:
:
Aizmirsu paroli  
 
 
 

Darbs:

maiņa – tas ir šifrs, kuru izmantojot, atsevišķas ziņojumu daļas (burtus, vārdus) tiek nomainītas ar kaut kādiem citiem burtiem, skaitļiem, simboliem.
Maiņas tabula sarežģītai tarabaras gramatikai
B C Č D F G Ģ H K Ķ L Ļ
L Ņ T V Ž Z R Š S M B D

M N Ņ P R S Š T V Z Ž
Ķ P C N Ģ K H Č Ļ G F

Dotās stundas praktiskais uzdevums sevī iekļauj:
• skolotāju piedāvāto vārdu atšifrēšana;
Piemēram:
1.) BAUSK
2.) ĻĒĢOČ
3.) ĢEIGIPĀJUĶK
4.) NAGĪKEK
5.) PUĶUĢK
6.) PEĻIEPĀVĪLA
7.) ĻESČOGK
8.) SOPKČAPČE
• skolēna paša šifrēta ziņojuma sastādīšana;
• ziņojuma atšifrēšana, kas saņemta no cita skolēna.
Metodiskie norādījumi stundai:
Uzdrukāt stundas elektronisku konspektu failā „kriptografija.doc”, turpat izpildīt praktiskos uzdevumus, stundas beigās var apspriest kontroldarba rezultātus, izskatīt visbiežāk sastopamās kļūdas.

9.pielikums
8.stunda. Maiņas šifri. Sarežģītā litoreja.

Sarežģītā litoreja – tas ir šifrs, ar ko nācās sastapties Anatolija Ribakova grāmatas „Kortiks” varoņiem. Mēģinot atminēt jūras kortika noslēpumu, kurā atradās šifrēts ziņojums, grāmatas varoņi nopietni ķeras pie seno ieroču un šifru izpētes. Tas noved pie senās Krievijas šifra – litorejas.
Litoreja – maiņas šifrs, ko izmanto senajā krievu literatūrā. Litorejai ir divi veidi – vienkāršā un gudrā. Gudro litoreju sauc arī par sarežģīto litoreju.
Vienkāršā litoreja – tas ir tarabaras valodas šifra uzlabojums. Izmantojot šo šifra veidu visi alfabēta burti tiek pierakstīti divās rindās. Ja tekstā gadās burts, kurš ierakstīts augšējā rindā, tad tas tika nomainīts ar atbilstošu burtu no apakšējās rindas. Ja teksta burts atradās apakšējā rindā, tad tas savukārt tika nomainīts ar burtu no augšējās rindas.
Vienkāršās litorejas maiņas tabula
A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ
L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž

Sarežģītā litoreja – tas ir daudz sarežģītāks šifrs. Izmantojot šo šifra veidu visi alfabēta burti tiek sadalīti trijās vienādās grupās. Krievu alfabēta katrā grupā atradīsies vienpadsmit burtu. Pirmie vienpadsmit burtu tiek apzīmēti ar punktiem. Pirmais punkts – viens punkts, otrs burts – divi punkti, utt. Otrā grupa tiek apzīmēta ar svītriņām. Trešā grupa apzīmējas ar aplīšiem. Apzīmējumi tiek rakstīti stabiņu veidā. Cik aiļu ir pierakstā ar sarežģīto litoreju, tik arī ir pierakstītu burtu.
Sarežģītās litorejas maiņas tabula. (sk.pielikums tab.)
Dotās stundas praktiskais uzdevums iekļauj:
• skolotājas piedāvātās kriptogrammas atšifrējumu;
Piemēram:
1.) V A D Ī T Ā J S
о ● ● ▬ о ● ▬ о
о ● ▬ о ● ▬ о
о ● ▬ о ▬ о
о ● о ▬ о
о ● о
о ● о
о
о
о

2.) A N O T Ā C I J A
● ▬ о о ● ● ▬ ▬ ●
▬ о ● ● ▬ ▬
▬ о ● ▬
▬ о ● ▬
▬ о
▬ о

3.) E T A L O N S
● о ● ▬ о ▬ о
● о ▬ ▬ о
● о ▬ ▬ о
● о ▬ ▬ о
● о ▬ ▬
● о ▬ ▬
● ▬ ▬
• izmantojot vienkāršās litorejas šifru, nošifrēt skolas mācību priekšmetu nosaukumus;
• radošais uzdevums, piemēram, šifrētas vizītkartes izveidošana. (Izmantojot sarežģītās litorejas veidu). Vizītkartē uzrādīt vārdu, uzvārdu, adresi.
Metodiskie norādījumi stundai.
Uzdrukāt stundas konspektu elektroniskā veidā failā „kriptografija.doc”, turpat izpildīt
visus praktiskos uzdevumus. Izpildot uzdevumus, būtu labi ņemt vērā tēmas „Tabulas izveidošana MSWord”, ja skolēnam nav pazīstama šī tēma, tad var piedāvāt izpildīt uzdevumu MSPaint, bet pēc tam pārnest to uz failu „kriptografija.doc”.

10.pielikums
9.stunda. Šifru maiņa. Vienkāršā šifru maiņa.
Stundas mērķi:
• izveidot priekšstatu par šifrēšanas veidu ar maiņas tabulas palīdzību;
• iemācīt atpazīt maiņas šifra veidu pēc kriptogrammas veida.
Pēdējā mācību stundā, kur apskatījām tēmu „Maiņas šifri”, skolēni iepazīstas ar vienkāršās maiņas šifru. Dotās metodes būtība ir – ziņojuma visu burtu maiņa ar atbilstošiem tiem divciparu cipariem.
Maiņas šifrs – tas ir, katra simbola nomaiņa tekstā ar jebkuru citu simbolu ievērojot noteiktus noteikumus. Vienkāršās maiņas šifrs – visus burtus ziņojuma tekstā nomaina cipari.
Šifrējot atklātu tekstu un kriptogrammas atšifrēšanai izmanto ciparus no 0 līdz 32 lielajiem burtiem un cipari no 33 līdz 65 krievu drukātiem burtiem. Pie tam, pirmajiem desmit lieliem burtiem tiek izmantotas kombinācijas 00,01, 02, 03 utt.
Šifrējot katrs burts tiek nomainīts ar atbilstošu tam skaitli. Visi skaitļi tiek pierakstīti vienā rindiņā bez atstarpēm. Šifrējot, katram divciparu skaitlim tiek likti atbilstoši latviešu alfabēta burti.
Maiņas tabula.
A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

a ā b c č d e ē f g ģ h i ī j k ķ
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
l ļ m n ņ o p r s š t u ū v z ž
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Dotās stundas praktiskais uzdevums sevī iekļauj:
• saņemtās vēstules atšifrējumu;
Piemēram:
„Kravu nosūtījām ar lidmašīnu Sagaidiet trešdien aģentu dzeltenās kurpēs”
• saņemtās vēstules šifrētas atbildes sastādīšana;
• izcilo cilvēku izteikumu atšifrēšana.
Piemēram:
1.) 20 39_ 47 33 61_ 53 33 61 38 33_ 45 57_ 60 33 58_ 58 63 33 57 46 42 34 48 33 45 58, 35 39 60_42 33 53_36 45 50 63 40 48 58.
(”Ne jau nauda ir tas svarīgākais dzīvē, bet gan cilvēks” H.V Bičers)
2.) 27 61 57 45 39 58_56 45 39_58 33 63 33 58_38 64 46 63 46 35 33 58. 27 61 57 45 39 58_56 45 39_60 34 58. 27 61 57 45 39 58.
(”Turies pie savas dzīvības. Turies pie tās. Turies” Meja Andželo
3.) 05 55 38_36 45 50 63 40 48 45 39 52_53 55_58 39 63 45 58_50 33 35 34 48 55. 17 33 45 36 45 48_42 57 62 60 45_60 33 58_53 34 48 33 58
(”Dod cilvēkiem no sevis labāko. Lai cik grūti tas nākas ”Māte Terēze)
Metodiskie norādījumi stundai:
Uzdrukāt stundas konspektu elektroniskā veidā failā „kriptografija.doc”,, bet pēc tam izpildīt praktiskos uzdevumus. Kā parāda metodiskā prakse, dotajās praktiskajās stundās nav jēgas izgudrot katram skolēnam personālu vingrinājumu. Visi skolēni pilda vienādus uzdevumus. Kas ātrāk tos izpilda, nopelna vērtējuma kredītpunktus, kā arī vieglāk ir pārbaudīt atšifrējuma vai šifra pareizību, kad skolēni apmainās ar izpildītiem uzdevumiem.

11.pielikums
10. stunda. Pārvietošanas šifri. Vienkāršās pārvietošanas šifri.

Līdz šodienai mums darīšana bija tikai ar maiņas šifriem. Šodien mēs iepazīsimies ar vienkāršo pārvietošanas šifru. Šo šifru var saukt par anagrammas izveidošanu pēc noteiktiem noteikumiem. Vienkāršās pārvietošanas šifru var izmantot kā atslēgu kādā konkrētā ievietošanā. Ievietošana var būt izstrādāta, gan ievērojot noteiktas likumsakarības, gan arī pilnīgi patvaļīgi.
Pārvietošanas šifrs – tas ir šifrs, kas pārveidošanas rezultātā maina tikai atklātā teksta simbolu secības kārtību, bet pašus šifrus nemaina.
Ievietošana - tabula, kuras augšējā rindā atrodas atklātā teksta simbolu numuri, bet apakšējā rindā – simbolu numuri, kuri tiks izvietoti kriptogrammā.
Vienkāršās pārvietošanas šifrus izmanto kā atslēgu kādā konkrētā ievietošanā. Ievietošanu var izstrādāt kā pēc noteiktiem noteikumiem, tā arī pilnīgi pavaļīgi.
Piemēram, pārvietošana, kas noteikta ar noteikumu: „Katrs pāra un nepāra simbols mainās vietām” izskatīsies šādi: pirmā simbola vietā tiek rakstīts otrais simbols, otrā simbola vietā – pirmais, trešā vietā – ceturtais, ceturtā vietā – trešais, utt. Pārvietošanas šifru, kas izmanto ielikšanu (ieliktni) un veidots ir brīvā formā, tiek saukts par anagrammu.
Dotās stundas praktiskais uzdevums sevī ietver:
• skolotāja piedāvātā teksta šifrēšana izmantojot uzdoto ieliktni.
Piemēram:
1.) Ir dota sekojoša ievietošana.
1 2 3 4 5 6
3 4 5 6 1 2
Nošifrējiet ar tā palīdzību sekojošus vārdus:
a) F O K U S S
b) D I Ž E N S
c) G A L Ē J S
d) N A Ģ E NE
• teksta atšifrēšanu izmantojot doto ievietošanu.
Piemēram:
1.) Ir dota sekojoša ievietošana.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 4 6 8 1 3 5 7 9
Atšifrējiet ar tā palīdzību sekojošas kriptogrammas:
a) U O R F A T G Ā S (autogrāfs)
b) Ģ T C J A I Ā I A (aģitācija)
c) D N V D Ū E S A S (ūdensvads)
d) V R U I Z I B L S (zvirbulis)
Lai atšifrētu, vārdos ir nepieciešams izvietot burtus atbilstoši kārtībai tabulā: pirmais burts šifrētā vārdā tiek ierakstīts otrajā pozīcijā atšifrētajā vārdā, otrais burts šifrētā vārdā tiek ierakstīts atšifrētā vārda ceturtajā pozīcijā utt., saskaņā ar ievietošanas tabulu.

2.) Ir dota sekojoša ievietošana:
1 2 3 4 5 6 ...
2 1 4 3 6 5 ...

Atšifrējiet ar tā palīdzību sekojošas kriptogrammas:
a) U K A K N I S I (kukainis)
b) A M T N J O M U S (mantojums)
c) O M E D Ē L A Š A N (modelēšana)
d) E M S I A T Ī R A B (meistarība)
Metodiskie norādījumi stundai:
Uzdrukāt stundas konspektu elektroniskā veidā failā kriptografija.doc, turpat izpildīt arī praktisko uzdevumu.


12.pielikums
11. stunda. Kontroldarbs.
Uzdevums 1.
Nosakiet šifra veidu izmantojot tabulas, atšifrējiet kriptogrammas (Rīgas pilsētas ielas).
1.) ČEĢLAČAS (TĒRBATAS) tarabaras gramatika
2.) BĀTNBĒHA (LĀČPLĒŠA)tarabaras gramatika
3.) OJŪĒCLĪH (DZIRNAVU)vienkāršā litoreja
4.) AVOTU sarežģītā litoreja
● о о о о
о о о
о о о
о о о
о о о
о о о
о о
о
о

5.) REĢČĢŪVEK (ĢERTRŪDES)tarabaras gramatika
6.) 23 40 57 53 33 63 33 58 vienkāršās maiņas šifri
7.) MĒHĢŪCŪPŽH(BRUŅINIEKU) vienkāršā litoreja
8.) ĶAČĪKA (MATĪSA) tarabaras gramatika
Uzdevums 2.
Nedaudz vēstures
1. Kurā gadsimtā Krievijā sāka veidoties tarabaras valoda?
А) 18.gadsimata vidū
В) 15.gadsimta sākumā
С) 14.gadsimta vidū
2. Kāds šifrs ir nemainīgs tarabaras valodā?
А) gudrā litoreja
В) vienkāršā litoreja
С) vienkāršās maiņas šifrs.
3. Kādiem mērķiem Krievijā tika izmantota sarežģītā tarabaras gramatika?
А) lai


Atpakaļ  1 ... 6  7  8  9  10  11  [12]  13  14  Tālāk

Komentāri

JoeFlina 7 33
lenders for bad credit personal loans personal loans bad credit bad credit payday loans payday loans for bad credit texas


Buy Cheap Essay 4 14
argumentative essay college essay grad school essays help in essay writing


Best Payday Loan 8 22
bad credit personal loans reviews personal loans online for bad credit personal loans bad credit personal loans online


Cash Loan 9 7
bad credit personal loans online real online loans for bad credit personal loans for bad credit payday loans for bad credit in texas


JamesFlina 10 1
LoansForBadCredit.us.com online lenders bad credit payday loans https://loansforbadcredit.us.com/ - loans online bad credit


JoeFlina 12 5
online essay help with college essays need help writing a essay buy an essay for college


Francis 15 18
refund anticipation check
montel williams loans
same day loans online
cashadvance
unsecured bad credit loans


Oma 17 17
loan companies for bad credit
direct lender
bad credit loans monthly payments
secured loans
emergency loans


Fredrick 19 7
online casino exposed
online casino advertising
real casino games real money online
video slots kostenlos
gambling games for kentucky derby


JoeFlina 19 17
short loans i need a loan fast small loans for bad credit short term loans online


Margery 21 14
rich casino review
free online slots queen of the nile
demo roulette online
casino bonus


Latonya 21 19
slot meaning in hindi
slotocash no deposit coupons
blackjack sites
online roulette no deposit bonus


My Homework Now 23 21
college essay college essays help writing an essay college essay


JamesFlina 26 9
free webcam sex sex chat free online sex chat https://webcamsex.us.com - web cam sex chat


Cash Loan 28 18
short term loans no credit checks loan short term short term loan lenders short term loans no credit check


Buy Essay.Org 1 1
buy essay cheap help with college essays buy college essays buy essays


JoeFlina 1 1
payday express pay day loans payday loans online payday loan


Payday Loans 1 6
short term loans cash loan no credit check short term loan bad credit loans in minutes


JamesFlina 1 8
loans online bad credit online loans website here https://onlineloans.us.com/ - Visit This Link


JoeFlina 1 9
my homework help paper writer write my essay writemyessay.us.com


JamesFlina 1 20
online loans Click This Link payday loan online https://onlineloans.us.com/ - get a loan


Online Essay Writing 1 25
essay writing additional reading writemyessay.us.com Bonuses


JamesFlina 2 20
direct payday loans online


JamesFlina 2 21
our website


Johnskype 2 22
payday loans online


Johnskype 2 23
payday loans online


Johnskype 2 23
payday loans direct lenders


Mikeskype 2 25
write my essay online


Stewartethen 2 25
clindamycin hcl 300 mg sildalis online medication crestor where can i buy allopurinol


Kennethbab 2 26
plavix order avodart


Mikeskype 2 27
payday loans online buy college essays online


Mikeskype 2 28
payday


Michaelaxiog 5 9
wh0cd754923 seroquel buy revia online generic amitriptyline online proscar medication methotrexate cephalexin buy styplon amitriptyline


Stevenhew 7 4
прогон сайта логин скайпа kai230361
заказать продвижение интернет ресурса


JamesImila 7 8
прогон хрумером логин скайпа kai230361