:
:
Aizmirsu paroli  
 
 

Pedagoģija, Referāts

[1]  2  Tālāk

Mācīšanas un audzināšanas problēmas

Apraksts: Var teikt, ka pedagoģija ir visa pamats, jo no tā, kādā veidā un ar kādiem paņēmieniem un metodēm tiek mācīta jaunā paaudze, ir atkarīgs tas, kāda tā būs. Pedagoģiskā procesa būtību ir kļūdaini skatīt tikai mācīšanas aspektā...
Saturs: SATURS IEVADS..........................................................................................................................................2 1. Mācīšanas un audzināšanas būtība pedagoģiskajā... Lasīt sīkāk
 
Referāts, Pedagoģija

Aristoteļa Nikomaha ētika

Apraksts: Par savu tēmu esmu izraudzījusies Aristoteļa „Nikomaha ētiku”.Īstais izskaidrojums manai izvēlei varētu būt par iemeslu tam ,ka jau iepriekš lekcijā par antīko filozofiju esmu saskārusies ar Aristoteļa būtību.
Saturs: Par savu tēmu esmu izraudzījusies Aristoteļa „Nikomaha ētiku”.Īstais izskaidrojums manai izvēlei varētu būt par iemeslu tam ,ka jau iepriekš lekcijā par antīko filozofiju esmu saskārusies ar Aristoteļa būtību. Lasīt sīkāk
 
Referāts, Pedagoģija

Antīkā filozofija

Apraksts: Biogrāfija. Sengrieķu filozofs. Dzimis Atēnās ,piedalījies Peleponēsa karā. Tika apsūdzēts jaunatnes maitāšanā un nepareizu dievu pielūgšanā un notiesāts uz nāvi. Bija Anaksagora skolnieks. Pats nav uzrakstījis nevienu darbu ,par viņa...
Saturs: Biogrāfija. Sengrieķu filozofs. Dzimis Atēnās ,piedalījies Peleponēsa karā. Tika apsūdzēts jaunatnes maitāšanā un nepareizu dievu pielūgšanā un notiesāts uz nāvi. Bija Anaksagora skolnieks. Pats nav uzrakstījis nevienu darbu ,par viņa... Lasīt sīkāk
 
Referāts, Pedagoģija

ANTĪKO FILOZOFU UZSKATI

Apraksts: ANTĪKO FILOZOFU UZSKATI. Aristotelis, Sokrats, Platons, Kvintilians.
Saturs: ANTĪKO FILOZOFU UZSKATI. Aristotelis, Sokrats, Platons, Kvintilians. Lasīt sīkāk
 
Referāts, Pedagoģija

MANS VIEDOKLIS PAR PEDAGOĢISKI FILOZOFISKAJIEM PRINCIPIEM LATVIJAS IZGLĪTĪBĀ. TEORIJĀ UN PRAKSĒ

Apraksts: Pedagoģiski filozofiskie principi Latvijas izglītībā ● Radoša darbība ● Demokrātiskums ● Humanitāte ● Reliģisku jūtu audzināšana
Saturs: Pedagoģiski filozofiskie principi Latvijas izglītībā ● Radoša darbība ● Demokrātiskums ● Humanitāte ● Reliģisku jūtu audzināšana Lasīt sīkāk
 
Referāts, Pedagoģija

Marijas Montesori pedagoģijas idejas

Apraksts: itr literatūras saraksts
Saturs: itr literatūras saraksts Lasīt sīkāk
 
Referāts, Pedagoģija

Neirolingvistiskā programmēšana

Apraksts: NLP saīsinājums no neirolingvistiskā programmēšana - zinātne un māksla par cilvēka personīgo meistarību. NLP ir paņēmienu, stratēģiju un tehniku sistēma, kas ļauj izmantot cilvēka prāta iespējas.
Saturs: NLP saīsinājums no neirolingvistiskā programmēšana - zinātne un māksla par cilvēka personīgo meistarību. NLP ir paņēmienu, stratēģiju un tehniku sistēma, kas ļauj izmantot cilvēka prāta iespējas. Lasīt sīkāk
 
Referāts, Pedagoģija

Audzināšana

Apraksts: (490 vārdi) „Audzināšanas dvēsele ir audzinātājs pats. Viss atkarīgs no tā, nevis ko tu rādi un māci, bet kāds tu pats esi, tur ir viss audzināšanas noslēpums.” (Apsīšu Jēkabs) Pēc manām domām audzināšana ir ļoti svarīga...
Saturs: (490 vārdi) „Audzināšanas dvēsele ir audzinātājs pats. Viss atkarīgs no tā, nevis ko tu rādi un māci, bet kāds tu pats esi, tur ir viss audzināšanas noslēpums.” (Apsīšu Jēkabs) Pēc manām domām audzināšana ir ļoti svarīga... Lasīt sīkāk
 
Referāts, Pedagoģija

jaunieši un pusaudzi ar deviantu uzvedību

Apraksts: par deviantu uzvedību un ko varētu darīt, lai to novērstu
Saturs: par deviantu uzvedību un ko varētu darīt, lai to novērstu Lasīt sīkāk
 
Referāts, Pedagoģija

Valdorfskola

Apraksts: Viss par Valdorfskola
Saturs: Viss par Valdorfskola Lasīt sīkāk
 
Referāts, Pedagoģija

Emocijas un to ietekme uz bērna attistību

Apraksts: Bērna fiziskās, psihiskās attistības pamatā ir emocijas. Dažādu emociju izraisītas slimības. Ģimenes nozīme bērna emociju veidošanā.
Saturs: Bērna fiziskās, psihiskās attistības pamatā ir emocijas. Dažādu emociju izraisītas slimības. Ģimenes nozīme bērna emociju veidošanā. Lasīt sīkāk
 
Referāts, Pedagoģija

saskarsme

Apraksts: “Saskarsme – savstarpējo attiecību realizācija uzvedībā. Ar jēdzienu „saskarsme” vienlaicīgi apzīmē gan komunikāciju, gan mijiedarbību, gan sociālo percepciju”. Saskarsme ir svarīgākais vienojošais elements pedagoģiskajā...
Saturs: “Saskarsme – savstarpējo attiecību realizācija uzvedībā. Ar jēdzienu „saskarsme” vienlaicīgi apzīmē gan komunikāciju, gan mijiedarbību, gan sociālo percepciju”. Saskarsme ir svarīgākais vienojošais elements pedagoģiskajā... Lasīt sīkāk
 
Referāts, Pedagoģija

ĢIMENES UN SKOLAS SADARBĪBA

Apraksts: ĢIMENES UN SKOLAS SADARBĪBA PERSONĪBAS SOCIALIZĀCIJAS PROCESĀ.
Saturs: ĢIMENES UN SKOLAS SADARBĪBA PERSONĪBAS SOCIALIZĀCIJAS PROCESĀ. Lasīt sīkāk
 
Referāts, Pedagoģija

Marijas Montesori mācība – bērna darbs

Apraksts: Darbā tiek aprakstīta Marijas Montesori darbs, mācība.
Saturs: Darbā tiek aprakstīta Marijas Montesori darbs, mācība. Lasīt sīkāk
 
Referāts, Pedagoģija

Kultūras vēsture

Apraksts: Sākotnēji par viduslaikiem sāka runāt Tertuliāns (ap 160. - 220.) agrīnās kristietības laikā, kurš ar šo terminu saprata "tumšo" un slikto vidējo laiku starp paradīzes laiku un to laiku, kad sāksies jaunā un skaistā pasaule. Aptuveni...
Saturs: Sākotnēji par viduslaikiem sāka runāt Tertuliāns (ap 160. - 220.) agrīnās kristietības laikā, kurš ar šo terminu saprata "tumšo" un slikto vidējo laiku starp paradīzes laiku un to laiku, kad sāksies jaunā un skaistā pasaule. Aptuveni... Lasīt sīkāk
 
Referāts, Pedagoģija

[1]  2  Tālāk