• PL1. Tīkla operētājsistēmu apskats Par izplatītākajām tīkla operētājsistēmām var uzskatīt: • Microsoft Windows NT paaudzes operētājsistēmas; • NetWare operētājsistēmas; • UNIX un Linux operētājsistēmas. Microsoft Windows NT paaudzes operētājsistēmas Kopš iz

  881 0
 • Automobiļa apstādināšanas problēma ir sena kā pašas automašīnas vēsture. Jau Karls Bencs un Gotlībs Daimlers prātoja par automobiļa bremzēšanas, precīzāk — apstādināšanas, efektivitāti. Kas zina, varbūt arī pirmais autoavārijas upuris, kam auto uzbraukšana beidzās letā

  921 0
 • Datoru tīkls jeb datortīkls ir saziņas sistēma starp diviem vai vairāk datoriem. Internets fiziski sastāv no lietotāja personālajiem datoriem ar interneta pārlūkprogrammām, kurus dēvē par klientiem (client). Serveris ir datorsistēma klienta servera arhitektūrā, kas nodrošina klien

  945 0
 • Autora priekšvārds E-LAIKMETA sākumā bija izteikti drosmīgi optimistiskie apgalvojumi par to, ka papīra dokumentu skaits drīz stipri samazināsies. Realitāte izradījās daudz skarbāka un sanāca citadāk, jo vajadzēja drošu e-parakstu. Pagāja daudz gadu un tagad e-paraksts ir līdzve

  629 0
 • 1905.gada revolūcija Krievijā un Latvijā. 20. gadsimta sākumā veidojās daudzas revolucionārās kustības. Lielākā revolūcija notika Krievijā. Sakāve krievu - japāņu karā, neatrisinātais zemes jautājums, strādnieku nežēlīgā ekspluatācija un viņu beztiesīgais stāvoklis, as

  911 0
 • 14.gadsimta mūzika Mūzika radusies, atdarinot dabā dzirdētas skaņas. Tā kļuva par cilvēka darba, kulta paražu, izklaidēšanās, karagājienu neatņemamu sastāvdaļu. Mūzika bija saistīta ar darba, dejas, poēzijas ritmiku. Pakāpeniski mūzika veidojās par patstāvīgu mākslas ve

  822 0
 • Культура Индии. 1. Индская (хараппская) цивилизация Индия была заселена еще в 7 тыс. до н. э.Древнейшая цивилизация возникла в бассейне реки Инд в 3 тыс. до н. э.Это был

  566 0
 • Saturs 1. lekcija 3 Datora formētā attēla uzbūve 3 Datora formētā attēla informatīvais saturs 5 Datora formētā attēla uztvere 7 Rastra attēla informatīvā satura analīze 8 Rastra attēla izspīdināšanas principi 11 2. lekcija 14 Krāsu palete. Pamatoperācijās ar rastra

  677 0
 • Искусство барокко (17 век). Основные черты барокко: • Контрасты во всем, противоречивость • Пышность, вычурность, театральность,

  690 0
 • Классицизм. Классицизм (от лат. classicus — образцовый) - художественный стиль и эстетическое направление в европейском искусстве 17 — начала 19 вв., в основе которого л

  1727 0