• Es izvēlējos Rūdolfa Blaumaņa noveli „Nāves ēnā”. Šo noveli es izvēlējos tapēc, ka esmu jau to lasījusi un tā mani ļoti aizrāva. Mani šī novele aizrauj, jo tā atšķiras no citām novelēm, kuras esmu lasījusi un tās negaidītās beigas liek aizdomāties par šīs grāmata

  1204 0
 • Dators Tehniska sistēma (ierīču komplekts), kas saskaņā ar uzdotu programmu veic automātisku datu apstrādi un ievadizvadi Aparatūra Datu apstrādes sistēmas fizikālā daļa, kurā ietilpst elektriskās, elektroniskās un elektromehāniskās shēmas, iekārtas un to savienojumi (t. sk. da

  862 0
 • 1. Dzimtes un dzimuma aspekts tēlu raksturojumā Romāna „Silta zeme” galvenais varonis, kas vēsta par sevi pirmajā personā, ir Daniels – tātad vīrietis, vismaz no bioloģiskā aspekta. Dziļi personiskais tēla izjūtu un pārdzīvojumu tēlojums vedina domāt, ka autore caur šo tēlu

  702 0
 • Untitled


  MICROSOFT WORD

  MICROSOFT Word 2000 ir teksta apstrādes programma, kas dod iespēju ātri un kvalitatīvi veidot dokumentus.

  Var veikt šādas darbības:

  izveidot dokumentu;

  <p

  729 0
 • Untitled

  civilā aizsardzība

  Organizatorisku, inženiertehnisku, ekonomisku, finansiālu, sociālu, izglītojošu un zinātnisku pasākumu kopums, kuru īsteno, lai nodroš

  779 0
 • Noteikumi par valsts standartu vispārējā vidējā izglītībā un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem

  59.pielikums
  Ministru kabineta
  200_.gada __._______
  noteikumiem Nr.____

  Ķīmi

  933 0
 • Как стать мудрой женой: советы для девушек

  Как стать мудрой женой

  Важным элементом семейной жизни является

  750 0
 • Godi un tradīcijas ir tautas kultūras sastāvdaļa, ar kuru palīdzību tā nevar pazust citās tautās. Nemirstīgas ir tās tautas, kuras ciena un godā senču tikumus un paražas. Latviešiem kā senai tautai bija izkopta sava kultūra, ar kuras palīdzību viņus varēja atšķirt no citām t

  622 0
 • Avangarda māksla parādījās jau pirms buržuāziskās sabiedrības sabrukuma, taču tikai 1924

  Avangards

  1154 0
 • Epidēmiju iemesli Antīkā laika cilvēki iztēlojās epidēmijas kā neredzama ienaidnieka nāvīgu triecienu. 5. gadsimtā pirms Kristus dzīvojošais grieķu filozofs Empedokls bija viens no pirmajiem, kas domāja, ka infekcijas slimībām var būt arī patiesi dabīgs cēlonis. Diemžēl š

  652 0