• Ievads.......................................................................................................................3 1.Kas ir piesārņojums..............................................................................................4 2.Cilvēka radītie piesārņojuma veidi............

  483 0
 • Īss apraksts par A. Čaka pieminekli

  736 0
 • Zinātniski pētnieciskā darba galvenais mērķis ir izstrādāt Daugavpils pilsētas centrālās daļas kultūrvēsturisko un atpūtas objektu apskates maršrutu. Šī mērķa ietvaros izvirzīti sekojoši apakšuzdevumi: izpētīt pilsētas centrālās daļas vēsturiskās plānošanas raksturu un attīstību, iepazīties ar senāko ēku arhitektoniskajām un vēsturiskajām īpatnībām, noskaidrot to pielietojumu dažādos laikos, uzzināt parku un skvēru rašanās vēsturi, apzināt pilsētas centrālajā daļā pastāvošās atpūtas un tūristu izmitināšanas iespējas, salīdzināt naktsmītņu cenas.

  431 0
 • Zinātniski pētnieciskā darba galvenais mērķis ir izstrādāt Daugavpils pilsētas centrālās daļas kultūrvēsturisko un atpūtas objektu apskates maršrutu. Šī mērķa ietvaros izvirzīti sekojoši apakšuzdevumi: izpētīt pilsētas centrālās daļas vēsturiskās plānošanas raksturu un attīstību, iepazīties ar senāko ēku arhitektoniskajām un vēsturiskajām īpatnībām, noskaidrot to pielietojumu dažādos laikos, uzzināt parku un skvēru rašanās vēsturi, apzināt pilsētas centrālajā daļā pastāvošās atpūtas un tūristu izmitināšanas iespējas, salīdzināt naktsmītņu cenas Mana zinātniski pētnieciskā darba novitāte ir tāda, ka maršruts tika izstrādāts pamatojoties uz dziļiem un pietiekami plašiem vēstures faktu pētījumiem vairāku gadsimtu garumā.

  537 0
 • Darbs iztrādāts par vides aizsardzības prasību īevērošanu vai neievērošanu konkrētā būvobjektā

  583 0
 • detalizēts apraksts par putnu gribu, tās veidiem, izplatību.

  797 0
 • jautājums uz kuru es mēgināju atbildēt :

  615 0
 • Šī darba mērķis ir iepazīt Ludgūnas jeb Svēto Ireneju, iepazīties ar viņa biogrāfiju, apskatīt viņa teoloģijas uzskatus.

  584 0
 • Iekļauta arī J. Poruka biogrāfija. fragments-1. Jāņa Poruka biogrāfija Jānis Poruks dzimis 1871. gada 13.oktobrī. Dzejnieka tēvs ir Druvienas tiesasvīrs un vēlāk pagasta vecākais – „Prēdeļu” saimnieks Jēkabs Poruks, māte – Līze, dzimtajā uzvārdā Krastiņa. Jānis saviem vecākiem ir pirmdzimtais. Jaunāki par viņu: brāļi Kārlis, Jūlijs, Jēkabs un māsas Anna un Emīlija. 2., 9. 1881. gada rudenī Poruks iestājas Druvienas pagastskolā un mācās tur četrus gadus – līdz 1885. gada pavasarim. Par savu pirmo skolu Jānis Poruks uzrakstījis tikai vienu vienīgu darbu „Kauja pie Knipskas”. 2., 14. No 1885. līdz 1887. gadam Poruks mācās Liezēres draudzes skolā. Skolas laikā dzejnieks aizraujas ar zīmēšanu, kaut gan novērtējums šai priekšmetā viņam, tāpat kā dziedāšanā, tikai labs, nevis ļoti labs. Rakstu darbi vienmēr ļoti labi. Porukam te rodas pirmie dzejoļi, arī pirmais stāsta „Pērļu zvejnieks” variants. 2., 15. Uz gadu Porukam ir jāpamet mācības finansiālo apstākļu dēļ, taču 1888./89. gadā viņš ir Cēsu pilsētas skolas abitūrijas klases audzēknis. Ap šo laiku Poruks sāk publicēties laukrakstos. Pirmā publikācija – stāsts „Purvaiņos” laikrakstā „dienas lapa” literatūras pielikumā 1888.gadā. Pēc tam publicējas „Mājas Viesa Mēnešrakstā”, ap kuru P.Zālīte pulcinājis eiropeiski izglītotus jaunus talantus. 2., 16.

  1185 0
 • mūsdienu ģimenes ietekme uz bērna personības attīstību un to tipi.

  1102 0