:
:
Aizmirsu paroli  
 
 

Referati iš Civīlā aizsardzība dalyko

[1]  2  Tālāk

civilā aizsardzība

Apraksts: Organizatorisku, inženiertehnisku, ekonomisku, finansiālu, sociālu, izglītojošu un zinātnisku pasākumu kopums, kuru īsteno, lai nodrošinātu reaģēšanu katastrofu gadījumos vai pastāvot katastrofas draudiem, kā arī atbalstītu valsts...
Saturs: Untitled

civilā aizsardzība

Organizatorisku, inženiertehnisku, ekonomisku, finansiālu, sociālu, izglītojošu un... Lasīt sīkāk

 
Referāts, Civīlā aizsardzība

Epidēmijas

Apraksts: Referāts Civīlajā aizsardzībā par epidēmijām. Epidēmiju iemesli, būtība, infekcijas slimības, slimības rašanās un progresēšana, epidemioloģiska izmeklēšana, drošība utt.
Saturs: Epidēmiju iemesli Antīkā laika cilvēki iztēlojās epidēmijas kā neredzama ienaidnieka nāvīgu triecienu. 5. gadsimtā pirms Kristus dzīvojošais grieķu filozofs Empedokls bija viens no pirmajiem, kas domāja, ka infekcijas slimībām var... Lasīt sīkāk
 
Referāts, Civīlā aizsardzība

Tiesības aizsardzības iestāžu darbinieku apģērbs un ģērbšanās kultūra

Apraksts: Šī darba mērķis bija tuvāk iepazīstināt ar tiesību aizsardzības iestāžu darbinieku apģērbu un ģērbšanās kultūru. Prokuratūras, tiesu un advokatūras darbiniekiem , izvēloties darba apģērbu, neatkarīgi no savas individualitātes,...
Saturs: Tiesības aizsardzības iestāžu darbinieku apģērbs un ģērbšanās kultūra Saturs Ievads 3 1. Ieskats apģērba vēsturē 4 2. Tiesības... Lasīt sīkāk
 
Referāts, Civīlā aizsardzība

Drošības līdzekļi

Apraksts: Darbā ir apskatīta drošības līdzekļu būtība un to nozīme. Tiek atklāts drošības līdzekļu veidošanas process un to vieta citu procesuālo piespiedu līdzekļu vidū. Bez tam, noteikta arī drošības līdzekļu piemērošanas kārtība un to...
Saturs: SATURS IEVADS........................................................................................................................................2 1. Drošības līdzekļu... Lasīt sīkāk
 
Referāts, Civīlā aizsardzība

Dzimuma un dzimtes izpratne 20.gs. politikas teorijā

Apraksts: Sieviešu tiesību diskriminācija no Akmens laikmeta līdz pat mūsdienām. Taisnīgums ģimenes institūcijā. Feminisma ideju pārprašana radikālo feministu un šovinistisko vīriešu skatījumā. Dzimuma loma Latvijas politikā.
Saturs: Saturs Ievads ……………………………………………………………………………..3.lpp Sieviešu tiesību diskriminācija no Akmens laikmeta līdz pat mūsdienām ………..5.lpp Taisnīgums ģimenes institūcijā... Lasīt sīkāk
 
Referāts, Civīlā aizsardzība

Kvalitātes nodrošinājums

Apraksts: Projekta kvalitāte ir tā pakāpe, kurā projekts atbilst vai pārsniedz klienta prasības un gaidīto. Savukārt, kvalitātes nodrošinājums ietver visas darbības un nepieciešamo kontroli, kas vajadzīga, lai būtu pārliecība, ka projekts atbilst...
Saturs: ___________________________________________________________________ ATZINĪBAS APLIECINĀJUMI 1.IEVADS 1.1.Pielietojamība 1.2. Klasificēta pieeja 2. PRINCIPI UN PROCESI 2.1. Mērķi, principi un struktūra 2.1.1.Kvalitātes nodrošinājuma... Lasīt sīkāk
 
Cits, Civīlā aizsardzība

Elektrodrošība

Apraksts: Elektrodrošība - organizatorisku un tehnisku pasākumu un līdzekļu sistēma, kas nodrošina cilvēka aizsardzību no elektriskās strāvas, elektriskā loka, elektromagnētiskā lauka un statiskās elektrības kaitīgas un bīstamas iedarbības.
Saturs: Elektrodrošība Elektrodrošība - organizatorisku un tehnisku pasākumu un līdzekļu sistēma, kas nodrošina cilvēka aizsardzību no elektriskās strāvas, elektriskā loka, elektromagnētiskā lauka un statiskās elektrības kaitīgas un bīstamas... Lasīt sīkāk
 
Referāts, Civīlā aizsardzība

Grieķija nav demokrātijas šūpulis

Apraksts: Esejā apskatīts un pierādīts , ka Grieķija nav demokrātijas šūpulis.
Saturs: Esejā apskatīts un pierādīts , ka Grieķija nav demokrātijas šūpulis. Lasīt sīkāk
 
Eseja/domraksts, Civīlā aizsardzība

bīstamo vielu noplūde

Apraksts: Saturs Problēmas identifikācija. 3 Situācijas apraksts 3 Informācija iedzīvotājiem 4 Piedāvātais risinājums 5 Piesārņojuma noteikšana 8 Sekas 9 Informācijas avoti: 10
Saturs: Saturs Problēmas identifikācija. 3 Situācijas apraksts 3 Informācija iedzīvotājiem 4 Piedāvātais risinājums 5 Piesārņojuma noteikšana 8 Sekas 9 Informācijas avoti: 10 Lasīt sīkāk
 
Referāts, Civīlā aizsardzība

Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem

Apraksts: Noteikumi nosaka darba atļaujas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtību ārzemniekam, kurš vēlas nodibināt darba tiesiskās attiecības, noslēdzot darba līgumu, vai būt nodarbināts, pamatojoties uz citu civiltiesisku, vai būt pašnodarbināta...
Saturs: Noteikumi nosaka darba atļaujas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtību ārzemniekam, kurš vēlas nodibināt darba tiesiskās attiecības, noslēdzot darba līgumu, vai būt nodarbināts, pamatojoties uz citu civiltiesisku, vai būt pašnodarbināta... Lasīt sīkāk
 
Konspekts, Civīlā aizsardzība

Ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību

Apraksts: Ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību
Saturs: Ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību Lasīt sīkāk
 
Eseja/domraksts, Civīlā aizsardzība

kriminallikumi

Apraksts: kriminallikumi
Saturs: kriminallikumi Lasīt sīkāk
 
Cits, Civīlā aizsardzība

Par un Pret nāves sodu

Apraksts: Eseja soc. zin.
Saturs: Eseja soc. zin. Lasīt sīkāk
 
Eseja/domraksts, Civīlā aizsardzība

[1]  2  Tālāk