• Biosfēra- Zemes dzīvais apvalks Biotops- sauszemes vai ūdenstilpes nogabals, kurā ir vienveidīgi vides apstākļi, aizņem konkrēta biocenoze Populācija- vienas sugas īpatņu kopa, kas apdzīvo noteiktu teritoriju, atšķiras no citām populācijām Biocenoze- noteiktā teritorijā mīto

    1360 0
  • Biosfēra- Zemes dzīvais apvalks Biotops- sauszemes vai ūdenstilpes nogabals, kurā ir vienveidīgi vides apstākļi, aizņem konkrēta biocenoze Populācija- vienas sugas īpatņu kopa, kas apdzīvo noteiktu teritoriju, atšķiras no citām populācijām Biocenoze- noteiktā teritorijā mīto

    3227 0