:
:
Aizmirsu paroli  
 
 
 

Darbs:

maiņa – tas ir šifrs, kuru izmantojot, atsevišķas ziņojumu daļas (burtus, vārdus) tiek nomainītas ar kaut kādiem citiem burtiem, skaitļiem, simboliem.
Maiņas tabula sarežģītai tarabaras gramatikai
B C Č D F G Ģ H K Ķ L Ļ
L Ņ T V Ž Z R Š S M B D

M N Ņ P R S Š T V Z Ž
Ķ P C N Ģ K H Č Ļ G F

Dotās stundas praktiskais uzdevums sevī iekļauj:
• skolotāju piedāvāto vārdu atšifrēšana;
Piemēram:
1.) BAUSK
2.) ĻĒĢOČ
3.) ĢEIGIPĀJUĶK
4.) NAGĪKEK
5.) PUĶUĢK
6.) PEĻIEPĀVĪLA
7.) ĻESČOGK
8.) SOPKČAPČE
• skolēna paša šifrēta ziņojuma sastādīšana;
• ziņojuma atšifrēšana, kas saņemta no cita skolēna.
Metodiskie norādījumi stundai:
Uzdrukāt stundas elektronisku konspektu failā „kriptografija.doc”, turpat izpildīt praktiskos uzdevumus, stundas beigās var apspriest kontroldarba rezultātus, izskatīt visbiežāk sastopamās kļūdas.

9.pielikums
8.stunda. Maiņas šifri. Sarežģītā litoreja.

Sarežģītā litoreja – tas ir šifrs, ar ko nācās sastapties Anatolija Ribakova grāmatas „Kortiks” varoņiem. Mēģinot atminēt jūras kortika noslēpumu, kurā atradās šifrēts ziņojums, grāmatas varoņi nopietni ķeras pie seno ieroču un šifru izpētes. Tas noved pie senās Krievijas šifra – litorejas.
Litoreja – maiņas šifrs, ko izmanto senajā krievu literatūrā. Litorejai ir divi veidi – vienkāršā un gudrā. Gudro litoreju sauc arī par sarežģīto litoreju.
Vienkāršā litoreja – tas ir tarabaras valodas šifra uzlabojums. Izmantojot šo šifra veidu visi alfabēta burti tiek pierakstīti divās rindās. Ja tekstā gadās burts, kurš ierakstīts augšējā rindā, tad tas tika nomainīts ar atbilstošu burtu no apakšējās rindas. Ja teksta burts atradās apakšējā rindā, tad tas savukārt tika nomainīts ar burtu no augšējās rindas.
Vienkāršās litorejas maiņas tabula
A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ
L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž

Sarežģītā litoreja – tas ir daudz sarežģītāks šifrs. Izmantojot šo šifra veidu visi alfabēta burti tiek sadalīti trijās vienādās grupās. Krievu alfabēta katrā grupā atradīsies vienpadsmit burtu. Pirmie vienpadsmit burtu tiek apzīmēti ar punktiem. Pirmais punkts – viens punkts, otrs burts – divi punkti, utt. Otrā grupa tiek apzīmēta ar svītriņām. Trešā grupa apzīmējas ar aplīšiem. Apzīmējumi tiek rakstīti stabiņu veidā. Cik aiļu ir pierakstā ar sarežģīto litoreju, tik arī ir pierakstītu burtu.
Sarežģītās litorejas maiņas tabula. (sk.pielikums tab.)
Dotās stundas praktiskais uzdevums iekļauj:
• skolotājas piedāvātās kriptogrammas atšifrējumu;
Piemēram:
1.) V A D Ī T Ā J S
о ● ● ▬ о ● ▬ о
о ● ▬ о ● ▬ о
о ● ▬ о ▬ о
о ● о ▬ о
о ● о
о ● о
о
о
о

2.) A N O T Ā C I J A
● ▬ о о ● ● ▬ ▬ ●
▬ о ● ● ▬ ▬
▬ о ● ▬
▬ о ● ▬
▬ о
▬ о

3.) E T A L O N S
● о ● ▬ о ▬ о
● о ▬ ▬ о
● о ▬ ▬ о
● о ▬ ▬ о
● о ▬ ▬
● о ▬ ▬
● ▬ ▬
• izmantojot vienkāršās litorejas šifru, nošifrēt skolas mācību priekšmetu nosaukumus;
• radošais uzdevums, piemēram, šifrētas vizītkartes izveidošana. (Izmantojot sarežģītās litorejas veidu). Vizītkartē uzrādīt vārdu, uzvārdu, adresi.
Metodiskie norādījumi stundai.
Uzdrukāt stundas konspektu elektroniskā veidā failā „kriptografija.doc”, turpat izpildīt
visus praktiskos uzdevumus. Izpildot uzdevumus, būtu labi ņemt vērā tēmas „Tabulas izveidošana MSWord”, ja skolēnam nav pazīstama šī tēma, tad var piedāvāt izpildīt uzdevumu MSPaint, bet pēc tam pārnest to uz failu „kriptografija.doc”.

10.pielikums
9.stunda. Šifru maiņa. Vienkāršā šifru maiņa.
Stundas mērķi:
• izveidot priekšstatu par šifrēšanas veidu ar maiņas tabulas palīdzību;
• iemācīt atpazīt maiņas šifra veidu pēc kriptogrammas veida.
Pēdējā mācību stundā, kur apskatījām tēmu „Maiņas šifri”, skolēni iepazīstas ar vienkāršās maiņas šifru. Dotās metodes būtība ir – ziņojuma visu burtu maiņa ar atbilstošiem tiem divciparu cipariem.
Maiņas šifrs – tas ir, katra simbola nomaiņa tekstā ar jebkuru citu simbolu ievērojot noteiktus noteikumus. Vienkāršās maiņas šifrs – visus burtus ziņojuma tekstā nomaina cipari.
Šifrējot atklātu tekstu un kriptogrammas atšifrēšanai izmanto ciparus no 0 līdz 32 lielajiem burtiem un cipari no 33 līdz 65 krievu drukātiem burtiem. Pie tam, pirmajiem desmit lieliem burtiem tiek izmantotas kombinācijas 00,01, 02, 03 utt.
Šifrējot katrs burts tiek nomainīts ar atbilstošu tam skaitli. Visi skaitļi tiek pierakstīti vienā rindiņā bez atstarpēm. Šifrējot, katram divciparu skaitlim tiek likti atbilstoši latviešu alfabēta burti.
Maiņas tabula.
A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

a ā b c č d e ē f g ģ h i ī j k ķ
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
l ļ m n ņ o p r s š t u ū v z ž
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Dotās stundas praktiskais uzdevums sevī iekļauj:
• saņemtās vēstules atšifrējumu;
Piemēram:
„Kravu nosūtījām ar lidmašīnu Sagaidiet trešdien aģentu dzeltenās kurpēs”
• saņemtās vēstules šifrētas atbildes sastādīšana;
• izcilo cilvēku izteikumu atšifrēšana.
Piemēram:
1.) 20 39_ 47 33 61_ 53 33 61 38 33_ 45 57_ 60 33 58_ 58 63 33 57 46 42 34 48 33 45 58, 35 39 60_42 33 53_36 45 50 63 40 48 58.
(”Ne jau nauda ir tas svarīgākais dzīvē, bet gan cilvēks” H.V Bičers)
2.) 27 61 57 45 39 58_56 45 39_58 33 63 33 58_38 64 46 63 46 35 33 58. 27 61 57 45 39 58_56 45 39_60 34 58. 27 61 57 45 39 58.
(”Turies pie savas dzīvības. Turies pie tās. Turies” Meja Andželo
3.) 05 55 38_36 45 50 63 40 48 45 39 52_53 55_58 39 63 45 58_50 33 35 34 48 55. 17 33 45 36 45 48_42 57 62 60 45_60 33 58_53 34 48 33 58
(”Dod cilvēkiem no sevis labāko. Lai cik grūti tas nākas ”Māte Terēze)
Metodiskie norādījumi stundai:
Uzdrukāt stundas konspektu elektroniskā veidā failā „kriptografija.doc”,, bet pēc tam izpildīt praktiskos uzdevumus. Kā parāda metodiskā prakse, dotajās praktiskajās stundās nav jēgas izgudrot katram skolēnam personālu vingrinājumu. Visi skolēni pilda vienādus uzdevumus. Kas ātrāk tos izpilda, nopelna vērtējuma kredītpunktus, kā arī vieglāk ir pārbaudīt atšifrējuma vai šifra pareizību, kad skolēni apmainās ar izpildītiem uzdevumiem.

11.pielikums
10. stunda. Pārvietošanas šifri. Vienkāršās pārvietošanas šifri.

Līdz šodienai mums darīšana bija tikai ar maiņas šifriem. Šodien mēs iepazīsimies ar vienkāršo pārvietošanas šifru. Šo šifru var saukt par anagrammas izveidošanu pēc noteiktiem noteikumiem. Vienkāršās pārvietošanas šifru var izmantot kā atslēgu kādā konkrētā ievietošanā. Ievietošana var būt izstrādāta, gan ievērojot noteiktas likumsakarības, gan arī pilnīgi patvaļīgi.
Pārvietošanas šifrs – tas ir šifrs, kas pārveidošanas rezultātā maina tikai atklātā teksta simbolu secības kārtību, bet pašus šifrus nemaina.
Ievietošana - tabula, kuras augšējā rindā atrodas atklātā teksta simbolu numuri, bet apakšējā rindā – simbolu numuri, kuri tiks izvietoti kriptogrammā.
Vienkāršās pārvietošanas šifrus izmanto kā atslēgu kādā konkrētā ievietošanā. Ievietošanu var izstrādāt kā pēc noteiktiem noteikumiem, tā arī pilnīgi pavaļīgi.
Piemēram, pārvietošana, kas noteikta ar noteikumu: „Katrs pāra un nepāra simbols mainās vietām” izskatīsies šādi: pirmā simbola vietā tiek rakstīts otrais simbols, otrā simbola vietā – pirmais, trešā vietā – ceturtais, ceturtā vietā – trešais, utt. Pārvietošanas šifru, kas izmanto ielikšanu (ieliktni) un veidots ir brīvā formā, tiek saukts par anagrammu.
Dotās stundas praktiskais uzdevums sevī ietver:
• skolotāja piedāvātā teksta šifrēšana izmantojot uzdoto ieliktni.
Piemēram:
1.) Ir dota sekojoša ievietošana.
1 2 3 4 5 6
3 4 5 6 1 2
Nošifrējiet ar tā palīdzību sekojošus vārdus:
a) F O K U S S
b) D I Ž E N S
c) G A L Ē J S
d) N A Ģ E NE
• teksta atšifrēšanu izmantojot doto ievietošanu.
Piemēram:
1.) Ir dota sekojoša ievietošana.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 4 6 8 1 3 5 7 9
Atšifrējiet ar tā palīdzību sekojošas kriptogrammas:
a) U O R F A T G Ā S (autogrāfs)
b) Ģ T C J A I Ā I A (aģitācija)
c) D N V D Ū E S A S (ūdensvads)
d) V R U I Z I B L S (zvirbulis)
Lai atšifrētu, vārdos ir nepieciešams izvietot burtus atbilstoši kārtībai tabulā: pirmais burts šifrētā vārdā tiek ierakstīts otrajā pozīcijā atšifrētajā vārdā, otrais burts šifrētā vārdā tiek ierakstīts atšifrētā vārda ceturtajā pozīcijā utt., saskaņā ar ievietošanas tabulu.

2.) Ir dota sekojoša ievietošana:
1 2 3 4 5 6 ...
2 1 4 3 6 5 ...

Atšifrējiet ar tā palīdzību sekojošas kriptogrammas:
a) U K A K N I S I (kukainis)
b) A M T N J O M U S (mantojums)
c) O M E D Ē L A Š A N (modelēšana)
d) E M S I A T Ī R A B (meistarība)
Metodiskie norādījumi stundai:
Uzdrukāt stundas konspektu elektroniskā veidā failā kriptografija.doc, turpat izpildīt arī praktisko uzdevumu.


12.pielikums
11. stunda. Kontroldarbs.
Uzdevums 1.
Nosakiet šifra veidu izmantojot tabulas, atšifrējiet kriptogrammas (Rīgas pilsētas ielas).
1.) ČEĢLAČAS (TĒRBATAS) tarabaras gramatika
2.) BĀTNBĒHA (LĀČPLĒŠA)tarabaras gramatika
3.) OJŪĒCLĪH (DZIRNAVU)vienkāršā litoreja
4.) AVOTU sarežģītā litoreja
● о о о о
о о о
о о о
о о о
о о о
о о о
о о
о
о

5.) REĢČĢŪVEK (ĢERTRŪDES)tarabaras gramatika
6.) 23 40 57 53 33 63 33 58 vienkāršās maiņas šifri
7.) MĒHĢŪCŪPŽH(BRUŅINIEKU) vienkāršā litoreja
8.) ĶAČĪKA (MATĪSA) tarabaras gramatika
Uzdevums 2.
Nedaudz vēstures
1. Kurā gadsimtā Krievijā sāka veidoties tarabaras valoda?
А) 18.gadsimata vidū
В) 15.gadsimta sākumā
С) 14.gadsimta vidū
2. Kāds šifrs ir nemainīgs tarabaras valodā?
А) gudrā litoreja
В) vienkāršā litoreja
С) vienkāršās maiņas šifrs.
3. Kādiem mērķiem Krievijā tika izmantota sarežģītā tarabaras gramatika?
А) lai


Atpakaļ  1 ... 6  7  8  9  10  11  [12]  13  14  Tālāk