:
:
Aizmirsu paroli  
 
 

Mārketings, Referāts


Zelta Zivtiņas produkta reklāmas raksturojums

Apraksts: Zelta Zivtiņas produkta reklāmas raksturojums
Saturs: Untitled

Zelta Zivtiņas produkta reklāmas... Lasīt sīkāk

 
Referāts, Mārketings

Zelta Zivtiņas produkta reklāmas raksturojums

Apraksts: Zelta Zivtiņas produkta reklāmas raksturojums
Saturs: Untitled

Zelta Zivtiņas produkta reklāmas... Lasīt sīkāk

 
Referāts, Mārketings

Reklāma

Apraksts: Reklāmas jēdziens, reklāmas uzdevums, reklāmas veidi, reklāmas ietekme uz konkurenci, tirdzniecības marka
Saturs: Reklāma Adverstising; adverstisment; publicity; promotion (USA) Werbung [lat.reclamare – skaļi kliegt] – saziņas līdzeklis, lai piesaistītu uzmanību, izraisītu interesi, padarītu populāru; apmaksāts vai citādi atlīdzināts publisks,... Lasīt sīkāk
 
Referāts, Mārketings

Patērētāju uzvedības modelis tirgū

Apraksts: Savā referātā es vēlētos atspoguļot kāda produkta ceļu pie pircēja no pārdevēja vidokļa. Šeit apskatīšu tikai galvenos aspektus kam būtu jāpievērр uzmanība pārdevējam, lai veksmīgāk pārdotu savu preci. Uzkatāmības labad kā...
Saturs: Pateretāju uzvedības modelis tirgū. 1.Izvēlētā produkta tirgus vispārējs raksturojums Savā referātā es vēlētos atspoguļot kāda produkta ceļu pie pircēja no pārdevēja vidokļa. Рeit apskatīšu tikai galvenos aspektus kam būtu... Lasīt sīkāk
 
Referāts, Mārketings

Pārdošanas meistarība

Apraksts: Šajā referātā vairāk būs runa par pārdošanas meistarību kā mācību, nevis tās praktisku pielietošanu dzīvē. Tikai pašā noslēgumā esmu pievienojusi materiālu - ieskatu tam, kā notiek bankas produktu pārdošana gan esošajiem, gan arī...
Saturs: Šajā referātā vairāk būs runa par pārdošanas meistarību kā mācību, nevis tās praktisku pielietošanu dzīvē. Tikai pašā noslēgumā esmu pievienojusi materiālu - ieskatu tam, kā notiek bankas produktu pārdošana gan esošajiem, gan arī... Lasīt sīkāk
 
Referāts, Mārketings

Reklāma

Apraksts: Reklāmas jēdziens, reklāmas uzdevums, reklāmas veidi, reklāmas ietekme uz konkurenci, tirdzniecības marka
Saturs: Reklāma Adverstising; adverstisment; publicity; promotion (USA) Werbung [lat.reclamare – skaļi kliegt] – saziņas līdzeklis, lai piesaistītu uzmanību, izraisītu interesi, padarītu populāru; apmaksāts vai citādi atlīdzināts publisks,... Lasīt sīkāk
 
Referāts, Mārketings

Lēmumu analīzes metodes

Apraksts: Katram cilvēkam ir dzīvē bijušas situācijas, kurās tam jāpieņem kāds lēmums. Bet tāda jau ir katra cilvēka ikdiena. Bet ja mērķis ir viens, iespējas ir vairākas un ar dažādiem rādītājiem, tad palīgā var nākt Lēmumu analīze...
Saturs: Studiju darbs mācību priekšmetā “Lēmumu analīzes metodes” Saturs Ievads ……………………………………………………………… 4 Lēmumu pieņemšana daudzkritēriju gadījumā Evristiskie... Lasīt sīkāk
 
Referāts, Mārketings

Migrācija

Apraksts: Tirgvedība Ievads Izmaiņas darbaspēka kustībā pēc Latvijas iestāšanās Darbaspēka deficīts Latvijas ekonomikā Par iedzīvotāju ilgtermiņa migrāciju Latvijā 2006.gadā Imigrācija un emigrācija pa valstīm 2006.gadā Starpvalstu ilgtermiņa...
Saturs: Saturs Ievads......................................................................................................................2 Izmaiņas darbaspēka kustībā pēc Latvijas iestāšanās ES.................................3 Darbaspēka... Lasīt sīkāk
 
Referāts, Mārketings

Tirgzinību pētījuma plāna izklāsts, pētījumu metožu izvēles pamatošana un galvenie sagaidāmie rezultāti

Apraksts: Turpmākajā darbā ir izanalizēts un aplūkots mārketinga pētīšanas galvenie mērķi, procesi, pētījuma plāna iedalījums; galvenās un svarīgākās pētījumu metodes, to priekšrocības, trūkumi un iespējamie rezultāti.
Saturs: Turpmākajā darbā ir izanalizēts un aplūkots mārketinga pētīšanas galvenie mērķi, procesi, pētījuma plāna iedalījums; galvenās un svarīgākās pētījumu metodes, to priekšrocības, trūkumi un iespējamie rezultāti. Lasīt sīkāk
 
Referāts, Mārketings

Mārketinga tirgus izpēte

Apraksts: Tirgus ekonomikas apstākļos pieprasījuma/piedāvājuma spēles rezultātā pieaug saražoto preču/pakalpojumu daudzums. Tehnoloģijām attīstoties, palielinās ražošanas apjomi, rodas preču pārpilnība. Uzņēmēja galvenā problēma vairs nav...
Saturs: Tirgus ekonomikas apstākļos pieprasījuma/piedāvājuma spēles rezultātā pieaug saražoto preču/pakalpojumu daudzums. Tehnoloģijām attīstoties, palielinās ražošanas apjomi, rodas preču pārpilnība. Uzņēmēja galvenā problēma vairs nav... Lasīt sīkāk
 
Referāts, Mārketings

Marketinga pileitojums uzņēmumumā 1188

Apraksts: Apskats par 1188 darbību un tu marketinga daba vide
Saturs: Apskats par 1188 darbību un tu marketinga daba vide Lasīt sīkāk
 
Referāts, Mārketings

Gruniga komunikāciju modeļi

Apraksts: Apraksts per visiem četriem gruniga modeļiem.
Saturs: Apraksts per visiem četriem gruniga modeļiem. Lasīt sīkāk
 
Referāts, Mārketings

Tirgus segmentēšanas process

Apraksts: Tirgus segmentēšanas procesa piemērs uz reālas situācijas bāzes.
Saturs: Tirgus segmentēšanas procesa piemērs uz reālas situācijas bāzes. Lasīt sīkāk
 
Referāts, Mārketings

Mārketinga plāns

Apraksts: Mārketinga pāns izstrādāts konkrētam uzņēmuma vadoties no augstskolas mārketinga kursā iegūtajām zināšanām
Saturs: Mārketinga pāns izstrādāts konkrētam uzņēmuma vadoties no augstskolas mārketinga kursā iegūtajām zināšanām Lasīt sīkāk
 
Referāts, Mārketings