• Романтизм. Ответом европейской культуры на Вел. Фр. Революцию, на вдохновившее ее Просвещение и новый буржуазный порядо

  837 0
 • Античная культура. Под античной культурой понимают культуру Древней Греции и Рима. История античности - это период формирования, расцвета и гибели рабовладельчес

  860 0
 • Средневековье. Историческая справка. Европейский мир родился из соединения римской цивилизации и мира варварских германских п

  819 0
 • The history of the US till 17th century The history of the US till 17th century can be divided into two parts: 1.) Americans life before Europeans explorers; 2.) and life in America after its discovering. 1. The first Americans who lived in the America were called Amerindians. We can call

  492 0
 • Ēģipte Pirms dinastiju laikmets Agro dinastiju laikmets Senā valsts Vidējā valsts Jaunā valsts Laiks Ap 3800/3500-ap 3100/2900 p.m.ē. Ap 3100/2900- ap2630 p.m.ē. Ap 2630- ap 2134 p.m.ē. 2040- ap 1650 p.m.ē. 1560-1087. p.m.ē. Galvaspilsēta Augšupēģiptei- Nehena, Lejasēģiptei-Buto M

  774 0
 • Divupe Šumeru valsts Akadiešu valsts Vecbabilonija Jaunbabilonija Laiks Ap 3100-ap 2340 p.m.ē. Ap 2340- ap 2198 p.m.ē. ap1894- ap 1594 p.m.ē Ap 626- ap 539 p.m.ē. Galvaspilsēta Bija daudz pilsētvalstu. Garīgais centrs bija Nipūra Akada Babilona Babilona Politiskie notikumi Starp pilsēt

  644 0
 • LĒMUMA PIEŅEMŠANA REKLĀMAS JAUTĀJUMOS • Reklāmas būtība, veidi un mērķi Reklāma ir komunikatīvo sakaru izpausmes ar zināmu personu vai organizāciju sniegtā informācijas izplatīšanas maksas līdzekļu starpniecību. Attīstīta tirgus zemes reklāmai tērē aizvien milzī

  498 0
 • The history of the US till 17th century The history of the US till 17th century can be divided into two parts: 1.) Americans life before Europeans explorers; 2.) and life in America after its discovering. 1. The first Americans who lived in the America were called Amerindians. We can call

  572 0
 • Erotika. Erotika – no grieķu valodas erotikos – mīlestības, mīlas, šo jēdzienu latviski tulko kā jutekliskums, juteklība. Erotiskā dziņa – par erotikas būtību ir vairāki uzskati. 1. Naturālistiskais uzskats erotisko dziņu identificē ar kailu juteklību,

  757 0
 • ITĀLIJA Šobrīd Itālija ir parlamentāra demokrātiska republika, kaut gan līdz 1946.gada 2.jūnijam valsts pārvaldes forma šajā valstī bija monarhija. Itālijas pamatdokuments ir konstitūcija, kas pieņemta 1948.gada 1.janvārī. Pieņemtā konstitūcija ieviesa Itālijā divpalātu lik

  876 0