• Ar izcilību novērtēts maģistra darbs par gaļas pārstrādes tirgus tendencēm, attīstības dinamiku, nozares uzņēmuma A/S Ruks analīze.

  1415 0
 • Saturs • Ievads • Revolūcijas sākums. • Revolūcijas sabrukums. • Revolūcijas ieguvumi un zaudējumi. • Nobeigums • Izmantotā literatūra.

  912 0
 • Kopsavilkums. Uzņēmuma juridiskais statuss un īpašuma daļa. Pakalpojums. Tirgus analīze. Mārketinga stratēģija. Uzņēmuma funkcionēšana. Uzņēmuma vadība un nodarbinātās personas. Risks un problēmas. Finansu informācija: naudas plūsmas pārskats, peļņas - zaudējuma aprēķins, bilance.

  654 0
 • Adopcija un ar to saistītās problēmas LR. tiek skarti arī citi jautājumi par bērnu tiesību aizsardzību.

  879 0
 • Koka Rīga!. Rīga sastopamie arhitektūras stili, to rašanās secība: romanika; gotika; Renesanse / Manierisms; baroks; klasicisms; dzīvojamās ēkas Vecrīgā; Historisms / Konkrētā vēsturiskā stila atdarinājumi; eklektisms / dažādu vēsturisko stilu elementu atdarinājums, tos apvienojot; jūgendstils; nacionālais romantisms; Art Deco / Art Deko. Ieverojamākās koka celtnes Rīgā: Baroks / 18. gs. 2. puse /; klasicisms / 19. gs. 1. puse /; historisms koka arhitektūrā; eklektisms koka arhitektūrā; sveiciešu stils; jūgendstils koka arhitektūrā. Nacionālais romantisms koka arhitektūrā: vēsturisko koka ēku rajoni Rīgā. Arhitektūras stilu izveidošanās: romānika (XI. - XII. gs.); gotika (XIII. - XV. gs.). Renesanse: baroks (XVI - XVIII gs.); klasicisms. Eklektisms (Vairāku vēsturisko stilu elementu atdarinājums, tos apvienojot). Jūgendstils: nacionālais romantisms. Informācija par dažādām celtnēm un to arhitektoniskajiem stiliem. Doma baznīca, Sv. Jēkaba baznīca. Sv. Jana luteriešu baznīcas komplekss ar viduslaiku celtņu un dominikāņu klostera paliekām. Reformātu baznīcas un dzivojamo ēku komplekss. Dannenšterna nams.

  1751 0
 • 7 paraugi (Autobiogrāfija, CV - Curriculum Vitae, Iesniegums, Paskaidrojums, Pateicība, Telegramma, Sludinājums)jebkurai dzīves situācijai. 100% parezība garantēta! .

  8031 0
 • Spilgtāko personāžu raksturojums. Ļoti noderīgs tiem, kam par Kaudzīšu "Mērnieku laikiem" paredzēts rakstīt kontroldrbu nevis eseju. Der arī eseju rakstītājiem.

  8305 0
 • Ir pēdējais vakars, rīt jārakta ieskaite par šo darbu? paņem un izlasi! .

  9666 0
 • Ļoti labs biznesa plāns.Ietver:uzņēmuma aprakstu,pakalp.aprakstu,tirgus analīzi,konkurentu analīzi,SVID analīzi,marketinga strateģ.,uzņ.funkc.plānu,vadību un personālu,probl. un riski, finansu inf.,kredita atm. grafiku, naudas plusmu uz 3 gadiem,27 tabulas, 3 attēlus,secinājumus,priekšlikumus un daudz ko citu.

  1196 0
 • Starptautiskās tiesības un attiecības, starptautisko tiesību veidi, dažāda veidu robežas, vēsture, Rodas kodekss, Mare clausum Mare liberium, jūras teritorija, iekšējie ūdeņi, osta, Teritoriālā jūra un pieguļošā zona, Teriotoriālās jūras statuss, valsts suverinitāte, Kontinentālais šelfs, Starptautisko organizāciju darbība, Ekskluzīvā ekonomiskā zona, Zemūdens kabeļu un cauruļvadu likšana, Piesārņojuma kontrole, atklātā jūra, Jūras tiesību avoti un normas, .

  2033 0