražotās preces un pakalpojumi, kuriem arvien vairāk paveras ārvalstu tirgi. Nu jau vairākus mēnešus ir vērojama stabila izaugsme gan rūpniecībā, gan eksportā, un labu ziņu no vietējiem uzņēmumiem ir arvien vairāk. Pieaug saražotās produkcijas apjoms, eksporta īpatsvars saražotajā, palielinās nodarbinātība nozarē, atkal ir redzami ambiciozāki projekti, pamazām atsākas kreditēšana. Tiesa gan, vairākos rādītājos joprojām esam atkrituši atpakaļ par pāris gadiem, tomēr ir arī pozīcijas, kurās ir pārsniegts pirmskrīzes līmenis. Piemēram, preču eksporta apjomam šogad kopumā ir visas iespējas uzrādīt visu laiku augstāko līmeni, pat pārspējot 2008.gada rādītājus, pieaugot par 25% . Par to liecina fakts, ka 2.ceturksnī preču eksporta pieaugums gada griezumā jau sasniedza 30%, pusgadā kopumā – 22%. Ja gada sākumā kāpumu galvenokārt veicināja kokapstrādes nozare, tad nu jau varam vērot pieaugošus eksporta apjomus no daudzām svarīgākajām rūpniecības nozarēm. Pat ja rēķināmies ar iespējamām problēmām Eiropas un pasaules ekonomikās, mūsu uzņēmēji ir būtiski kāpinājuši darba ražīgumu un restrukturizējuši biznesu, uzlabojot savu konkurētspēju,lai visai sekmīgi tiktu galā arī ar to.

Latvijas tautsaimniecības izaugsmi tuvākajos gados virzīs eksports, tāpēc šajā jomā būs jākoordinē valsts un uzņēmēju sadarbība, jāraugās pēc investīcijām un lielākiem projektiem. Svarīgi būtu pievērst uzmanību arī jomām, kas ir saistītas ar rūpniecību (lauksaimniecība, mežizstrāde, u.c.), kā arī uz pārdomātāku importa aizstāšanu jomās, kur tas būtu tikai dabiski. Latvijai ir jākoncentrējas uz klasteru izveidošanu perspektīvākajās nozarēs, lai zem viena liela jumta mērķtiecīgi varētu darboties daudzi līdzīga profila uzņēmumi un tos apkalpojošie pakalpojumi, varētu mērķtiecīgāk apgūt ES un valsts investīcijas, koncentrētāk virzīt izglītību un zinātni.

Izstādei” Ražots Latvijā” ir jākļūst par regulāru un gaidītu notikumu valstī, kas apliecinātu vietējo uzņēmēju varējumu un sniegtu sabiedrībai vēl plašāku informācija par savu darbību. Tā ir vajadzīga arī pašiem uzņēmējiem, lai meklētu sadarbību un kopīgus risinājumus, palielinātu kooperāciju kopējo mērķu sasniegšanai.

Andris Vilks

Radošo ekspertu sindikāts

LR Ministru prezidenta ār rštata padomnieks

http://www.ludzaszeme.lv/news/Balttour2010

http://www.travelnews.lv/?m_id=18311&i_id=5&pub_id=61204

http://leldec.wordpress.com/2010/01/13/pasaules-turisma-gadatirgus/

5) +

6) http://www.kolumbs.lv/index.php?id=2224

http://www.teztour.lv/

http://avio.lv/

7)http://www.airbaltic.lv/public/bagazas_parvadasana.html

2) http://www.braki.lv/lv/no-braku-muzeja-veestures-13071

http://www.gudrinieks.lv/referati/referats/riigas-kalni.html

http://lv.wikipedia.org/wiki/Kategorija:R%C4%ABgas_ezeri

http://www.riga.lv/LV/Channels/About_Riga/History_of_Riga/Stories/Parki/default.htm

http://lv.wikipedia.org/wiki/Veidne:R%C4%ABgas_parki_un_d%C4%81rzi

Join the Conversation