:
:
Aizmirsu paroli  
 
 

Bankas, finanses, Kursa darbs


Lizings - noformēšana un uzskaite

Apraksts: Šī darba izstrādāšanas metode balstās uz literatūras analīzi, ka arī uz statistisko datu apkopojumu un praktisko aprēķinu analīzi. Par informatīvo un literatūras bāzi ir izvelētās attiecīgi LR likumi un normatīvie akti (spēkā uz...
Saturs: SATURS IEVADS 3 1. ANALITISKĀ DAĻA 4 1.1.Līzinga aktualitātes 4 1.2.Līzinga definīcijas 6 1.3.Līzings un noma – būtiskākās atšķirības 7 1.4.Līziga klasifikācija 8 1.4.1.Līzinga klasifikācija pa veidiem 8 ... Lasīt sīkāk
 
Kursa darbs, Bankas, finanses

Latvijas banku salīdzinājums

Apraksts: Darbā tiek salīdzinātas dažādas Latvijas bankas, tostarp Latvijas Krājbanka, Hansabanka, Unibanka. Tiek arī analizēti dažādi banku pakalpojumi: kredīti, līzings, overdrafts, faktorings.
Saturs: 3 Latvijas banku salīdzinājums Saturs Saturs 1 Ievads 2 1. Banku īss apraksts 3 1.1. Latvijas Krājbanka 3 1.2. Hansabanka 4 1.3. Unibanka 5 2. Banku pakalpojumu analīze 6 2.1. Kredīti un kredītlīnijas 6 2.2... Lasīt sīkāk
 
Kursa darbs, Bankas, finanses

Kredītiestāžu auditu pamati

Apraksts: Pārejas periodā no centralizētās plāna ekonomikas uz tirgus ekonomiku sevišķi svarīgi ir radīt labi funkcionējošo un respektablu grāmatvedības uzskaites sistēmu, kurai ir uzticība gan no vietējo, gan ārzemju klientu puses. Mūsdienās...
Saturs: Satura rādītājs Ievads 1. Audita būtība un nepieciešamība 1.1. Audita vēsture 1.2. Audita būtība 1.3. Audita veidi 2. Audita plānošanas pamati 2.1. Audita metodika 2.2. Audita standarti un ētika (GAO standarti) 2.3. ... Lasīt sīkāk
 
Kursa darbs, Bankas, finanses

Latvijas banku pakalpojumu raksturojums

Apraksts: Darbā tiek apskatītas tādas Latvijas bankas kā Latvijas Banka, Baltic International Bank, Baltic Transit Bank, Hansabanka, Lateko Bank u.c.
Saturs: 1. Latvijas Banka Latvijas Banka ir Latvijas Republikas centrālā banka. Latvijas Banka ir juridiskā persona. Tai ir zīmogs (spiedogs) ar Latvijas Republikas valsts lielā ģerboņa attēlu un bankas nosaukumu "Latvijas Banka". Latvijas Bankas... Lasīt sīkāk
 
Kursa darbs, Bankas, finanses

Banku sistēma Latvijā

Apraksts: Latvijā ir divpakāpju banku sistēma – centrālā banka un komercbankas. Latvijas banka pilda divas galvenās funkcijas – īsteno naudas politiku valstī, nodrošinot nacionālās valūtas, banku stabilitāti kā arī veic banku un citu...
Saturs: Ievads Latvijā ir divpakāpju banku sistēma – centrālā banka un komercbankas. Latvijas banka pilda divas galvenās funkcijas – īsteno naudas politiku valstī, nodrošinot nacionālās valūtas, banku stabilitāti kā arī veic banku un citu... Lasīt sīkāk
 
Kursa darbs, Bankas, finanses

Obligācijas un to cenas aprēķināšana

Apraksts: Obligācijas vispārīgs raksturojums, obligāciju veidi, finansu aprēķini obligāciju tirgū.
Saturs: S A T U R S lpp. Ievads . . . . . . . . . . . 3 1. Obligācijas vispārīgs raksturojums . . . . . . . 5 2. Obligāciju veidi . . . . . . . . . 9 2. 1. Vidējo termiņu obligācijas . . . . . . . 9 2. 2. Krājobligācijas . . . . . . . . 12 2... Lasīt sīkāk
 
Kursa darbs, Bankas, finanses

Investīcijas un to ietekme uz Latvijas IKP

Apraksts: Investīciju jēdziens, investīcijas Latvijā, investīciju klimats Latvijā, investīcijas nākotnē, valsts investīciju programma, IKP, Latvijas IKP, investīciju ietekme uz Latvijas IKP.
Saturs: SATURS Ievads 3.lpp Investīcijas 4.lpp Investīcijas Latvijā 13.lpp Investīciju klimats Latvijā 18.lpp Investīcijas nākotnē 20.lpp Valsts investīciju programma 22.lpp Iekšzemes kopprodukts 24.lpp Latvijas iekšzemes... Lasīt sīkāk
 
Kursa darbs, Bankas, finanses

Banku sistēma Latvijā un tās attīstības iespējas

Apraksts: Monetāro un valūtas maiņas kursa politiku, kā arī banku uzraudzību Latvijā īsteno valsts centrālā banka – Latvijas Banka. Tā pilda savus uzdevumus saskaņā ar likumu “Par Latvijas Banku” un kredītiestāžu likumu un nav pakļauta...
Saturs: Satura rādītājs. Satura rādītājs 1 Ievads 2 Neliels ieskats Latvijas Bankas sistēmas darbībā 3 Par Latvijas Banku un viņu liekumiem 5 Banku darbības posms 1998.gadā: Banku publisko finansu rezultāti 7 Komercbanku aktīvi... Lasīt sīkāk
 
Kursa darbs, Bankas, finanses

Uzņēmuma finansēšanas avoti

Apraksts: Finansēšanu var definēt kā uzņēmuma apgādāšanu ar naudu un lietām, kas nepieciešamas uzņēmuma darbībai, uzņēmuma mērķa sasniegšanai. Finansēšana nav vienreizējs pasākums, uzņēmumu dibinot , bet gan kapitāla līdzekļu, finansu...
Saturs: Finansēšanu var definēt kā uzņēmuma apgādāšanu ar naudu un lietām, kas nepieciešamas uzņēmuma darbībai, uzņēmuma mērķa sasniegšanai. Finansēšana nav vienreizējs pasākums, uzņēmumu dibinot , bet gan kapitāla līdzekļu, finansu... Lasīt sīkāk
 
Kursa darbs, Bankas, finanses

Vertspapiri

Apraksts:
Saturs: Lasīt sīkāk
 
Kursa darbs, Bankas, finanses

Uzņēmējdarbības finansēšana

Apraksts: Jebkuram uzņēmumam ir nepieciešami līdzekļi, lai attīstītu , piemēram, ražošanu vai arī paplašinātu uzņēmuma darbību. Uzskatu, ka Latvijas ekonomika strauji attīstās, tirgus apjomi pieaug, vēl ir brīvas biznesa nišas un daudz...
Saturs: Jebkuram uzņēmumam ir nepieciešami līdzekļi, lai attīstītu , piemēram, ražošanu vai arī paplašinātu uzņēmuma darbību. Uzskatu, ka Latvijas ekonomika strauji attīstās, tirgus apjomi pieaug, vēl ir brīvas biznesa nišas un daudz... Lasīt sīkāk
 
Kursa darbs, Bankas, finanses

PROGNOZĒŠANAS METODES UZŅĒMĒJDARBĪBĀ

Apraksts: Darba galvenā novitāte ir uzņēmuma darbības prognozēšanas modelis.
Saturs: Darba galvenā novitāte ir uzņēmuma darbības prognozēšanas modelis. Lasīt sīkāk
 
Kursa darbs, Bankas, finanses

bizness

Apraksts: sdskjjj
Saturs: sdskjjj Lasīt sīkāk
 
Kursa darbs, Bankas, finanses

Banku aktīvās operācijas

Apraksts: Banku aktīvās operācijas, to veidi, Lavijas komercbanku aktīvo operāciju apskats un analīze
Saturs: Banku aktīvās operācijas, to veidi, Lavijas komercbanku aktīvo operāciju apskats un analīze Lasīt sīkāk
 
Kursa darbs, Bankas, finanses

NAUDA UN LATVIJAS BANKA, NAUDAS ATTĪSTĪBA

Apraksts: NAUDA UN LATVIJAS BANKA 3 NAUDAS ATTĪSTĪBA NO SENATNES LĪDZ MŪSDIENĀM. 3 NAUDAS VEIDI GADSIMTU GAITĀ LATVIJĀ. 4 Lats - Latvijas nacionālā valūta. 5 LATVIJAS BANKAS NOZĪME LATA NODROŠINĀŠANĀ. 6 Naudas funkcijas un īpašības. 6 NAUDAS...
Saturs: NAUDA UN LATVIJAS BANKA 3 NAUDAS ATTĪSTĪBA NO SENATNES LĪDZ MŪSDIENĀM. 3 NAUDAS VEIDI GADSIMTU GAITĀ LATVIJĀ. 4 Lats - Latvijas nacionālā valūta. 5 LATVIJAS BANKAS NOZĪME LATA NODROŠINĀŠANĀ. 6 Naudas funkcijas un īpašības. 6 NAUDAS... Lasīt sīkāk
 
Kursa darbs, Bankas, finanses