:
:
Aizmirsu paroli  
 
 

Civīlā aizsardzība, Referāts


civilā aizsardzība

Apraksts: Organizatorisku, inženiertehnisku, ekonomisku, finansiālu, sociālu, izglītojošu un zinātnisku pasākumu kopums, kuru īsteno, lai nodrošinātu reaģēšanu katastrofu gadījumos vai pastāvot katastrofas draudiem, kā arī atbalstītu valsts...
Saturs: Untitled

civilā aizsardzība

Organizatorisku, inženiertehnisku, ekonomisku, finansiālu, sociālu, izglītojošu un... Lasīt sīkāk

 
Referāts, Civīlā aizsardzība

Epidēmijas

Apraksts: Referāts Civīlajā aizsardzībā par epidēmijām. Epidēmiju iemesli, būtība, infekcijas slimības, slimības rašanās un progresēšana, epidemioloģiska izmeklēšana, drošība utt.
Saturs: Epidēmiju iemesli Antīkā laika cilvēki iztēlojās epidēmijas kā neredzama ienaidnieka nāvīgu triecienu. 5. gadsimtā pirms Kristus dzīvojošais grieķu filozofs Empedokls bija viens no pirmajiem, kas domāja, ka infekcijas slimībām var... Lasīt sīkāk
 
Referāts, Civīlā aizsardzība

Tiesības aizsardzības iestāžu darbinieku apģērbs un ģērbšanās kultūra

Apraksts: Šī darba mērķis bija tuvāk iepazīstināt ar tiesību aizsardzības iestāžu darbinieku apģērbu un ģērbšanās kultūru. Prokuratūras, tiesu un advokatūras darbiniekiem , izvēloties darba apģērbu, neatkarīgi no savas individualitātes,...
Saturs: Tiesības aizsardzības iestāžu darbinieku apģērbs un ģērbšanās kultūra Saturs Ievads 3 1. Ieskats apģērba vēsturē 4 2. Tiesības... Lasīt sīkāk
 
Referāts, Civīlā aizsardzība

Drošības līdzekļi

Apraksts: Darbā ir apskatīta drošības līdzekļu būtība un to nozīme. Tiek atklāts drošības līdzekļu veidošanas process un to vieta citu procesuālo piespiedu līdzekļu vidū. Bez tam, noteikta arī drošības līdzekļu piemērošanas kārtība un to...
Saturs: SATURS IEVADS........................................................................................................................................2 1. Drošības līdzekļu... Lasīt sīkāk
 
Referāts, Civīlā aizsardzība

Dzimuma un dzimtes izpratne 20.gs. politikas teorijā

Apraksts: Sieviešu tiesību diskriminācija no Akmens laikmeta līdz pat mūsdienām. Taisnīgums ģimenes institūcijā. Feminisma ideju pārprašana radikālo feministu un šovinistisko vīriešu skatījumā. Dzimuma loma Latvijas politikā.
Saturs: Saturs Ievads ……………………………………………………………………………..3.lpp Sieviešu tiesību diskriminācija no Akmens laikmeta līdz pat mūsdienām ………..5.lpp Taisnīgums ģimenes institūcijā... Lasīt sīkāk
 
Referāts, Civīlā aizsardzība

Elektrodrošība

Apraksts: Elektrodrošība - organizatorisku un tehnisku pasākumu un līdzekļu sistēma, kas nodrošina cilvēka aizsardzību no elektriskās strāvas, elektriskā loka, elektromagnētiskā lauka un statiskās elektrības kaitīgas un bīstamas iedarbības.
Saturs: Elektrodrošība Elektrodrošība - organizatorisku un tehnisku pasākumu un līdzekļu sistēma, kas nodrošina cilvēka aizsardzību no elektriskās strāvas, elektriskā loka, elektromagnētiskā lauka un statiskās elektrības kaitīgas un bīstamas... Lasīt sīkāk
 
Referāts, Civīlā aizsardzība

bīstamo vielu noplūde

Apraksts: Saturs Problēmas identifikācija. 3 Situācijas apraksts 3 Informācija iedzīvotājiem 4 Piedāvātais risinājums 5 Piesārņojuma noteikšana 8 Sekas 9 Informācijas avoti: 10
Saturs: Saturs Problēmas identifikācija. 3 Situācijas apraksts 3 Informācija iedzīvotājiem 4 Piedāvātais risinājums 5 Piesārņojuma noteikšana 8 Sekas 9 Informācijas avoti: 10 Lasīt sīkāk
 
Referāts, Civīlā aizsardzība

valsts ugunsdzēsība un ugunsdrošība

Apraksts: mērķis ir apskatīt ugunsdrošību, ugunsdzēsību, to iesaistītās organizācijas, dienestus, to darbību un būtību, kā arī apskatīt situācijas, kad visvairāk notiek ugunsgrēki un kāpēc. Ar analīzes palīdzību, apskatam šo augstākminēto...
Saturs: mērķis ir apskatīt ugunsdrošību, ugunsdzēsību, to iesaistītās organizācijas, dienestus, to darbību un būtību, kā arī apskatīt situācijas, kad visvairāk notiek ugunsgrēki un kāpēc. Ar analīzes palīdzību, apskatam šo augstākminēto... Lasīt sīkāk
 
Referāts, Civīlā aizsardzība

policijas darbs vēlēšanu laikā

Apraksts: Latvijas likumdošanas pamatojums vēlēšanu laikā!Policijas darba norise
Saturs: Latvijas likumdošanas pamatojums vēlēšanu laikā!Policijas darba norise Lasīt sīkāk
 
Referāts, Civīlā aizsardzība