:
:
Aizmirsu paroli  
 
 
 

Apraksts:

biznesa plana paraugs

Darbs:

Biznesa plāna paraugs

Biznesa plāna paraugs autostāvvietai SIA „Stāvi un maksā”

1. Dati par pašreizējo vai plānoto uzņēmumu

Nosaukums

SIA „Stāvi un maksā”


Dibināšanas gads, reģistrācijas numurs, bankas rekvizīti

200X. gads 1. jūnijs
Reģ. Nr. XXXXXXXXX
A/s „Mūsu Banka”, Priekšpilsētas filiāle
SWIFT kods XXXXLVxx
Konts XXXX-XXXXXXX-XXX

Juridiskā adrese, telefons, fakss, e-pasts

Rīga, Pagrieziena iela 2
Tālr. 70XXXX
Fakss 70XXXX
E-pasts xxx@xx.lv

Esošā vai plānotā uzņēmējdarbības vieta

Rīga, Pagrieziena un Ātrumposma ielas krustojums

Uzņēmuma īpašnieki un amatpersonas, personas kodi un dzīvesvietas adreses

Uno Motors, SIA „Stāvi un maksā” īpašnieks un direktors
Personas kods: XXXXXX-55555
Adrese: Rīga, Tālā iela 45-12, LV-10XX
Žanis Bremze, SIA „Stāvi un maksā” līdzīpašnieks
Personas kods: XXXXXX-44444
Adrese: Rīga, Tuvā iela 54-21, LV-10XX

Uzņēmuma darbības sfēra

Transporta pakalpojumi

Pamatkapitāla lielums un tā sadalījums starp dibinātājiem

Pamatkapitāla lielums: Ls 3000
Vārds, uzvārds

Pamatkapitāla lielums


Ls

Procentuālais sadalījums %


Uno Motors

1500

50


Žanis Bremze

1500

50


KOPĀ

3000

100%
Īpašumā esošs nekustamais īpašums, iekārtas vai tehnika

Īpašuma uzskaitījums


Iekārtas, tehnika, nekustamais īpašums

Daudzums


Vienības, platība


Gruntsgabala nomas tiesības uz 20 gadiem

300 m2


Finanšu rādītāji par iepriekšējiem gadiem - apgrozījums un peļņa

Jaundibināts uzņēmums


2. Uzņēmuma apraksts

Jaundibinātiem uzņēmumiem jāapraksta uzņēmuma rašanās - kā radās ideja par šāda uzņēmuma dibināšanu, kāda ir projekta iesniedzēja līdzšinējā darba vai biznesa pieredze, vai izvēlētā darbības sfēra ir atbilstoša izglītībai, pieredzei.


SIA „Stāvi un maksā” dibināta ar mērķi sniegt fiziskām un juridiskām personām maksas autostāvvietas pakalpojumus speciāli tam izveidotā teritorijā, par kuras izmantošanu ir noslēgts nomas līgums un kura tiks labiekārtota atbilstoši šīs komercdarbības specifikai.


Izvēli par šo komercdarbības veidu noteica attiecīgā gruntsgabala teritoriālais izvietojums, pilsētas attīstības plānā paredzētā mikrorajona infrastruktūras attīstība, kas tuvākajā nākotnē noteiks pieprasījuma pieaugumu pēc šāda veida pakalpojumiem Pagrieziena un Ātrumposma ielu tuvākajā apkārtnē, projekta iesniedzēja finansiālās iespējas un iepriekšējā pieredze ar autotransportu un tā apkopi saistītos uzņēmumos (pēdējos gados, strādājot par SIA „Mašīnīte” servisa vadītāja vietnieku, iegūtas zināšanas par šo komercdarbības veidu, izveidojušies kontakti ar automašīnu īpašniekiem, uzkrāta informāciju par viņu paradumiem un vajadzībām, iegūtas iemaņas uzņēmuma darba vadīšanā, sadarbībā ar valsts institūcijām, darbu plānošanā un darbinieku veikto pienākumu izpildes kontrolē).


3. Produkts / pakalpojums

Jebkuras biznesa darbības pamatā ir produkts vai pakalpojums. Produkts/pakalpojums tiek radīts un virzīts tirgū ar mērķi apmierināt kādas patērētāju grupas vajadzības. Rūpīga produkta izstrāde un patērētāju vajadzību izzināšana spēs nodrošināt veiksmīgu projekta ieviešanu.


Šajā sadaļā vēlams aprakstīt arī to, kādas tehnoloģijas tiks pielietotas produkta ražošanā vai pakalpojuma sniegšanai, kādas izejvielas (to daudzums, cenas) būs nepieciešamas, kur tās tiks iegūtas (tehnoloģiskā procesa apraksts), kas būs piegādātāji un cik bieži būs iespējamas
piegādes.


Produkta/pakalpojuma apraksts


SIA “Stāvi un maksā” pamatdarbība būs maksas autostāvvietas pakalpojumu sniegšana fiziskām un juridiskām personām 24 stundas diennaktī visās gada dienās, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas.


Ar ko produkts/pakalpojums piesaistīs pircējus?


SIA „Stāvi un maksā” sniegtie pakalpojumi nodrošinās klientiem aizsardzību no viņu autotransporta zādzības, aplaupīšanas vai ļaunprātīgas bojāšanas. Autostāvvieta atradīsies ērti un viegli sasniedzamā attālumā no klientu dzīvesvietas un pakalpojums tiks sniegts par iedzīvotāju vidusslānim pieņemamu cenu.


Cenu noteikšanas principi (atspoguļojiet tās iespējamo aprēķinu)


Cenas tiks noteiktas katram pakalpojumu veidam (mēneša abonementa iegāde, automašīnas novietošana uz vienu diennakti u.tml.) atsevišķi. Aprēķinā tiks ņemti vērā konkurentu cenu analīzes rezultāti, piedāvājuma un pieprasījuma analīze, kā arī autostāvvietas ekspluatācijas izmaksas un maksimālā ietilpība.


Ar mērķi piesaistīt vairāk pastāvīgo klientu tiks ieviestas atlaides ½ gada un gada abonentiem, kas ļaus precīzāk prognozēt uzņēmuma ieņēmumus.


Cenu līmenis visiem pakalpojumiem būs zemāks vai vienāds ar tuvāko konkurentu piedāvātajām cenām. Uzņēmuma cenu stratēģija būs cenu konkurence.


Sortimenta dažādošanas iespējas


Piedāvāt iespēju iegādāties mēneša abonementu ar tiesībām novietot/izņemt automašīnu 24 h diennaktī bez novietošanas/izņemšanas skaita ierobežojuma vai arī automašīnas novietošana un vienu diennakti;

Piedāvāt pastāvīgajiem klientiem (abonentiem) dažādus maksājuma termiņus – iespēju norēķināties 2 reizes mēnesī;

Diferencēt cenas atkarībā no klienta automašīnas novietošanas vietas autostāvvietā (augstāku maksu ieturot par sargam tuvāk novietotajām automašīnām).

Papildu serviss


Klientu ērtībām būs pieejami tādi autopiederumi kā troses automašīnu vilkšanai, cimdi sīku remontu veikšanai, vadi automašīnu akumulatoru savienošanai, piederumi sniega tīrīšanai no automašīnas ziemas periodā un dažādi instrumenti sīkam automašīnu remontam, par ko papildus maksa netiks ieturēta.


4. Klienti un tirgus situācija

Tirgus situācijas analīze ietver sevī darbības sfēras/nozares izpēti un tās raksturojumu, kopīgo nozares noietu un savu prognozējamo daļu tajā, nozares stāvokli un attīstības tendences, nozares raksturīgākās īpatnības, eksporta un importa attiecības nozarē. Kā nozari ietekmē ekonomiskais stāvoklis valstī, kā to ietekmē tehnoloģiskā attīstība, kādas ir reģionālās atšķirības nozarē valsts iekšienē un kā to var ietekmēt starptautisko kompāniju darbība. Tirgus piesātinātības līmenis.


Pieprasījums pēc produkta/pakalpojuma tirgū


Tiešā autostāvvietas tuvumā atrodas 16 daudzdzīvokļu mājas, kopskaitā 480 dzīvokļi un 4 biroji ar aptuveni 50 strādājošajiem. Pieņemot, ka puse no birojos strādājošajiem un katra otrā no šīm ģimenēm lieto dienesta vai personīgo automašīnu, veidojas pieprasījums pēc novietošanas iespējām 265 automašīnām. Tuvākajā apkārtnē pašreiz darbojas 2 autostāvvietas ar kopējo vietu skaitu 100, kas šajā brīdī nespēj apmierināt pieprasījumu pēc šī pakalpojuma.


Tirgus attīstības tendences un pieprasījuma prognozes


Uzņēmuma sniegto pakalpojumu pieprasījuma palielināšanos un uzņēmuma vērtības pieaugumu var veicināt šādas prognozes: 1) iedzīvotāju ienākuma līmeņa palielināšanās tuvākajos gados izraisīs vieglo automašīnu skaita palielinājumu uzņēmuma tuvākajā apkārtnē; 2) jaunu daudzdzīvokļu namu un/vai uzņēmumu biroju, ražošanas telpu, viesnīcu vai atpūtas un tirdzniecības centru izveidošana līdzās; 3) šāda veida komercdarbībai izmantojamo gruntsgabalu nomas cenu ikgadējā palielināšanās - tas kavēs jaunu konkurentu ienākšanu tirgū.


Kas būs uzņēmuma klienti? (Raksturojums, atrašanās vieta, mērķa grupas, paradumi)


SIA „Stāvi un maksā” potenciālie klienti ir daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji ar vidēji augstiem vai augstiem ienākumiem, kuriem pieder salīdzinoši jaunas personīgās automašīnas (ražotas pēdējos 3-7 gados) vai arī dienesta automašīnas.


80% SIA „Stāvi un maksā” klientu būs iedzīvotāji, kas vēlēsies automašīnas novietot pastāvīgi un iegādāsies mēneša abonementus. No šiem klientiem 15% autostāvvietā novietos dienesta automašīnas un par saņemto pakalpojumu norēķināsies juridiskas personas.


20% klientu būs apkārtējo namu iedzīvotāju viesi, kas automašīnas novietos, maksājot par 1-3 diennaktīm.


Galvenokārt mēs pārdosim :


Mērķa grupas

Klienti

Procentuālais sadalījums


Privātais sektors

privāto automašīnu stāvvietas

80%


Valsts sektors

dienesta automašīnu stāvvietas

10%


Komersanti (vairumtirgotāji, mazumtirgotāji, ražotāji u.c.)

dienesta automašīnu stāvvietas

10%

KOPĀ:

100%Nosakot mērķa grupu, jūsu izvēles pamatā ir:


Atsevišķs produkts/pakalpojums (kāds?)

Maksas autostāvvieta 24 stundas diennaktī
Noteikts ģeogrāfisks rajons (kāds?)Pilsētas rajons tuvu centram – Pagrieziena un Ātrumposma ielas krustojums - daudzdzīvokļu māju un biroju teritorija


Tirdzniecība (ar ko?)Nav


Rūpniecība (kāda nozare)?Nav


Citi (kas?)Nav


Cik daudz līdzekļu mūsu izvēlētā mērķa grupa iztērēs tieši par mūsu produkta/pakalpojuma veidu nākošā gada laikā?


Pastāvīgais klients gadā samaksās maksimāli: 25 * 12 = Ls 625 (ja netiek piemērotas pusgada vai gada abonementa atlaides).


Kopējie ieņēmumi (ieskaitot arī diennakts abonentus) plānoti – Ls 21 908


Kāpēc klienti izvēlēsies šo produktu/pakalpojumu?


Noteicošie faktori par labu apsargātas autostāvvietas izmantošanai ir:


1) ievērojamais autotransporta līdzekļu zādzību, ļaunprātīgi izdarītu bojājumu un aplaupīšanu skaits Rīgā;


2) apdrošināšanas kompāniju prasība, lai transporta līdzekļi, kuriem tiek noformēta KASKO apdrošināšana, diennakts tumšajā daļā atrastos apsargātā vai nožogotā teritorijā.


Galvenie konkurētspēju noteicošie faktori


SIA „Stāvi un maksā” konkurētspēju ietekmēs cena par piedāvātajiem pakalpojumiem, apkalpošanas kultūra, iespējamais papildu serviss.


Kā Jūs nodrošināsiet klientu prasību izpildi (serviss, uzstādīšana, nestandarta pasūtījumi utt.)?


Autostāvvietas dežuranta/sarga pienākumos ietilps klientu vēlmju uzklausīšana un iegūtās informācijas tālāka nodošana uzņēmuma vadībai, kas nepieciešamības gadījumā lems par servisa


[1]  2  Tālāk

Komentāri

AaronTof 7 9
wh0cd964057 Cialis Professional Sildenafil No Rx


TracyFet 7 14
wh0cd731218 propecia no prescription Viagra Generic sildenafil best price


AaronTof 7 14
wh0cd804224 propecia no rx visit this link Buy Cialis


Bennyinget 7 15
wh0cd621500 how much does benicar cost buy cialis baclofen cialis price proscar


AaronTof 7 16
wh0cd740294 prozac online


TracyFet 7 16
wh0cd635313 viagra generic sildenafil pills


Bennyinget 7 18
wh0cd557570 advair asthma albuterol buy diflucan 150mg prozac


AaronTof 7 19
wh0cd676362 Order Viagra generic cialis sildenafil no rx


TracyFet 7 19
wh0cd571379 prozac no rx sildenafil citrate viagra online


Alfredavale 7 21
wh0cd685435 as explained here synthroid clomid infertility stromectol


TracyFet 7 22
wh0cd507445 prozac no rx sildenafil no rx


Bennyinget 7 23
wh0cd461675 chloramphenicol drops flagyl


Alfredavale 7 23
wh0cd557573 Cheap Phenergan anafranil cost


Bennyinget 8
wh0cd397745 torsemide 20 mg


Alfredavale 8 2
wh0cd461674 Elocon


Bennyinget 8 2
wh0cd301850 generic neurontin prednisolone robaxin cost motilium crestor


TracyFet 8 5
wh0cd251716 extra resources prozac no rx


Alfredavale 8 7
wh0cd333810 bystolic


TracyFet 8 7
wh0cd155813 generic viagra propecia sale


Bennyinget 8 8
wh0cd142019 vpxl cymbalta click here rimonabant benicar


Alfredavale 8 9
wh0cd205950 atenolol buy doxycycline celebrex motilium domperidone 10mg motilium domperidone 10mg


AaronTof 8 9
wh0cd196860 prozac no rx cialis lowest cost sildenafil no rx


Alfredavale 8 11
wh0cd78085 viagra over the counter cafergot no prescription atomoxetine


AaronTof 8 12
wh0cd69000 Sildenafil Citrate Propecia Generic prozac online


TracyFet 8 12
wh0cd27951 sildenafil no rx


Alfredavale 8 13
wh0cd14152 buy elimite online


Kennethbab 8 20
wh0cd831460 motilium strattera buy elocon cream suhagra


TracyFet 9 2
wh0cd927697 buy cialis propecia no rx


AaronTof 9 6
wh0cd973123 Prozac No Rx


CharlesNen 9 7
wh0cd749363 buy revia click advair buy albuterol


Bennyinget 9 8
wh0cd726505 generic flagyl website advair diskus 250 50


Eugenephedo 9 9
wh0cd795135 sildenafil no rx


Eugenephedo 9 11
wh0cd731205 propecia cost buy cialis prozac no rx


TracyFet 9 12
wh0cd640008 Prozac Online viagra generic


TracyFet 9 13
wh0cd608043 propecia no rx Cheap Viagra


Michaelaxiog 9 13
wh0cd881943 CIALIS


Bennyinget 9 13
wh0cd662573 augmentin


Alfredavale 9 14
wh0cd662567 Purchase Suhagra Tetracycline Online albenza


Michaelaxiog 9 14
wh0cd818013 prozac tablets Order Sildenafil


Bennyinget 9 15
wh0cd630608 caverta online


Kennethbab 9 18
wh0cd160188 rimonabant acomplia buy wellbutrin online diclofenac 75mg dr tab find out more


Eugenephedo 9 18
wh0cd507444 viagra pills get prozac online


Eugenephedo 9 19
wh0cd475479 prozac over the counter


Michaelaxiog 9 20
wh0cd594244 Prozac No Rx Sildenafil No Rx


CharlesNen 9 20
wh0cd429709 Buy Doxycycline


Eugenephedo 9 20
wh0cd443514 Prozac No Rx generic viagra PROPECIA NO RX


TracyFet 9 21
wh0cd480180 viagra generic


Bennyinget 9 22
wh0cd438801 learn more here


Bennyinget 10
wh0cd374869 buy cafergot online buy prozac online uk super avana


TracyFet 10 2
wh0cd352320 viagra generic


CharlesNen 10 3
wh0cd269879 buy meloxicam


AaronTof 10 3
wh0cd301842 propecia no rx price for cialis cheap sildenafil


TracyFet 10 3
wh0cd288390 Cialis Lowest Cost PROPECIA NO RX


AaronTof 10 4
wh0cd269877 viagra tabs


Michaelaxiog 10 5
wh0cd242623 cialis cheap online sildenafil pharmacy Propecia Online


TracyFet 10 6
wh0cd224458 prozac pills


Alfredavale 10 7
wh0cd215032 buy elimite buy wellbutrin online buy yasmin acyclovir clomid


Bennyinget 10 9
wh0cd183074 prednisone helpful hints synthroid our website


Bennyinget 10 11
wh0cd119139 medrol mebendazole price buy stromectol


Michaelaxiog 10 11
wh0cd50827 get prozac online cheap viagra uk Cheap Sildenafil


CharlesNen 10 12
wh0cd46117 stromectol buy albuterol online without prescription buy metformin cipro effexor xr 75 mg


AaronTof 10 12
wh0cd46120 buy cialis buy prozac


Alfredavale 10 13
wh0cd23237 buy levitra cream tretinoin baclofen


Kennethbab 10 19
wh0cd758460 Nizoral For Hair Loss prednisone without script azithromycin visa


Kennethbab 11 3
wh0cd662562 lexapro online svenska apotek


Kennethbab 11 4
wh0cd630597 Indocin


Kennethbab 11 6
wh0cd534696 propranolol generic sildenafil citrate 100mg seroquel


Kennethbab 11 8
wh0cd374863 tadalafil 20 eurax cephalexin


Bennyinget 11 14
wh0cd991301 where to buy valtrex online tretinoin cream 1 bentyl price buy toradol online cialis


Bennyinget 11 18
wh0cd735568 baclofen no prescription ventolin inhaler buy elocon online cilias


Eugenephedo 11 19
wh0cd872859 Viagra Generic


TracyFet 11 19
wh0cd685423 propecia no rx cialis lowest cost


CharlesNen 11 21
wh0cd991291 artane online


Bennyinget 11 23
wh0cd479848 trazodone generic


Bennyinget 12
wh0cd447883 cheap tadalafil buy clonidine stromectol


Eugenephedo 12 4
wh0cd553207 SILDENAFIL PHARMACY cheapest prozac propecia generic


Bennyinget 12 8
wh0cd256087 cialis generic levaquin allopurinol 100mg tablet phenergan as explained here


Eugenephedo 12 9
wh0cd393378 viagra Prozac No Rx


Bennyinget 12 10
wh0cd224122 propecia price


Bennyinget 12 11
wh0cd192157 tadacip online


CharlesNen 12 11
wh0cd543764 bupropion atenolol 100 mg phenergan medication online drugs valtrex buy tenormin


Eugenephedo 12 14
wh0cd233543 cialis professional


CharlesNen 12 15
wh0cd415902 generic azithromycin medicine seroquel where to buy tamoxifen


CharlesNen 12 18
wh0cd351972 Elocon Cream 0.1


Bennyinget 12 20
wh0cd357 sildenafil baclofen lisinopril pill robaxin pills


Michaelaxiog 15 2
wh0cd991287 viagra tabs


Michaelaxiog 15 8
wh0cd799495 Viagra Tabs


Michaelaxiog 15 9
wh0cd735565 cialis lowest cost buy sildenafil


AaronTof 15 12
wh0cd927383 viagra generic cialis tablets prozac no rx


Michaelaxiog 15 12
wh0cd671635 Viagra Tabs kamagra sildenafil check out your url


CharlesNen 15 13
wh0cd288042 buy colchicine atarax 25mg tab buy wellbutrin yasmin


TracyFet 15 13
wh0cd927368 Cialis Professional


Alfredavale 15 14
wh0cd671647 Sildenafil Online


AaronTof 15 17
wh0cd799521 cialis


CharlesNen 15 22
wh0cd32322 triamterene benicar generic robaxin revia 50 mg buy nolvadex


Michaelaxiog 16
wh0cd383944 Sildenafil Online Pharmacy prozac more hints


Michaelaxiog 16 1
wh0cd351979 propecia no prescription compare cialis prices prozac no rx


CharlesNen 16 2
wh0cd822394 finpecia online


AaronTof 16 4
wh0cd479858 Propecia Generic


CharlesNen 16 5
wh0cd726491 bupropion sr 150 celebrex tetracycline revia


AaronTof 16 6
wh0cd447889 sildenafil pills


Alfredavale 16 7
wh0cd160187 generic motilium buy abilify finasteride propranolol 20 mg


TracyFet 16 9
wh0cd383946 VIAGRA GENERIC


Michaelaxiog 16 13
wh0cd64287 viagra for sale in canada


TracyFet 16 16
wh0cd160185 50mg viagra


Alfredavale 16 16
wh0cd662567 buy acomplia rimonabant buy tretinoin buy advair viagra lasix diuretic


Bennyinget 16 19
wh0cd991301 cost of wellbutrin


CharlesNen 16 21
wh0cd87174 atenolol nolvadex click for source prednisone more help


CharlesNen 17
wh0cd55204 neurontin tenormin online


AaronTof 17 2
wh0cd982221 Sildenafil No Rx


Eugenephedo 17 3
wh0cd831475 cialis tablets buy prozac online Generic Viagra


Michaelaxiog 17 3
wh0cd598640 sildenafil no rx cheap viagra


Alfredavale 17 7
wh0cd215032 inderal sildenafil nexium


Bennyinget 17 9
wh0cd735568 citalopram Wellbutrin suhagra


AaronTof 17 9
wh0cd854361 sildenafil no rx


Eugenephedo 17 9
wh0cd671642 sildenafil buy online propecia no prescription


Eugenephedo 17 13
wh0cd575742 sildenafil prozac over the counter


CharlesNen 17 15
wh0cd749363 neurontin best place to buy cialis propranolol


Eugenephedo 17 15
wh0cd479845 generic viagra prices


AaronTof 17 17
wh0cd662563 propecia no rx sildenafil no rx


AaronTof 17 18
wh0cd630596 Cialis Professional


Eugenephedo 17 18
wh0cd415913 Prozac No Rx Cialis Professional


Bennyinget 17 19
wh0cd479848 viagra soft cleocin generic celebrex zoloft 150 mg doxycycline hyc


Bennyinget 17 20
wh0cd447883 Buy Vardenafil


Michaelaxiog 18
wh0cd87167 as an example viagra pills


Michaelaxiog 18 2
wh0cd55202 Generic Cialis cheap sildenafil Propecia NO RX


AaronTof 18 3
wh0cd374859 Propecia NO RX


Bennyinget 18 3
wh0cd256087 medication crestor cheap elimite acyclovir rexall pharmacy amoxicillin 500mg


AaronTof 18 4
wh0cd342894 sildenafil online pharmacy


CharlesNen 18 5
wh0cd429709 tetracycline hcl


Michaelaxiog 18 5
wh0cd973122 recommended site


Bennyinget 18 6
wh0cd192157 ditropan


Alfredavale 18 7
wh0cd685435 buy acomplia rimonabant medicine cephalexin acyclovir buy albuterol viagra


Eugenephedo 18 9
wh0cd64287 generic viagra


Eugenephedo 18 10
wh0cd32322 viagra generic prozac tablets propecia no rx


Alfredavale 18 12
wh0cd557573 generic atomoxetine levitra zithromax propecia albuterol


Bennyinget 18 12
wh0cd357 buy robaxin generic adalat albendazole kamagra


Eugenephedo 18 14
wh0cd950251 cialis lowest cost


Bennyinget 18 15
wh0cd357 Cheap Prazosin


Alfredavale 18 15
wh0cd461674 fluoxetine buy vardenafil sildenafil ventolin trazodone


AaronTof 18 16
wh0cd973123 cialis prozac price


CharlesNen 18 16
wh0cd269879 Elocon


TracyFet 18 18
wh0cd55202 cheapest cialis 20mg Viagra Generic


Michaelaxiog 18 20
wh0cd653463 buy cialis viagra generic SILDENAFIL NO RX


Alfredavale 18 22
wh0cd333810 tadacip cipla


Michaelaxiog 18 23
wh0cd493638 propecia order sildenafil


Michaelaxiog 19
wh0cd429708 homepage generic cialis


Alfredavale 19
wh0cd205950 tadalafil cialis online tadalis sx online bupropion read full report


Eugenephedo 19 3
wh0cd502728 propecia online prozac no rx


Eugenephedo 19 4
wh0cd470763 order viagra


Eugenephedo 19 4
wh0cd438798 order cialis by phone propecia no rx viagra generic


CharlesNen 19 5
wh0cd46117 Buy Zofran


Michaelaxiog 19 6
wh0cd301846 your domain name SILDENAFIL NO RX cialis


Michaelaxiog 19 8
wh0cd205948 cheapest propecia Prozac


Michaelaxiog 19 9
wh0cd142012 buy cialis cheapest propecia


Eugenephedo 19 18
wh0cd342899 Buy Cialis propecia no rx sildenafil citrate canada


Eugenephedo 19 20
wh0cd215034 Purchase Prozac SILDENAFIL PILLS viagra tabs


Michaelaxiog 20 2
wh0cd78082 propecia no rx Buy Prozac


Eugenephedo 20 4
wh0cd909219 propecia no rx viagra


Alfredavale 20 4
wh0cd78085 levitra buy tadalafil online diclofenac pills


Alfredavale 20 8
wh0cd14152 atenolol buy indocin doxycycline tablets cheap avodart propecia


Michaelaxiog 20 10
wh0cd868138 sildenafil no rx


Eugenephedo 20 11
wh0cd717421 purchase prozac propecia costs usa viagra


TracyFet 20 12
wh0cd621510 cheap sildenafil propecia no prescription


TracyFet 20 12
wh0cd589545 sildenafil no rx


Michaelaxiog 20 13
wh0cd804203 Cialis Tablets


Bennyinget 20 15
wh0cd954946 generic prednisolne


CharlesNen 20 15
wh0cd891020 mobic 15 mg


CharlesNen 20 17
wh0cd859055 crestor


Eugenephedo 20 17
wh0cd525626 propecia no rx resource homepage


AaronTof 20 19
wh0cd301842 CHEAP SILDENAFIL


AaronTof 20 21
wh0cd269877 cheapest prozac found here buy cialis


Bennyinget 20 21
wh0cd795119 lotensin


Michaelaxiog 20 22
wh0cd548479 prozac no rx


Bennyinget 21 5
wh0cd539395 omnicef online


Alfredavale 21 8
wh0cd420631 tenormin 50 nolvadex generic cialis tadalafil 20mg phenergan vc


Bennyinget 21 8
wh0cd475465 homepage here arimidex acyclovir buy arimidex


AaronTof 21 8
wh0cd46120 purchase prozac sildenafil no rx


CharlesNen 21 11
wh0cd539397 phenergan price cafergot cialis cost effexor


Bennyinget 21 11
wh0cd411535 elocon cream


Michaelaxiog 21 12
wh0cd260794 Order Viagra cheapest prozac Sildenafil No Rx


Michaelaxiog 21 15
wh0cd196864 Cheap Viagra Sildenafil Pills propecia prices


AaronTof 21 15
wh0cd804224 Prozac No Rx


Alfredavale 21 16
wh0cd356699 hydrochlorothiazide tablets benicar hct cost buy seroquel levitra acyclovir


AaronTof 21 17
wh0cd740294 cheapest prozac viagra generic buy cialis


CharlesNen 21 17
wh0cd411531 Buy Doxycycline


TracyFet 21 17
wh0cd836184 prozac online


AaronTof 21 18
wh0cd676362 buy cialis kamagra sildenafil minoxidil propecia


Eugenephedo 21 19
wh0cd804221 prozac no rx propecia no rx cialis super active 20mg


Eugenephedo 21 20
wh0cd772254 Cialis


Eugenephedo 21 21
wh0cd740289 Propecia NO RX order viagra cialis professional


Michaelaxiog 21 21
wh0cd164897 Buy Sildenafil


Alfredavale 21 21
wh0cd228835 indocin benicar acyclovir buy propecia


Michaelaxiog 21 23
wh0cd132932 Prozac Price propecia no rx viagra generic


Alfredavale 21 23
wh0cd164900 buy triamterene augmentin generic tadalafil arimidex price


Michaelaxiog 22 4
wh0cd5067 generic sildenafil citrate generic viagra where can i buy propecia online


Bennyinget 22 5
wh0cd977840 revia propranolol buy sildenafil citrate online cafergot


Bennyinget 22 7
wh0cd945869 prozac anafranil buy vermox ilosone


Michaelaxiog 22 7
wh0cd922995 Prozac No Rx viagra generic more


AaronTof 22 9
wh0cd228825 generic cialis buy prozac Sildenafil No Rx


AaronTof 22 11
wh0cd196860 viagra generic prozac over the counter cialis professional


TracyFet 22 14
wh0cd452591 prozac buy online Cialis Professional Propecia NO RX


AaronTof 22 15
wh0cd69000 propecia online cheap viagra


Bennyinget 22 18
wh0cd722109 buy diflucan online


CharlesNen 22 19
wh0cd977840 cheap tretinoin


Bennyinget 22 19
wh0cd690141 purchase ciprofloxin amoxil sildenafil zoloft 50mg zovirax acyclovir


Eugenephedo 22 20
wh0cd164892 Buy Cialis


AaronTof 22 22
wh0cd891048 Propecia NO RX buy sildenafil


TracyFet 22 22
wh0cd228831 order viagra


Michaelaxiog 23
wh0cd475477 suhagra advair 500 vardenafil tablets


Eugenephedo 23 5
wh0cd5067 cytotec


Alfredavale 23 6
wh0cd379571 tetracycline valtrex buy synthroid generic tadacip cytotec


AaronTof 23 6
wh0cd635317 azithromycin vardenafil tenormin 50 mg fluoxetine lisinopril hctz


Alfredavale 23 8
wh0cd347604 learn more


CharlesNen 23 9
wh0cd626221 Apcalis


CharlesNen 23 10
wh0cd594249 tadacip cafergot acyclovir


Eugenephedo 23 11
wh0cd795135 Buy Apcalis


Eugenephedo 23 12
wh0cd731205 viagra anafranil cost fluoxetine buy


TracyFet 23 17
wh0cd731218 augmentin xr


TracyFet 23 19
wh0cd635313 buy seroquel


CharlesNen 23 19
wh0cd370484 buy torsemide


CharlesNen 23 21
wh0cd306551 seroquel online


TracyFet 23 21
wh0cd571379 atomoxetine citalopram hbr 40 mg tablet price of nexium


CharlesNen 23 21
wh0cd274586 Lasix


Eugenephedo 23 22
wh0cd507444 ventolin valtrex atarax


TracyFet 23 23
wh0cd507445 indocin


Eugenephedo 23 23
wh0cd475479 clomid avodart kamagra


AaronTof 23 23
wh0cd123844 hydrochlorothiazide 25 mg price cost of viagra allopurinol


CharlesNen 24 1
wh0cd146726 colchicine over the counter


Eugenephedo 24 1
wh0cd443514 tadalafil cialis furosemide 20mg albendazole


Alfredavale 24 2
wh0cd562282 buy zofran


Michaelaxiog 24 2
wh0cd881943 deltasone order inderal


Alfredavale 24 4
wh0cd466387 buy hydrochlorothiazide celexa


Bennyinget 24 5
wh0cd690141 avodart


Alfredavale 24 5
wh0cd434422 ampicillin ventolin online tadacip levitra costs cialis brand


Michaelaxiog 24 5
wh0cd818013 seroquel motilium domperidone 10mg prozac bupropion sr 150 zestril


Alfredavale 24 6
wh0cd402457 adalat


Bennyinget 24 7
wh0cd690141 nolvadex buy levitra buy doxycycline site here


AaronTof 24 9
wh0cd913914 buy suhagra


TracyFet 24 9
wh0cd251716 cost of valtrex where can i buy cialis without a prescription cheap prozac for sale


AaronTof 24 10
wh0cd881949 buy celexa advair buy prednisone clonidine arimidex


CharlesNen 24 10
wh0cd840897 buy fluoxetine cipro neurontin


TracyFet 24 12
wh0cd155813 cipro pills atarax baclofen online


Bennyinget 24 13
wh0cd722109 elocon


AaronTof 24 14
wh0cd786054 Order Caverta


Bennyinget 24 14
wh0cd690141 strattera bupropion buy strattera


Michaelaxiog 24 15
wh0cd594244 buy abilify 60 mg of prednisone sildenafil albendazole synthroid 150


TracyFet 24 17
wh0cd27951 kamagra methotrexate online albendazole antabuse robaxin


AaronTof 24 18
wh0cd658188 hydrochlorothiazide 25 mg tadalafil tablets adalat


Bennyinget 1
wh0cd498344 advair rimonabant acomplia buy tetracycline clicking here clindamycin 150mg


Alfredavale 1
wh0cd210660 augmentin 875 price generic yasmin medrol tadalis sx


Eugenephedo 1
wh0cd977860 levitra price levitra vermox


Eugenephedo 1
wh0cd945893 baclofen tablets


Eugenephedo 1
wh0cd913925 cheap urispas


AaronTof 1
wh0cd498357 moduretic


Eugenephedo 1
wh0cd881960 next page vardenafil hcl 20mg sildenafil


CharlesNen 1
wh0cd457301 cialis ACOMPLIA citalopram


Alfredavale 1
wh0cd18862 generic eulexin


TracyFet 1
wh0cd722109 tetracycline fluoxetine lasix for sale buy elocon cream


Bennyinget 1
wh0cd146725 tamoxifen buy viagra abilify where to order erythromycin nexium canada


CharlesNen 1
wh0cd329438 atarax more information tetracycline


Michaelaxiog 1
wh0cd242623 fluoxetine resources medrol buy stromectol


CharlesNen 1 1
wh0cd137646 albuterol sale


Alfredavale 1 1
wh0cd617130 augmentin diflucan


Michaelaxiog 1 1
wh0cd50827 Cleocin albendazole Purchase Flagyl


Bennyinget 1 1
wh0cd776973 Cheap Female Viagra


Eugenephedo 1 1
wh0cd498357 generic toradol


AaronTof 1 1
wh0cd178697 advair inhaler buy tetracycline


AaronTof 1 1
wh0cd146732 GENERIC AMITRIPTYLINE


TracyFet 1 1
wh0cd274584 bupropion cephalexin arimidex azithromycin buy adalat


Eugenephedo 1 1
wh0cd274590 Purchase Endep


Alfredavale 1 1
wh0cd361402 Buy Cipro cipro antibiotic where to buy tenormin no prescription


Kennethbab 1 1
wh0cd831460 tenormin anxiety


Eugenephedo 1 1
wh0cd210652 dipyridamole


Bennyinget 1 1
wh0cd521238 tretinoin cream


Michaelaxiog 1 1
wh0cd617130 albendazole vpxl without prescription tadalafil 60 mg triamterene hydrochlorothiazide


TracyFet 1 1
wh0cd776970 generic adalat


Alfredavale 1 1
wh0cd169608 motilium tablets furosemide generic cialis 10mg


TracyFet 1 1
wh0cd713038 motilium tenormin buy vardenafil online advair


AaronTof 1 1
wh0cd649084 purchase antabuse buy fluconizole online


Eugenephedo 1 2
wh0cd393378 triamterene


Alfredavale 1 2
wh0cd41745 cheap omnicef


Michaelaxiog 1 2
wh0cd329436 bentyl online


Michaelaxiog 1 2
wh0cd265506 diflucan without prescription


AaronTof 1 2
wh0cd361397 albuterol mdi propecia toradol online effexor


Bennyinget 1 2
wh0cd73710 inderal with no rx


CharlesNen 1 2
wh0cd512157 tamoxifen generic nexium canada how much is cialis yasmin


Alfredavale 1 2
wh0cd927701 Medrol


Eugenephedo 1 2
wh0cd233543 viagra wholesale cialis order viagra on line


Michaelaxiog 1 2
wh0cd9777 propranolol 80mg allopurinol buy acyclovir


Kennethbab 1 2
wh0cd160188 azithromycin buy amitriptyline allopurinol avodart cipro online


TracyFet 1 2
wh0cd201571 read more celexa colchicine iv


Michaelaxiog 1 2
wh0cd9777 where to buy tetracycline online CRESTOR MEDICATION


CharlesNen 1 2
wh0cd224458 roxithromycin


TracyFet 1 2
wh0cd105674 buy lisinopril avana fluoxetine 20 mg capsule buy elimite


Alfredavale 1 2
wh0cd608036 motilium cafergot & internet pharmacy synthroid elocon for eczema metformin 500 mg tablet


Michaelaxiog 1 2
wh0cd831817 Retin-A


TracyFet 1 2
wh0cd927697 Valtrex


CharlesNen 1 3
wh0cd96589 buy antabuse Eurax Tabs


Alfredavale 1 3
wh0cd480171 cipro ampicillin 500mg capsules valtrex


Michaelaxiog 1 3
wh0cd703953 atenolol without a prescription


Bennyinget 1 3
wh0cd480187 buy torsemide


CharlesNen 1 3
wh0cd32659 Buy Seroquel


Kennethbab 1 3
wh0cd758460 buspar without prescription site here


Eugenephedo 1 3
wh0cd576086 Bentyl WITHOUT Prescription


Michaelaxiog 1 3
wh0cd448216 Lisinopril


Kennethbab 1 3
wh0cd662562 anafranil for depression cheap bentyl viagra för kvinnor billigt


TracyFet 1 3
wh0cd640008 lotensin


Kennethbab 1 3
wh0cd630597 tretinoin cream 5


Alfredavale 1 3
wh0cd256414 celebrex prozac antabuse paxil hctz no prescription


TracyFet 1 3
wh0cd608043 order aygestin


Bennyinget 1 3
wh0cd224459 tamoxifen suhagra clindamycin cialis


Kennethbab 1 3
wh0cd534696 avodart triamterene elocon eczema amoxil 500


TracyFet 1 3
wh0cd480180 amoxicillin medrol can i buy cialis online viagra


TracyFet 1 3
wh0cd352320 view homepage buy doxycycline buy celebrex without prescription albuterol


Michaelaxiog 1 3
wh0cd192487 Purchase Vpxl


TracyFet 1 3
wh0cd288390 Atrovent


Kennethbab 1 3
wh0cd374863 medrol


Alfredavale 1 3
wh0cd692 indocin


Alfredavale 1 3
wh0cd692 doxycycline for sale lisinopril methotrexate allopurinol


Eugenephedo 1 3
wh0cd160517 clomid tadalis sx without prescription propranolol viagra


AaronTof 1 3
wh0cd96587 strattera cheap clomid without prescription more order erythromycin anafranil for premature ejaculation


Eugenephedo 1 3
wh0cd96587 shuddha guggulu


Kennethbab 1 4
wh0cd173988 billig viagra på nätet


TracyFet 1 12
wh0cd639676 trazodone online buy revia online cialis daily nexium cialis


AaronTof 1 12
wh0cd543782 benicar tretinoin cream 0.25


AaronTof 1 12
wh0cd447877 generic himplasia septilin serophene buy zyban online zestoretic 20 25 zaditor


TracyFet 1 12
wh0cd351986 buy viagra soft


AaronTof 1 12
wh0cd383947 albendazole


AaronTof 1 12
wh0cd256083 Elocon Ointment For Sale


AaronTof 1 12
wh0cd192151 wellbutrin sr proscar online


Eugenephedo 1 12
wh0cd959327 viagra soft online


TracyFet 1 12
wh0cd357 more hints buy suhagra lipitor generic price


TracyFet 1 13
wh0cd357 naprosyn omnicef levothroid


AaronTof 1 13
wh0cd694530 motrin pills view homepage zofran online


TracyFet 1 13
wh0cd790427 buy viagra


Eugenephedo 1 13
wh0cd511805 albendazole buy rimonabant


AaronTof 1 13
wh0cd438808 provera online buy avodart


Eugenephedo 1 13
wh0cd351978 bentyl oral viagra propecia buy phenergan online baclofen tablets buy zithromax cheap


Eugenephedo 1 13
wh0cd32322 revia online


Eugenephedo 1 14
wh0cd982210 Cheap Aygestin Amitriptyline Online


Michaelaxiog 1 14
wh0cd447871 cytotec


Eugenephedo 1 14
wh0cd886313 revia celexa amoxicillin erythromycin


Eugenephedo 1 14
wh0cd790415 lopid zestoretic 20 25 mg example here zerit trimox levothroid


AaronTof 1 14
wh0cd845264 bentyl 10 mg capsule cialis cost per pill diclofenac effexor buy celexa cialis 5mg daily


Eugenephedo 1 14
wh0cd598623 buy trazodone abilify bentyl liquid bentyl


TracyFet 1 14
wh0cd119138 wellbutrin sr precose


Michaelaxiog 1 14
wh0cd982230 generic neurontin


AaronTof 1 14
wh0cd589537 celexa revia 50 mg lipitor synthroid


Eugenephedo 1 14
wh0cd374860 discover more here imdur


Eugenephedo 1 14
wh0cd310928 bentyl liquid buy clonidine lisinopril 2.5 mg triamterene hctz 75 50


Michaelaxiog 1 15
wh0cd662556 tulasi reminyl


Eugenephedo 1 15
wh0cd246998 nizoral topical zyrtec bisoprolol zebeta


AaronTof 1 15
wh0cd397743 Toradol Online viagra soft tabs


TracyFet 1 15
wh0cd685423 anafranil advair diclofenac tamoxifen toradol


AaronTof 1 15
wh0cd237913 ventolin


AaronTof 1 15
wh0cd173977 prednisone online


Eugenephedo 1 15
wh0cd941169 namenda 10 mg tablet generic for uroxatral nimotop without prescription generic serophene


Eugenephedo 1 15
wh0cd845270 diclofenac


Eugenephedo 1 15
wh0cd717404 cialis for sale online


AaronTof 1 16
wh0cd996017 viagra over the counter


Eugenephedo 1 16
wh0cd653468 buy eurax


Eugenephedo 1 16
wh0cd621503 homepage here vermox arimidex for gyno


Eugenephedo 1 16
wh0cd589538 urispas


Eugenephedo 1 16
wh0cd461676 buy adalat


Michaelaxiog 1 16
wh0cd589535 colchicine


AaronTof 1 16
wh0cd836190 our website


Eugenephedo 1 16
wh0cd365774 albuterol


Michaelaxiog 1 16
wh0cd429708 Generic Colchicine


Eugenephedo 1 16
wh0cd269879 buy metformin no prescription tadacip online propranolol


AaronTof 1 16
wh0cd644394 zovirax nizoral buy reminyl


Michaelaxiog 1 16
wh0cd333808 Buy Stromectol


AaronTof 1 16
wh0cd516532 eurax price


TracyFet 1 16
wh0cd836183 cymbalta prescriptions


Michaelaxiog 1 16
wh0cd205948 cleocin


AaronTof 1 16
wh0cd388666 Mobic 15 mg


Eugenephedo 1 17
wh0cd932090 clonidine read more here wellbutrin


Michaelaxiog 1 17
wh0cd14152 doxycycline buy revia viagra with no prescription augmentin 875mg clonidine hydrochloride


AaronTof 1 17
wh0cd228833 hyzaar serevent xeloda read full article zyprexa


TracyFet 1 17
wh0cd548488 viagra purchase diflucan where can i buy viagra without a prescription


Eugenephedo 1 17
wh0cd580458 Celexa Online purchase inderal generic doxycycline


Michaelaxiog 1 17
wh0cd772252 bentyl tretinoin cream sildalis online


Eugenephedo 1 17
wh0cd420626 revia hctz no prescription


TracyFet 1 17
wh0cd196866 tadalafil bentyl 20 info


Eugenephedo 1 17
wh0cd356689 order elocon


Michaelaxiog 1 17
wh0cd516517 BUY ALLOPURINOL wellbutrin sr


Eugenephedo 1 17
wh0cd324724 buy flagyl crestor medication antabuse clonidine hydrochloride


TracyFet 1 17
wh0cd132934 zocor nizoral powder abana buy vasodilan naprosyn tricor


Eugenephedo 1 18
wh0cd69000 ventolin albuterol elimite alli buy metformin er


Eugenephedo 1 18
wh0cd763153 chloroquine prophylaxis


Eugenephedo 1 18
wh0cd731188 abana xalatan ophthalmic namenda 10 mg tablet generic septilin buy trimox


Eugenephedo 1 18
wh0cd667256 Buy Nolvadex


Michaelaxiog 1 18
wh0cd763168 tricor hyzaar lopid zocor 20 buy zyban online tulasi without prescription


TracyFet 1 18
wh0cd411532 cheap tetracycline


AaronTof 1 18
wh0cd187774 generic celebrex viagra triamterene


AaronTof 1 18
wh0cd123844 robaxin prednisolone


TracyFet 1 18
wh0cd219740 buy levitra cymbalta generic flagyl buy ampicillin cephalexin 500mg price robaxin


Eugenephedo 1 18
wh0cd283672 trimox septilin online zyvox homepage


Michaelaxiog 1 18
wh0cd379571 xeloda levothroid nootropil trileptal


Eugenephedo 1 19
wh0cd27947 tulasi xalatan hyzaar lamisil


Michaelaxiog 1 19
wh0cd123845 buy meloxicam


Billyagomo 2 25
wh0cd814824 buy clomid for cheap generic zovirax probenecid colchicine tabs serpina torsemide torsemide acyclovir


Billyagomo 2 30
wh0cd874980 cephalexin baclofen 10mg buy generic viagra online buy retin a how do i get propecia valtrex wellbutrin lisinopril cheap cialis generic


Andrisbromalts 6 2
Šeit var ievietot visus iespējamos word dokumentu paraugus, - iesniegumus, līgumus, prasību pieteikumus tiesām, brīdinājumus, un citus dokumentus kas var būt noderīgi Civiltiesiskā nozīmē.

http://www.draugiem.lv/group/82337/dokumentu-paraugi