Ieskaites darbs

 • Untitled

  Datora galvenās sastāvdaļas

  Visu datora tehnisko nodrošinājumu vizuāli nosacīti var iedalīt 3 daļās:

  sistēmas bloks (informācijas apstrādes un glabāšanas ierīces);

  ievadierīces;

  14806 0
 • Dators Tehniska sistēma (ierīču komplekts), kas saskaņā ar uzdotu programmu veic automātisku datu apstrādi un ievadizvadi Aparatūra Datu apstrādes sistēmas fizikālā daļa, kurā ietilpst elektriskās, elektroniskās un elektromehāniskās shēmas, iekārtas un to savienojumi (t. sk. da

  929 0
 • Dators Tehniska sistēma (ierīču komplekts), kas saskaņā ar uzdotu programmu veic automātisku datu apstrādi un ievadizvadi Aparatūra Datu apstrādes sistēmas fizikālā daļa, kurā ietilpst elektriskās, elektroniskās un elektromehāniskās shēmas, iekārtas un to savienojumi (t. sk. da

  952 0
 • RTK profesionālās vidusskolas

  Darbstaciju
  drošīb

  978 0
 • Fricis Bārda - latviešu filozofiskā romantisma pārstāvis, dzejnieks un domātājs. Dzimis 1880. gada 13. janvārī Pociema Rumbiņu mājās. Izaudzis patriarhālā latvju laiku sētā, kurā stingri ievēro reliģiskās tradīcijas. Dziļi reliģiozā vide zēnā atstāj neizdzēšamas pēdas

  1251 0
 • Gan zēniem, gan metenēm novērojama idenstiska spēka dinamika

  Gan zēniem, gan metenēm novērojama idenstiska spēka dinamika.

  Spilgti sāk izpausties individuālās psiholoģiskās īpatnības, kad skolēniem rodas interese par savu personību

  1814 0
 • 1

  TRANSPORTA UN SAKARU INSTITŪTS

  VADĪBZINĀTŅU, EKONOMIKAS UN TRANSPORTA FAKULTĀTE

  KURSA DARBS

  Studiju kursā: Kravu apstrāde

  Studiju grup

  1618 0
 • Ligums pardevejiem

  PRECES Pirkuma lĪgums

  Rīga, Latvija 2009.gada 01. decembris

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”Daina &

  1217 0
 • Pirmais pasaules karš, pazīstams arī kā Lielais Karš, Nāciju karš un Karš, kas izbeigs visus karus, bija vispasaules konflikts, kas ilga no 1914. līdz 1918. gadam. Karš notika starp Sabiedrotajiem Antantes vadībā vienā pusē un Centrālajām lielvalstīm otrā pusē. Neviens cits iepri

  1040 0
 • Pirmais pasaules karš, pazīstams arī kā Lielais Karš, Nāciju karš un Karš, kas izbeigs visus karus, bija vispasaules konflikts, kas ilga no 1914. līdz 1918. gadam. Karš notika starp Sabiedrotajiem Antantes vadībā vienā pusē un Centrālajām lielvalstīm otrā pusē. Neviens cits iepri

  1204 0