J. Rainis “Jāzeps un viņa brāļi” konspektīva satura izklāsts

8233 0

J. Rainis

“Jāzeps un viņa brāļi”

I cēliens.

Vakars, 100 gadīgais Jēkabs sēž telts priekšā un viņam blakus stāv 17 gadus vecais Jāzeps. Jāzeps stāsta tēvam, ka dienas vidū sapnī nakti redzējis. Viņš stāsta arī, kā brāļi dara viņam pāri, ka tie ienīst Jāzepu par to, ka tas no citas mātes un tēvam vienmēr mīļāks nekā pārējie. Jēkabs to mierina, ka notiks Dieva griba un Jāzeps būs kungs pār saviem brāļiem. Jāzeps aiziet un pie Jēkaba pienāk Juda (Jāzepa brālis). Viņš meklē Jāzepu, jo ta as ir pazaudējis 3 aitas un Juda tagad par to uz viņu dusmojas. Tēvs Jāzepu aizstāv. Brāļi pastāv uz to, ka Jāzeps jāsoda, bet tēvs viņu aizstāv sakot, ka viņš jau vēl mazs un vēl nemaz nav gans. Tad brāļi uzstāj, ka Jāzepam jākļūst par ganu, taču viņš iebilst, jo viņam tas amats riebjas. Brāļi grib Jāzepam sist, bet tas aizstāvas ar nazi, taču tēva pierunāts Jāzeps pēc tam lūdz piedošanu un brāļi arī piedod. Tēvs dod saviem dēliem svētību kā pareģojumu. Brāļi kā par zīmi izlīgumam dod Jāzepam skūpstu, bet Jāzeps izvairās no Levija skūpsta. Tēvs pareģo, ka Jāzeps valdīs pār citiem brāļiem, bet Levijs saka, ka viņš būs cienīga valdīt tiksi tad, kad būs bijis gans. Jāzeps izstāsta savu sapni, ka visi sējuši labības kūlīšus un brāļu kūlīši klanījušies viņa kūlīša priekšā. Brāļi viņu par to nolād. Visi aiziet. Jēkabs atnes Jāzepam un Benjamiņam segas, jo tie gulēs laukā. Naktī Jāzeps redz Raeles parādību, parādās arī tēva un brāļu rēgi, tie visi paklanās Jāzepam 3 reizes. Arī Benjamiņš to redz un iekliedzas. No kliedziena pamostas Jāzepa brāļi un tēvs. Jāzeps izstāsta viņiem parādību. Brāļi nolemj, ka Jāzeps beidzot jāsūta ganos, lai tas nedomā muļķības. Kad brāļi aizgājuši, Jēkabs atvadās no Jāzepa kā uz garu ceļu.

II cēliens.

Jāzeps ganos. Viņš skatās tumšā gravā un šausminās, viņam no tās bail. Jāzeps iemet tumšajā gravā akmentiņu un noskatās kā tas krīt. Brāļi grib nokaut Jāzepu un slepus par to sarunājas. Jāzeps nosēžas uz gravas malas. Atnāk Dina un atnes Jāzepam raibus svārkus un tēva sūtīto svētību. Kad Jāzeps uzvelk svārkus, Dina tam saka , ka tas esot izredzēts. Jāzeps Dinu noskūpsta. Dina tam atklāj, ka tam jāmirst, jo tā grib brāļi. Jāzeps atzīstas Dinai mīlestībā. Dina saka, ka mirs kopā ar viņu, bet Jāzeps grib, lai viņa glābj savu dzīvību, taču Dina ir nolēmusi doties kalnos, lai nomirtu. Dina aizsteidzas, jo nāk brāļi. Brāļi Jāzepu sākumā nepazīst, jo redz tik tā svārkus , nevis seju. Viņi notur to par kādu kungu un metas ceļos, bet, kad saprot, ka tas ir Jāzeps, steigšus ceļas augšā un kļūst nikni. Jāzeps saprot, ka brāļi grib to nokaut. Brāļi sagrābj Jāzepu un sasien. Brāļi apslaka tēva dotos svārkus ar jēra asinīm, lai tēvs domātu, ka Jāzepu saplosījuši zvēri un aizdomas nekristu uz viņiem. Brāļi izlemj mest Jāzepu bedrē ar ērkšķiem un tā arī izdara, bet Jāzeps vēl ir dzīvs. Brāļi to izvelk no bedres un pārdod tirgotājiem, kas brauc garām ceļā uz Ēģipti.

III cēliens.

Ēģipte, Tēbas, Valdnieka pils, Ražas svētki. Jāzeps ir 3

. . .

Join the Conversation