:
:
Aizmirsu paroli  
 
 

Fizika, Cits

[1]  2  Tālāk

Mākslīgā apgaismojuma aprēķini

Apraksts: Īpatnējās jaudas metode. Gaismas plūsmas izmantošanas koeficienta metode. Kvēlspuldžu apgaismojuma aprēķins. Luminiscentā apgaismojuma aprēķins. Vispārējās ventilācijas aprēķins toksisko vielu aizvadīšanai. Vispārējās ventilācijas...
Saturs: 1.uzdevums. “Mākslīgā apgaismojuma aprēķini” 1.1 Īpatnējās jaudas metode. 1.1.1 Dotie lielumi: Gaismekļa tips- emaljētais dziļstarotājs 1.1.2 Aprēķins: 1.2 Gaismas plūsmas izmantošanas koeficienta metode. 1.2.1 Dotie... Lasīt sīkāk
 
Cits, Fizika

Špiķeris fizikā (part 2)

Apraksts: Interferences ainas aprēķins divu koherentu gaismas avotu gadījumā. Optiskais ceļš; Interferences plānās kārtiņās; Interferences pielietošana. Interferometri; Gaismas difrakcija. Heigensa-Freneļa princips; Freneļa zonu metode. Zonu plate...
Saturs: 6.Interferences ainas aprēķins divu koherentu gaismas avotu gadījumā. Optiskais ceļš. Interferences mask un min var uzrakstīt šādi: deltas=+-kLambda=+-2*k*Lambda/2, kur k=0,1 maks un deltas=+-(2*k-1)*lambda/2, kur k=1,2 min.Aplūkosim, kā... Lasīt sīkāk
 
Cits, Fizika

Špiķeris fizikā

Apraksts: Par el. strāvu; Oma likums; Peltje efekts; Tompsona ef.; Indukcija; Intensitāte; Laplasa likums; De Broji viļņi; Heizenberga princips; Daudzelektronu atomi; Kodolspēki; un t.t.
Saturs: 1.Par el. strāvu sauc elektrisko lādiņu virzītu kustību. El. str. vadītajos un pusvadītājos sauc par vadītaj spējas strāvu. Nosacijumi:1) ladiņnesēju esamība vadātājā. Lai nepārtraukti nodrošinātu ladiņnēseju virzītu kustību,... Lasīt sīkāk
 
Cits, Fizika

Špiķeris fizikā

Apraksts: Harmoniskas elektromagnetiskas svastrības. Svastrības kontūrs. un t.t.
Saturs: 1.Harmoniskas elektromagnetiskas svastrības. Svastrības kontūrs. H. el. Sv. Diferencialvienādojums un tā atrisinājums. L,C, R – svastr. Kontūrs. Apskatisīm ideālu kontūru, kurā ieslēgtajam kondensatoram ir kapacitāte C, bet... Lasīt sīkāk
 
Cits, Fizika

Špiķeris fizikā (part 7)

Apraksts: Pauli princips. Elektronu sadalījums atomos pa kvantu stāvokļiem.
Saturs: 31.Pauli princips. Elektronu sadalījums atomos pa kvantu stāvokļiem. Mendeļejeva ķīmisko elementu tabula.Izrādās, ka identisku daļiņu sistēmas viļņu funkcijas simetrijas īpašības nosaka šo daļiņu spins. Ja daļiņu spins ir ½; 3/2; tad... Lasīt sīkāk
 
Cits, Fizika

Špiķeris fizikā (part 6)

Apraksts: De Brojī formula. Viļņu funkcija un tās statistiskā jēga.
Saturs: 26.De Brojī formula. Viļņu funkcija un tās statistiskā jēga. Šrēdlingera vispārējais vienādomjums.Fraņču fiziķis L. de Broji izteica hipotēzi, kuru pēc tam apstiprināja eksperimenti, ka divējādas īpašības piemīt ne tikai... Lasīt sīkāk
 
Cits, Fizika

Špiķeris fizikā (part 4)

Apraksts: Gaismas dubultlaušana. Polarizācijas prizmas un polaroidi. Pielietojumi.
Saturs: 16.gaismas dubultlaušana. Polarizācijas prizmas un polaroidi. Pielietojumi. Gaismas izplatīšanās kristālos saistīta ar zināmām īpatnībam, jo kristāli ir anizotropi.Viena no tādām īpatnībam ir gaismas dubultlaušana, ko kalcīta kriastālos... Lasīt sīkāk
 
Cits, Fizika

Laboratorijas darbs "Tieša mērīšana"

Apraksts: Bīdmērs sastāv no pamatlineāla ar skalu un atskaites sistēmas, kuras pamatā ir noniuss. Noniuss ir izveidots kā papildlineāls ar skalu, uz kuras var nolasīt pamatskalas iedaļu intervāla daļas. Noniusus izgatavo ar mazākās iedaļas vērtību...
Saturs: RĒZEKNES AUGSTSKOLA INŽENIERU FAKULTĀTE DATORZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS KATEDRA Laboratorijas darbs Nr. 1 Tieša mērīšana Augstākās profesionālās izglītības studiju programma Inženieris-... Lasīt sīkāk
 
Cits, Fizika

Špiķeris fizikā

Apraksts: Fotoefekts.Komptona efekts. Kodola uzbūve un sastāvs. Kodolspēki. Saites enerģijas un masas defekts. Radioaktivitāte, alfa-, beta-, gamma- staru rašanās mehānismi. Kodolreakcijas. Kodolu dalīšanās reakcijas. Kodolu sintēzes reakcijas. De...
Saturs: 21.Fotoefekts.Komptona efekts. Absolūti melna ķermeņa termiskā starojuma problēmu izdevās atrisināt, tikai atsakoties no klasiskā priekšstata par elektromagnētisko viļņu emisiju kā nepārtrauktu procesu un izmantojot Planka izvirzīto... Lasīt sīkāk
 
Cits, Fizika

Špiķeris fizikā (part 8)

Apraksts: Continiue of part 7
Saturs: Ja temperatr T=0 va visi valentās zonas līmeņi ir aizņemti un starp valento zonu un brīvo līmeņu zonu ir aizliegtā zona, tad kristāls ir pusvadītājs vai arī izolators atkarībā no aizliegtās zonas platuma deltaW(g)=W©-W(v), kur W© -... Lasīt sīkāk
 
Cits, Fizika

Špiķeris fizikā (part 5)

Apraksts: Fotoefekts. Komptona efekts.
Saturs: 21.Fotoefekts. Komptona efekts.Absoūti melna ķermeņa termiskā starojuma problēmu izdevās atrisināt, tikai atsakoties no klasiskā priekšstata par elektromagnētisdko viļņu emisiju kā nepārtruktu procesu un zimantojot Planka izvirzīto... Lasīt sīkāk
 
Cits, Fizika

Špiķeris fizikā (part 3)

Apraksts: Fraunhofera difrakcija.
Saturs: 11.Fraunhofera difrakcija. Difrakcijas režģis (režģa formula, dispersija, izšķišanas spēja).Aplūkosim gaismas difrakciju šaurā bezgalīgi garā spraugā, uz kuru krīt plakans gaismas vilnis un kritošās gaismas viļņa virsma paralēla... Lasīt sīkāk
 
Cits, Fizika

Blēzs Paskāls

Apraksts: Par Paskāla dzīvi, uzskatiem un zinātnisko darbību.
Saturs: Par Paskāla dzīvi, uzskatiem un zinātnisko darbību. Lasīt sīkāk
 
Cits, Fizika

Baterijas

Apraksts: Kas ir baterija un kā tā darbojas? Baterijā ķīmiskā reakcijā tiek atdalīti pozitīvie elektriskie lādiņi no negatīvajiem. Baterija sastāv no diviem atšķirīgiem strāvas vadītājiem un elektrolīta - šķidruma, kas satur elektriski...
Saturs: Kas ir baterija un kā tā darbojas? Baterijā ķīmiskā reakcijā tiek atdalīti pozitīvie elektriskie lādiņi no negatīvajiem. Baterija sastāv no diviem atšķirīgiem strāvas vadītājiem un elektrolīta - šķidruma, kas satur elektriski... Lasīt sīkāk
 
Cits, Fizika

Elektromagnētiskā indukcija

Apraksts: Elektromagnētiskā indukcija
Saturs: Elektromagnētiskā indukcija Lasīt sīkāk
 
Cits, Fizika

[1]  2  Tālāk