Desmit Dieva baušļi

885 0

Desmit Dieva baušļi

Un Dieva sacīja visus šos vārdus teikdams:

„Es esmu tas Kungs, tavs Dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no klaušu nama. Tev nebūs citus Dievus turēt manā priekša’

Netaisi sev tēlus vai dievekļus nedz pēc tā, kas ir augšā debesīs, nedz pēc tā, kas ir uz zemes, nedz pēc tā, kas ir ūdenī zem zemes.

Nezemojies to priekšā un nekalpo tam, jo tas Kungs, tavs Dievs, esmu taisnīgs

Dievs, kas tēvu grēkus pie bērniem piemeklē līdz trešajam un ceturtajam augumam

tiem, ka as Mani ienīst,

Un dara žēlastību līdz tūkstošajam augumam tiem, kas Mani mīl un tur manus baušļus.”

Tev nebūs tā Kunga, sava Dieva vārdu nelietīgi valkāt, jo tas Kungs neatstās nesodītu, kas Viņa vārdu nelietīgi valkā.

Piemini Sabata dienu, ka tu to svētī.

Sešas dienas tev būs strādāt un padarīt visus savus darbus.

Bet septītajā dienā ir sabats, tā Kunga, tava Dieva, dusēšana, tad nebūs tev nekāda darba darīt, nedz tev, nedz tavam dēlam, nedz tavai meitai, nedz tavam kalpam, nedz tavai kalponei, nedz tavam lopam, nedz tam svešiniekam, kas ir tavos vārtos.

Jo sešās dienās ir tas Kungs radījis debesis un zemi, jūru un visu, kas tanīs atrodams, un septītajā dienā tas Kungs atdusējās; tāpēc tas Kungs svētīja sabata

dienu, lai tā būtu svēta.

Godini savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi dzīvotu tanī zemē, ko Kungs, tas Dievs, ir tev devis.

Tev nebūs nokaut.

Tev nebūs laulību pārkāpt.

Tev nebūs zagt.

Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāku.

Tev nebūs iekārot sava tuvāka namu.

Tev nebūs iekārot sava tuvāka sievu, nedz viņa kalpu, nedz viņa kalponi, nedz viņa vērsi, nedz viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder.

Dieva baušļi ir Dieva derība, kas ir kā pamats turpmākām attiecībām ar Viņa pakļautībā esošiem cilvēkiem. Manuprāt, šos baušļus nevajadzētu uztvert kā likumus, bet gan kā Dieva pamācības patiesi godīgai un tīrai dzīvei. Līdzīgi kā ar laulībām, tas nedrīkstētu pastāvēt tikai formalitāšu dēļ, to pamatā jābūt mīlestībai un uzticībai, arī šo baušļu ievērošana ir atkarīga vienīgi no mūsu sirdsapziņas. Es esmu kristiete un cenšos vēdīties pēc šiem desmit Dieva baušļiem, taču, pēc manām domām, arī tie, kas nav pilnīgi pārliecināti par savu ticību Dievam, ievērojot vismaz astoņus no šiem baušļiem ir labi cilvēki. Šinī Dieva derībā ar mums nav nekas pārdabisks, visus nolikumus, manuprāt, ir iespējams ievērot.

Pirmais bauslis; citu Dievu aizliegšana Dieva tā kunga priekšā. Bauslis skaidri iedibina cilvēka uzticību, mīlestību un atbildību Dieva priekšā. Viņš izraēļiem aizliedz turēt citus dievus, viņi nevar veltīt sevi citiem dieviem, pat tiek, kas bija palikuši atmiņā no Ēģiptes vai arī tie, ar ko bija sastapušies Kanānā. Dievs ir jāmīl vairāk pat par savu māti, jo Dievs viņu radīja un radīja viņai mani.

Otrais bauslis; tēlu, veidolu aizliegums. Dievs nav vecs vīriņš ar garu, sirmu bārdu. Dievu nedrīkst saistīt ar kādu priekšmetu, parādību. Dievs, manuprāt, nav vienkārši definējams. Viņš ir mums blakus, taču ne jau kā gaiss vai daba. Bībelē ir rakstīts, ka Dievs ir veidojis mūs pēc savas līdzības, tas ir jāuztver kā līdzība domāšanā un jušanā, garīgi nevis fiziski.

Trešais bauslis; aizliegums lietot nepareizi Dieva vārdu. Aizliekta ir, piemēram, Dieva vārda lietošana burot, lādot, kas bija skaidri izteikts mēģinājumā izmantot Dieva vārdu personīgi, saviem nodomiem. Bauslis norāda uz to, ka esot pozitīvās attiecībās ar Kungu (JAHVI), izraēļi bija pasargāti no citu burvestību un lādēšanas ietekmes. Ar šo bausli jāsaprot arī to, ka Dieva vārds ir loto svēts, lai to izmantotu tādā ikdienas frāzē kā „Ak, Dievs!” Arī tas ir uzskatāms kā grēks.

Ceturtais bauslis; sabada ievērošana. Nestrādāt, nedarīt nekādus saspringtus darbus svētdienā, nelikt tos gaurīt arī c

. . .

Join the Conversation