• Hlora raksturojums

    Hlora raksturojums.

    Hlors ir gāze, tā simbols ir Cl2.Grieķu valodā chloros - zaļš. Hloram cietā stāvoklī ir molekulu kristālrežģis. Hloram ir zema kušanas temperatūra. Hlors ir

    3805 0