Eseja/domraksts

 • Ja nākas pieminēt kādu izcilu latviešu rakstnieku, tad Imants Ziedonis ir visdrīzāk no tiem, kas pirmais ienāk prātā. Būdams izcila personība, Ziedonis spēja ar vienkāršu vēzienu manipulēt cilvēka emocijas - nepiespiesti, ar dziļu domu un krāšņi, tādi man ir Ziedoņa darbi.

  16392 0
 • Latvijā ir divpakāpju banku sistēma – centrālā banka un komercbankas. Latvijas banka pilda divas galvenās funkcijas – īsteno naudas politiku valstī, nodrošinot nacionālās valūtas, banku stabilitāti kā arī veic banku un citu kredītiestāžu uzraudzību. Banku darbība tirgus ekono

  3589 0
 • Mana Latvija, tā ir zeme, kurā es dzīvoju un es ceru, ka mana Latvija nekad nebūs tukša, un cilvēki būs laimīgi. Esmu pilnīgi pārliecināta, ka cilvēks var būt īsti laimīgs tikai savā dzimtenē, tajā novadā, kurā viņš ir piedzimis, kur dzīvo viņa radi, ģimene un draugi. Es v

  3683 0
 • Untitled

  Why should I study English?

  Nowdays, English is very important to learn. It's now recognized as a universal language. So this is the reason why I should learn it. If in the future, I should be working abroad, such as in Great Britain or t

  4183 0
 • Untitled

  Versaļas sistēma - miera garants vai ierosme jauniem konfliktiem?

  Situāciju pasaulē pēc Pirmā pasaules kara vajadzēja uzlabot, tāpēc 1919. gada 28. jūnijā tika parakstīts Versaļas līgums. Versaļas

  1599 0
 • Untitled

  Versaļas sistēma - miera garants vai ierosme jauniem konfliktiem?

  Situāciju pasaulē pēc Pirmā pasaules kara vajadzēja uzlabot, tāpēc 1919. gada 28. jūnijā tika parakstīts Versaļas līgums. Versaļas

  1385 0
 • Es uzskatu,ka mūzika ir kā gaiss, kā skābeklis.Mūzika ir mana dzīve.Mūzika mani saprot. Tā ir labākās zāles dvēselei un labākais manai dzīvei, kas vien ir atklāts. Kad es izaugšu liela, es strādāšu jomā, kas būs saistīta ar mūziku, jo vienīgi mūzika spēj radīt manī pat

  2792 0
 • Untitled

  Tūrisma un apkārtējās vides mijiedarbība.

  Tūrisms ir viena no saimnieciskajām darbībām, kas ir ļoti plaši izplatīta pasaulē. Tomēr tā mijiedarbība ar apkārtējo vidi izpaužas gan pozitīvi, gan arī n

  886 0
 • Untitled

  Tūrisma un apkārtējās vides mijiedarbība.

  Tūrisms ir viena no saimnieciskajām darbībām, kas ir ļoti plaši izplatīta pasaulē. Tomēr tā mijiedarbība ar apkārtējo vidi izpaužas gan pozitīvi, gan arī n

  973 0
 • Untitled

  Tūrisma un apkārtējās vides mijiedarbība.

  Tūrisms ir viena no saimnieciskajām darbībām, kas ir ļoti plaši izplatīta pasaulē. Tomēr tā mijiedarbība ar apkārtējo vidi izpaužas gan pozitīvi, gan arī n

  1118 0