Termometri

587 0

Termometri

Ierīce gaisa, ūdens, augsnes, gāzes, cietvielu u.c vielu temperatūras mērīšanai.

Šķidruma termometrs. Tas ir visizplatītākais termometrs. Tur mēra šķidruma izplešanos (tilpuma maiņu). Temperatūras mērīšanai termometros izmanto šķidruma izplešanos. Šķidrums iepildīts nelielā rezervuārā. Šķīduma stabiņš var virzīties augšup un lejup pa tievu caurulīti, kurai ir pierīkota temperatūras skala. Parasti termometros izmanto iekrāsotu etilspirtu vai dzīvsudrabu. Normālā temperatūrā vairākums šķidrumu izplešas, vai saraujas aptuveni tā, pat kā cietvielas. Ūdens ir īpašs- tas saraujas, temperatūrai paaugstinoties no 0 līdz 4ºC, jo mainās ūdens struktūra.

Bimetāla te ermometrs. Sastāv no divu dažādu metālu vienāda garuma plāksnītēm, kas savienotas kopā. Tā kā dažādiem metāliem termiskās izplešanās koeficients ir dažāds, mainoties temperatūrai, plāksnītes izliecas. Izliekums ir atkarīgs no temperatūras un to var viegli mērīt. Mirkšķinošajos automobiļu lukturos izmanto bimetāla plāksnītes, kas sastāv no diviem metāliem ar atšķirīgu izplešanos. Kad gaisma ir ieslēgta, plāksnīte sakarst un saliecās, pārtraucot gaismas ķēdi, kas to sildīja. Tad plāksnīte atdziest, iztaisnojas un atkal ieslēdz strāvas lukturu ķēdi.

Gāzes (un kondensācijas) termometri. Tur mēra gāzes spiedienu (noslēgtā tilpumā), mainoties temperatūrai. Šos sauc arī par manometriskajiem termometriem, jo temperatūru tur nolasa no manometra. Kondensācijas termometrs no gāzes termometra atšķiras ar to, ka tur ir gaistošs šķidrums līdzsvarā ar savu tvaiku, un, mainoties temperatūrai, tas iztvaiko un kondensējas, mainot savu tilpumu. Gāzes spiediens rodas molekulām saskaroties ar trauka sieniņām. Ja temperatūra paaugstinās, sadursme kļūst spēcīgāka un spiediens paaugstinās. Gāzes var saspiest daudz vieglāk nekā šķidrumus vai cietvielas, jo starp to daļiņām ir vairāk brīvas telpas. Vairākums gāzu izplešas par kādu noteiktu daļu sākotnējā tilpuma, reaģējot uz katru temperatūras izmaiņas grādu. Zemes atmosfēra gan sasilst, gan atdziest. Karstais gaiss ceļas augšup, jo tā blīvums ir mazāks nekā aukstam gaisam. Absolūtā temperatūras paaugstināšana divkārt noteiktā spiedienā palielina arī gāzes tilpumu.

Pretestības termometrs. Šeit mēra kāda materiāla elektriskās pretestības izmaiņas. Materiāls parasti ir kāds metāls (varš vai platīns) vai pusvadītājs. Palielinoties temperatūrai par 1ºC dažādas cietas vielas izplešas dažādi. Viens kilometrs dzelzceļu sliežu pēc straujām gaisa temperatūras maiņām izplešas līdz 50 cm garumam, lai sliedes nesamestos, tika izveidoti noteikti attālumi sliežu savienojumos.

Termoelements (termopāris). Mēra divu sametinātu metālu termoelektriskā EDS maiņu.. Ar šādiem termometriem tiek mērīti dažādi ļoti karsti stāvokļi, kurus nav iespējams izmērīt ar parasto termometru.

Pirometrs. Tur mēra siltuma starojumu (un gaismas starojumu), kas nāk no mērāmā ķermeņa. Šeit par termometrisko vielu iespējams lietot arī pašu mērāmo vielu, tikai jāzina tās melnuma pakāpe.

Medicīniskais termometrs to izmanto medicīnā cilvēka ķermeņa temperatūras mērīšanai. Medicīniskajā termometrā izmanto dzīvsudraba izplešanos, t° paaugstinoties, bez tam līdz noteiktam līmenim pacēlies dzīvsudrabs nenokrītas bez ārēja grūdiena. medicīniskā skala graduēta no 34 līdz 42°, katra iedala 0,1°.

Join the Conversation