:
:
Aizmirsu paroli  
 
 

Referati iš Grāmatvedība dalyko

[1]  2  3  Tālāk

Darba samaksa un darba algas uzskaite

Apraksts: Apraksts: Kvalifikācijas darbs, kurā teorētiski tiek apskatīts viss, kas saistīts ar darba samaksu. Kvalifikācijas darba vadītāja – Gaida Kalniņa. Darbs novērtēts ļoti izcili. Darbs: Tabulu saraksts 3 Ilustrāciju saraksts...
Saturs: Apraksts: Kvalifikācijas darbs, kurā teorētiski tiek apskatīts viss, kas saistīts ar darba samaksu. Kvalifikācijas darba vadītāja – Gaida Kalniņa. Darbs novērtēts ļoti izcili. Darbs: Tabulu saraksts 3 Ilustrāciju saraksts... Lasīt sīkāk
 
Diplomdarbs, Grāmatvedība

Kvalifikācijas prakses atskaite

Apraksts: Kvalifikācijas prakses atskaite
Saturs: Lai nodrošinātu uzņēmuma izdzīvošanu un sekmīgu funkcionēšanu mūsdienu apstākļos, ir jāprot reāli novērtēt gan pašu uzņēmuma, gan konkurējošo uzņēmumu finansiālos stāvokļus, jo finansiālais stāvoklis ir uzņēmuma... Lasīt sīkāk
 
Cits, Grāmatvedība

Kvalifikācijas prakses atskaite

Apraksts: Kvalifikācijas prakses atskaite
Saturs: Lai nodrošinātu uzņēmuma izdzīvošanu un sekmīgu funkcionēšanu mūsdienu apstākļos, ir jāprot reāli novērtēt gan pašu uzņēmuma, gan konkurējošo uzņēmumu finansiālos stāvokļus, jo finansiālais stāvoklis ir uzņēmuma... Lasīt sīkāk
 
Cits, Grāmatvedība

Darba samaksa un tās uzskaite

Apraksts:
Saturs: 1. DARBA SAMAKSAS VEIDI 1.1. Darba samaksas vispārējs raksturojums Atalgot darbu var dažādi, pielietojot gan dažādus kritērijus, gan aprēķināšanas metodes. Dažādu darba samaksas veidu, principu un kritēriju kopumu, aprēķināšanas... Lasīt sīkāk
 
Diplomdarbs, Grāmatvedība

Ienākuma nodokļa aprēķināšana

Apraksts: Jebkura persona, kas gūst ienākumus valstī, ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa vai uzņēmuma ienākuma nodokļa maksātāja. Tāpat kā par citiem nodokļiem, ienākumus gūstošie censoņi ir nevisai priecīgi par kārtējo maksājumu budžetā,...
Saturs: Satura rādītājs. Ievads……………………………………………………………. Latvijas Republikas nodokļu sistēma……………………………. Uzņēmuma ienākuma nodokļa raksturojums……………………. Nodokļa... Lasīt sīkāk
 
Referāts, Grāmatvedība

Likviditātes un maksātspējas rādītāji un to analīze

Apraksts: Viens no svarīgākiem kriterijiem uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtēšanā ir maksātspēja. Var izdalīt ilgtermiņa un tekošo maksātspēju. Ilgtermiņa nozīmē uzņēmuma spēja norēķināties par savām ilgtermiņa saistībām. Spēju...
Saturs: LIKVIDITĀTES UN MAKSĀTSPĒJAS RĀDĪTĀJI UN TO ANALĪZE. Viens no svarīgākiem kriterijiem uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtēšanā ir maksātspēja. Var izdalīt ilgtermiņa un tekošo maksātspēju. Ilgtermiņa nozīmē uzņēmuma... Lasīt sīkāk
 
Referāts, Grāmatvedība

Pašizmaksas kalkulācija

Apraksts: Šajā darbā tiek apskatīts, kas ir pašizmaksa, tās aprēķina metodes un doti konkrēti piemēri pašizmaksas aprēķiniem. Pašizmaksas aprēķiniem mūsdienu uzņēmējdarbībā ir liela nozīme. Pašizmaksa ir galvenais lielums, kas tiek izmantots...
Saturs: Anotācija Darbs ir izstrādāts priekšmetā ”Uzņēmējdarbības ekonomika” un tā tēma ir pašizmaksas kalkulācijas metodes. Šajā darbā tiek apskatīts, kas ir pašizmaksa, tās aprēķina metodes un doti konkrēti piemēri... Lasīt sīkāk
 
Kursa darbs, Grāmatvedība

Grāmatvedības kontu plāns, to nozīme un uzdevumi

Apraksts: Bilances konti: ilgtermiņa ieguldījumi, apgrozāmie līdzekļi, paškapitāls, uzkrājumi, kreditori. Operāciju konti: ieņēmumi no uzņēmuma saimnieciskās darbības, saimnieciskās darbības izdevumi, dažādi ieņēmumi un izdevumi, peļņa un...
Saturs: Satura rādītājs ... Lasīt sīkāk
 
Kursa darbs, Grāmatvedība

Firmas piedāvājumu ietekmējošie faktori

Apraksts: Ekonomisko darbību ietekmējošie faktori, piedāvājums un to ietekmējošie faktori uzņēmējdarbībā, konkrētas SIA darbības raksturojums u.c.
Saturs: Saturs Firmas piedāvājumu ietekmējošie faktori. Ievads 1. Ekonomisko darbību ietekmējošie faktori 2. Piedāvājums un to ietekmējošie faktori uzņēmējdarbībā: 1.1 raћoљanas resursi, 1.2 tehniskais progress, 1.3 klimatiskie... Lasīt sīkāk
 
Referāts, Grāmatvedība

Budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācij

Apraksts: Klasifikācijas nozīme un būtība, valsts budžeta ieņēmumi, valsts budžeta izdevumu struktūra.
Saturs: Saturs. Ievads. 3. 1. Klasifikācijas nozīme un būtība. 4. 2. Valsts... Lasīt sīkāk
 
Kursa darbs, Grāmatvedība

Finansu grāmatvedība pašvaldības uzņēmumā

Apraksts: Grāmatvedība ir plānveida pilnīgi un sistemātiska sakārtota uzņēmuma visu saimniecisko operāciju reģistrācija uz attaisnojuma dokumenta pamata.
Saturs: Grāmatvedība. Grāmatvedība ir plānveida pilnīgi un sistemātiska sakārtota uzņēmuma visu saimniecisko operāciju reģistrācija uz attaisnojuma dokumenta pamata. Ilgtermiņa ieguldījumi. 1. Ilgtermiņa ieguldījumi ir ieguldījumi... Lasīt sīkāk
 
Referāts, Grāmatvedība

Lēmuma pieņemšana reklāmas jautājumos

Apraksts: Reklāma ir komunikatīvo sakaru izpausmes ar zināmu personu vai organizāciju sniegtā informācijas izplatīšanas maksas līdzekļu starpniecību. Attīstīta tirgus zemes reklāmai tērē aizvien milzīgākus līdzekļus. Reklāma atšķiras pēc...
Saturs: LĒMUMA PIEŅEMŠANA REKLĀMAS JAUTĀJUMOS • Reklāmas būtība, veidi un mērķi Reklāma ir komunikatīvo sakaru izpausmes ar zināmu personu vai organizāciju sniegtā informācijas izplatīšanas maksas līdzekļu starpniecību. Attīstīta... Lasīt sīkāk
 
Konspekts, Grāmatvedība

Nodokļi un nodevas uzņēmumā

Apraksts: Nodokļu izcelšanās vēsture ir tik pat sena, cik veca ir civilizācija. Jau verdzības un feodālajā iekārtā pastāvēja naturāla nodevu maksāšana un klaušas, kas arī bija obligāti jāpilda. Vēlākajā sabiedrības attīstības posmā, kad...
Saturs: Nodokļu rašanās. “Šajā pasaulē nekas nav noteikts, izņemot nāvi un nodokļus!” (Bendžamis Frnklins). Nodokļu izcelšanās vēsture ir tik pat sena, cik veca ir civilizācija. Jau verdzības un feodālajā iekārtā pastāvēja... Lasīt sīkāk
 
Referāts, Grāmatvedība

Darba algas aprēķins

Apraksts: Darba uzdevums: 1. Izmantojot elektroniskās tabulas MICROSOFT EXCEL, izstrādāt programmu algas aprēķinam. Izpildīt algas aprēķinu kāda uzņēmuma darbiniekiem gada 1. ceturksnim, ja zināms, ka uzņēmumā strādā 30 darbinieku; 2. Izveidot...
Saturs: Darba uzdevums: 1. Izmantojot elektroniskās tabulas MICROSOFT EXCEL, izstrādāt programmu algas aprēķinam. Izpildīt algas aprēķinu kāda uzņēmuma darbiniekiem gada 1. ceturksnim, ja zināms, ka uzņēmumā strādā 30 darbinieku; 2. Izveidot... Lasīt sīkāk
 
Cits, Grāmatvedība

Nodokļu sistēmas salīdzināšana Baltijas valstīs

Apraksts: Šo tematu esmu izvēlējies, jo, manuprāt, ir nepieciešams iegūt plašākas zināšanas par nodokļu sistēmu ne tikai Latvijas Republikā, bet arī citās valstīs. Interesanti salīdzināt kā veidojas valsts budžeti tepat kaimiņos, kādas ir...
Saturs: Saturs Saturs 1 Ievads 2 1. NODOKĻU SISTĒMA LATVIJĀ 4 1.1. LR nodokļu maksātāji un to pienākumi 4 1.1.1. Nodokļu maksātāju pienākumi 5 1.2. LR noteiktie nodokļi 8 1.3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 8 1.4. Uzņēmumu ienākuma... Lasīt sīkāk
 
Kursa darbs, Grāmatvedība

[1]  2  3  Tālāk