Indrāni

4869 0

Darba fragments:

Rudolfa Blaumaņa darbā „Indrāni” tiek stāstīts par Indrānu saimniecību un par attiecībām starp divām paaudzēm- Indrānu tēvu un māti un viņu dēlu Edvartu un viņa sievu Ievu. Jaunā paaudze gribēja pārņemt „Indrānus” un vadīt tos pēc saviem principiem- no tā radās arī visas domstarpības.

Vienmēr nesaskaņas starp paaudzēm radās tāpēc, ka cilvēku dzīves skatījums atšķiras- jo jaunāks cilvēks, jo nepieņemamāki liekas viņa uzskati vecakajai paaudzei. Katrs cilvēks domā, ka viņa domu gājiens ir tas pareizākais. Indrānu tēvam ļoti svarīgs bija ga arīgais apmierinājums, vairāk pat nekā materiālais.

Katrs mēs dzīvojam, ievērojot savas dzīves vērtības, kas mums ir svarīgākas par jebko citu. Katram mums ir savi mērķi un uzskati. Tāpat mēs katrs dzīves laikā neskaitāmas reizes izvēlamies, kas mums svarīgāks – mērķu sasniegšana vai tomēr savstarpēja cieņa un attiecības. Arī tēvs un dēls Rūdolfa Blaumaņa lugā „Indrāni” izvēlas, ka katram ir svarīgāks un diemžēl izvēles ir atšķirīgas, kas arī noved abus pie paaudžu konflikta.

*Kāda ir ainas tēma? Kādas pārdomas teksts raisa lasītājā?

R.Blaumaņa drāmā “Indrāni” ar vienas ģimenes locekļu traģisko attiecību tēlojumu spilgti parādīts divu atšķirīgu dzīves veidu un morāles principu konflikts, kas raisa drūmas pārdomas par cilvēku patiesajām vērtībām un līdzekļiem, ar kādiem tās tiek iegūtas.

*Kāda ir ainas uzbūve? Kas virza darbību?

Literārā darba saturu veido vienas ģimenes traģisko attiecību tēlojums, kurā spilgti parādīts divu atšķirīgu dzīves veidu un morāles principu konflikts, kuru vidū ir Indrānu tēvs un viņa dēls Edvards. Lugas darbība risinās vienas ģimenes ietvaros un tās pamatā ir konflikts starp veco un jauno paaudzi. Darbību virza cilvēku dažādie raksturi un nespēja saprasties, kā arī dažādi nesapratnes izraisīti notikumi.

Šī drāma pieskaitāma pie izcilākajiem darbiem ne tikai Blaumaņa daiļradē, bet arī visā latviešu literatūrā. “Indrānu” idejiski tematisko saturu veido divu paaudžu konflikts, ko izraisa kapitālisma nostiprināšanās laiku dzīvē.

Visa lugas darbība noris Indrānu mājās. Vecie saimnieki – tēvs un māte – nespēj vairs mājas valdīt un atdod tās dēlam Edvartam, kas kopā ar sievu Ievu nekavējoties pāriet uz jauno saimniekošanas veidu. Indrānos sākas citi laiki – pārmērīgs darbs, skops uzturs, skarba valoda, vispār necienīga izturēšanās ne vien pret strādniekiem, bet arī pret vecajiem Indrāniem. Tēvs protestē, bet velti, jo vara tagad jaunajiem saimniekiem un ar labu tie pārliecināmi nav. Īpaši ass konflikts izceļas, kad Edvarts, lai dabūtu naudu un racionalizētu saimniecību, lika nocirst tēva audzētos un iemīļotos ošus – mājas lepnumu. Rakstnieks uzsver, ka visās sadursmēs uzvar jaunās varas pārstāvji. Vecie Indrāni tiek aizdzīti uz pirtiņu, kur galvenais Edvarta pretcīnītājs – tēvs – nabadzībā un sirdssāpēs mirst.

Vecais Indrāns ir spilgtākais vecā saimnieka tēls, kaut arī zināmā mērā idealizēts. Stipri akcentējot nelielo tuvību, kāda vecajās attieksmēs vēl ir saimniekam ar kalpu, pazudusi tā pareizā īstenības atspoguļojumam nepieciešamā patiesība, ka arī vecais saimnieks ir ekspluatators. Šo jautājumu noskaidrot gan nebija “Indrānu” tiešais uzdevums, taču, nepieskaroties tam nemaz, veco attieksmju raksturojumā paliek robs, z

. . .

Join the Conversation