• Maijpuķītes, Parastā pērkonene, Melnā driģene, Maura retējs, Sējas auza, Zobu ammi, Ārstniecības amoliņš, Kaņepes. Atrodami augu apraskti un to izmantošanas iespējaas.

  1775 0
 • Saskarsmes struktūra, f-cijas, tipi, dimensijas; Manipulēšana, ietekmēšana; Sociālā percepcija/uztvere; Komunikācija (verbalā, neverbālā);Konflikti; Klausīšanās;Saskarsmes barjeras, filtri,šķēršļi.

  4199 0
 • 1. Konstitucionālo tiesību jēdziens, objekts un priekšmets. Konstitucionālo tiesību jēdzienam ir 3 izpratnes veidi - konstitucionālās tiesības kā: 1) tiesību nozare; 2) zinātne; 3) mācību disciplīna.

  6499 0
 • Apgaismība – antifeodāla buržuāzijas ideoloģija un sabiedriski politiska kustība kapitāliskās veidošanās laikmetā. Apgaismība centās novērst pastāvošās sabiedrības trūkumus, grozīt tās tikumus, politiku un sadzīvi, izplatot labā un taisnības idejas un zinātnes atziņas. Apgaismība ir pasaulvēsturiska parādība.

  2245 0
 • Ir pēdējais vakars, rīt jārakta ieskaite par šo darbu? paņem un izlasi! .

  9666 0
 • Starptautiskās tiesības un attiecības, starptautisko tiesību veidi, dažāda veidu robežas, vēsture, Rodas kodekss, Mare clausum Mare liberium, jūras teritorija, iekšējie ūdeņi, osta, Teritoriālā jūra un pieguļošā zona, Teriotoriālās jūras statuss, valsts suverinitāte, Kontinentālais šelfs, Starptautisko organizāciju darbība, Ekskluzīvā ekonomiskā zona, Zemūdens kabeļu un cauruļvadu likšana, Piesārņojuma kontrole, atklātā jūra, Jūras tiesību avoti un normas, .

  2033 0